Powołania

Karta z kalendarza liturgicznego

19
grudnia
środa
Dariusza, Gabrieli
Czytania: Sdz 13,2-7.24-25a; Ps 71
Ewangelia: Łk 1,5-25

[…] Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. […] Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. […] Na to rzekł Zachariasz do anioła: „Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”. Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie”. […] A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy i mówiła: „Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi”.

5 minut z Bogiem:
(cytat z książki Alfonso Milagro CMF w przekładzie Teresy Jaromin)

Już od pewnego czasu wszyscy myślimy o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Myślimy o nich i czekamy na nie, tak jak dziecko oczekuje święta lub dnia wycieczki, czekamy z nadzieją narzeczonej, która marzy o tym momencie, aby stanąć przed ołtarzem i poświęcić nam swoją miłość.

Święta Bożego Narodzenia dla wszystkich ludzi wierzących są właśnie tym: są świętem, są wycieczką, są oddaniem się Boga ludziom.

Święta Bożego Narodzenia napełniają radością wszystkich: i dzieci, i dorosłych. Wszyscy oczekujemy tego Dzieciątka, które będąc Dzieciątkiem przyciąga dorosłych i będąc Dorosłym, jest otoczony przez dzieci.

Zawsze odczuwamy Go jako naszego, bardzo naszego i nam bliskiego. Wydaje się, że wszyscy bez wyjątku, w dzień Bożego Narodzenia czujemy się lepsi, ponieważ czujemy się bardziej dziećmi. A czując się bardziej dziećmi, pamiętamy słowa, jakie powiedział Narodzony w Betlejem: Królestwo Niebieskie jest dla tych, którzy stają się jak dzieci – pokorne, szczere, niewinne.

 

 

 

„Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Emanuel, to znaczy „Bóg z nami” (Mt 1,23). Chrystus przychodzi do nas przez Maryję. My idziemy do Chrystusa przez Maryję. Nie próbujmy iść inną drogą, niż tą, którą Chrystus przyszedł do nas, ponieważ nie będziemy pewni dojścia do Niego.

©2018 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line