social FBsocial FBsocial FB

Studium Teologii Życia Konsekrowanego

logo zk

 

Rekolekcje z modlitwą uzdrowienia

Milicz

Prowincja Polska

Studia Teologii Życia Konsekrowanego

logo zkPODYPLOMOWE STUDIA I KURS

TEOLOGII ŻYCIA KONSEKROWANEGO

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

pl. Katedralny 14, 50-329 Wrocław
ul. Wieniawskiego 38, 51-611 Wrocław tel.: (+48) 71/348-30-86

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pwt.wroc.pl

 

 

 • Wielki Kanclerz: J.E. Ks. Abp Józef Kupny
 • Opiekun naukowy Studium Teologii Życia Konsekrowanego: J.E. O. Bp Jacek Kiciński CMF
 • Rektor: ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec
 • Prorektor: o. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski CMF
 • Prorektor: ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak
 • Prorektor: ks. prof. PWT dr hab. Rajmund Pietkiewicz
 • Sekretarz: ks. dr Jacek Froniewski

 

PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGII ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Po raz kolejny zwracamy się do Wszystkich osób konsekrowanych z propozycją uczestnictwa w Podyplomowych Studiach Teologii Życia Konsekrowanego lub w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego. Czym są Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego i czym jest Kurs Teologii Życia Konsekrowanego?

Jest to przedsięwzięcie Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jego adresatami są przede wszystkim osoby konsekrowane.

Celem studiów jest - dalsza formacja intelektualna w zakresie teologii życia konsekrowanego. W ramach Studiów i Kursu podejmowane są podstawowe zagadnienia dotyczące ogólnej teologii duchowości, teologii powołania, konsekracji, misji, teologii rad ewangelicznych, charyzmatu, wspólnoty, profetycznego wymiaru życia konsekrowanego, prawa zakonnego, antropologii życia konsekrowanego, formacji na poszczególnych etapach i in.

Kandydaci - adresatami formacji intelektualnej Podyplomowych Studiów Teologii Życia Konsekrowanego (PSTŻK) i Kursu Teologii Życia Konsekrowanego (KTŻK) są wszystkie osoby konsekrowane (świeckie i zakonne) pragnące pogłębić swoją osobistą refleksję naukową nad teologią życia konsekrowanego.

Przyjęcia na Studia i Kurs - złożenie wymaganych dokumentów: podanie o przyjęcie do Studium Teologii Życia Konsekrowanego, życiorys, skierowanie lub zgoda przełożonych zakonnych, w przypadku studiów - odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, ksero dowodu osobistego, 4 fotografie.

Przyjmowanie zgłoszeń do 30 września każdego roku pod adresem:

Dom Formacyjny Misjonarzy Klaretynów, ul. Wieniawskiego 38, 51-611 Wrocław, tel. 71/348-30-86; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Nauka na Podyplomowych Studiach Teologii Życia Konsekrowanego i Kursie Teologii Życia Konsekrowanego jest odpłatna i wynosi 600 zł. Opłata dotyczy całości roku akademickiego (300 zł za semestr).

Czas trwania - Zajęcia zarówno na Studium jak i w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego trwają 2 lata (cztery semestry) z częstotliwością dwóch spotkań w miesiącu (2 i 4 sobota miesiąca, jednorazowo po 7 godzin). Łączna ilość jednostek w ciągu dwóch lat to ok. 254 godzin wykładowych. Wykładowcami Studium Teologii Życia Konsekrowanego i Kursu są pracownicy naukowi KUL, UKSW oraz PWT we Wrocławiu. W ramach PSTŻK i KTŻK organizowane jest corocznie ogólnopolskie sympozjum teologii życia konsekrowanego (również międzynarodowe). PSTŻK i KTŻK stanowią integralną całość wraz ze strukturą organizacyjną Redakcji dwumiesięcznika "Życie Konsekrowane".

Wykłady odbywają się w Domu Formacyjnym Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu przy ul. Wieniawskiego 38.

Zdobyte kwalifikacje - uwieńczeniem dwuletnich studiów jest zdobycie dyplomu Papieskiego Wydziału Teologicznego w zakresie PSTŻK, zaś KTŻK odpowiedniego zaświadczenia. Studia zamyka złożenie egzaminów z przedmiotów kursorycznych, zaliczenie przedmiotów monograficznych oraz napisanie pracy dyplomowej.

Opiekun naukowy Studium Teologii Życia Konsekrowanego - J.E. O. Bp Jacek Kiciński CMF

Dyrektor Studium Teologii Życia Konsekrowanego - o. mgr. lic. Aleksander Bober CMF, ul. Wieniawskiego 38, 51-611 Wrocław, tel. 71/348-30-86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Struktura merytoryczna Studiów i Kursu Teologii Życia Konsekrowanego:

 

STRUKTURA ZAJĘĆ W CYKLU "A"

Lp.

Tytuł wykładu

Wykładowca

Ilość

Rodzaj

1 Duchowość życia konsekrowanego Bp prof. Jacek Kiciński CMF 10 kursor.
2 Chrystologia i eklezjologia życia konsekrowanego prof. Piotr Liszka CMF 10 kursor.
3 Teologia powołania do życia konsekrowanego prof. Kazimierz Lubowicki OMI 10 kursor.
4 Prawo zakonne z elementami prawa wyznaniowego dr Krzysztof Gierat CMF 10 kursor.
5 Historia życia konsekrowanego prof. Dominik Zamiatała CMF 10 kursor.
6 Biblijne podstawy życia konsekrowanego dr Ryszard Kempiak SDB 10 kursor.
7 Psychologia życia konsekrowanego dr Władysława Krasiczyńska CSSJ 10 kursor.
8 Życie modlitwy lic. Fabian Kaltbach OFM 10 kursor.
9 Posoborowe przemiany w życiu konsekrowanym dr hab. Bogdan Giemza SDS 10 monogr.
10 Inkulturacja życia konsekrowanego dr Marek Jeżowski CMF 10 monogr.
11 Indywidualne formy życia zakonnego ks. dr Adam Łuźniak 10 momogr.
12 Maryja a życie konsekrowane dr Joanna Pępkowska MC 10 monogr.

 

STRUKTURA ZAJĘĆ W CYKLU "B"

Lp.

Tytuł wykładu

Wykładowca

Ilość

Rodzaj

1 Teologia rad ewangelicznych Bp prof. Jacek Kiciński CMF 10 kursor.
2 Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego prof. Piotr Liszka CMF 10 kursor.
3 Apostolat osób konsekrowanych prof. Bogdan Giemza SDS 10 kursor.
4 Antropologia życia konsekrowanego prof. Jerzy Tupikowski CMF 10 kursor.
5 Życie Konsekrowane w perspektywie teologii moralnej dr Wacław Chomik OFM 10 kursor.
6 Teologia wspólnoty dr Wiesława Przybyło ASC 10 kursor.
7 Liturgiczny wymiar życia konsekrowanego lic. Aleksander Bober CMF 10 kursor.
8 Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego dr Jolanta Hernik RMI 10 monogr.
9 Socjologia życia konsekrowanego dr Marek Jeżowski CMF 10 monogr.
10 Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego ks. dr Adam Łuźniak 10 monogr.
11 Kierownictwo duchowe lic. Fabian Kaltbach OFM 10 monogr.

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni: 

 1. O. Bp. Jacek Kiciński CMF
  - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia duchowości) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia duchowości) KUL; mgr teologii PWT Wrocław
 2. Piotr Liszka CMF
  - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia dogmatyczna) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia dogmatyczna) KUL, mgr matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. Kazimierz Lubowicki OMI
  - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia duchowości) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia duchowości) Papieskiego Instytutu Duchowości Teresianum w Rzymie, mgr teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 4. o. Krzysztof Gierat CMF
  - dr. nauk prawnych (specjalność: prawo kanoniczne małżeńskie)
 5. Bogdan Giemza SDS
  - prof. PWT dr hab. nauk teologicznych (teologia pastoralna) PWT we Wrocławiu; dr nauk teologicznych (teologia pastoralna) KUL
 6. Jerzy Tupikowski CMF
  - prof. PWT dr hab. nauk teologicznych (filozofia chrześcijańska) PWT we Wrocławiu, dr nauk humanistycznych (filozofia) KUL
 7. Dominik Zamiatała CMF
  - prof. UKSW dr hab. nauk teologicznych (historia kościoła); dr teologii (historia Kościoła) KUL; mgr teologii PWT Wrocław
 8. Wacław Chomik OFM
  - dr teologii (moralnej) PUL Rzym
 9. Jolanta Hernik RMI
 10. - dr teologii (dogmatycznej) UKSW Warszawa
 11. Marek Jeżowski CMF
  - dr nauk humanistycznych (socjologii) KUL; mgr lic. teologii (życia konsekrowanego) „Claretianum” Rzym; mgr teologii PWT Wrocław
 12. Ryszard Kempiak SDB
  - dr nauk teologicznych (teologia biblijna) PAT w Krakowie, lic. teologii (nauki biblijne) Franciszkańskiego Studium Biblijnego w Jerozolimie
 13. Władysława Krasiczyńska CSSJ
  - dr psychologii klinicznej KUL, mgr Instytut Psychologii KUL.
 14. Ks. Adam Łuźniak
  - dr nauk teologicznych (patrologia) Papieskiego Instytutu Patrystycznego w Rzymie, lic. teologii PWT we Wrocławiu
 15. Joanna Pępkowska MC
  - dr nauk teologicznych (misjologia) UPJPII w Krakowie
 16. Wiesława Przybyło ASC
  - dr teologii (duchowości) UKSW Warszawa
 17. Aleksander Bober CMF
  - lic. teologii (liturgika) UKSW w Warszawie
 18. Fabian Kaltbach OFM
  - mgr lic. teologii (fundamentalnej) KUL

UWAGA!!!

Terminy wykładów w roku akademickim 2016/2017

08.10. – godz. 8.30. wykłady, Eucharystia i Inauguracja Roku akademickiego
22.10.
12.11.
26.11.
10.12.
17.12.
14.01.2017
28.01
11.02
25.02
11.03.
25.03.
08.04.
22.04.
06.05.
20.05.
10.06.
17.06. Zakończenie roku

 

Zobacz dokładny, szczegółowy plan studiów klikając:

PLAN STUDIÓW 2016/2017

 

areacmf