Powołania

Karta z kalendarza liturgicznego

  • Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
21
stycznia
niedziela
Agnieszki, Jarosława
Dzień Babci
Czytania: Hbr 9,1-3.11-14; Ps 47
Ewangelia: Mk 3,20-21

Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”.

5 minut z Bogiem:
(cytat z książki Alfonso Milagro CMF w przekładzie Teresy Jaromin)

Chcieć, aby  coś nic  nie  kosztowało, jest  udziałem wielu. Chcieć, chociaż to kosztuje, jest udziałem tylko wybranych.  Chcieć,  ponieważ  to   kosztuje, należy do bohaterów.

Człowiek jest  naprawdę człowiekiem tylko  wtedy, gdy nauczy  się stawać się lepszym  każdego dnia. Mógłby mieć hasło: „Dziś więcej  niż  wczoraj i mniej niż  jutro”.

Niczego nie osiąga się w życiu bez poświęcenia, bez wysiłku. Chcieć  zostać  bohaterem, zostać  świętym  bez wysiłku, jest chcieć czegoś, co jest niemożliwe.

Stal musi  być hartowana, złoto oczyszczane w piecu, a człowiek się wzmacnia przez  pracę. Uczonym nie stanie się  nikt  bez  długich lat  studiów, a  święty  nie osiągnie świętości bez niezliczonych zwycięstw.

Nie zniechęcaj się,  jeśli jeszcze  nie  czujesz się  doskonałym, jakim  chciałbyś być.  Jedyne,  co musisz robić, to kontynuować twoje zaangażowanie, podwoić swoje wysiłki i mieć wiarę, a zwycięstwo nadejdzie.

 

 

 

 

 Jeśli ufasz tylko sobie samemu, twoja klęska jest pewna. Jeśli pokładasz ufność w Jezusie Chrystusie, powodzenie jest pewne, nie dzięki tobie, tylko dzięki Niemu. „Ufajcie, Jam zwyciężył świat” (J 16,33). „Nie daj się pokonać złu,  lecz zło  pokonaj dobrem”  (Rz 12,21). „Zwycięzcy dam spożyć  owoc z drzewa życia [...]. Zwycięzcy  dam manny ukrytej” (Ap 2,7-17).

©2018 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone