Powołania

Karta z kalendarza liturgicznego

25
czerwca
poniedziałek
Wilhelma, Doroty
Czytania: 2Krl 17,5-8.13-15a.18; Ps 60
Ewangelia: Mt 7,1-5

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: «Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka», gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata”.

5 minut z Bogiem:
(cytat z książki Alfonso Milagro CMF w przekładzie Teresy Jaromin)

Nie ma nic bardziej odrażającego niż egoizm. Ta wada sprawia, że patrzymy tylko na siebie, nie biorąc pod uwagę innych ludzi, kimkolwiek oni są.

Egoizm stawia naszą osobę w centrum życia, uniezależniając się od Boga w sferze sumienia i od wspólnoty ludzkiej w sferze społecznej. Egoista myśli o drugich tylko z punktu widzenia ich użyteczności dla niego, dla jego wygody i chciwości. Egoista pozbawia Boga kadzidła adoracji, a wspólnotę potrzebnej i należnej jej służby.

Egoizm nie zna innych norm poza spekulacją interesów osobistych: defraudacja obywateli lub ojczyzny, nadużycia i ucisk potrzebujących i pokornych, lichwiarski rachunek… Byłoby dobrze, abyśmy zrobili rachunek sumienia: czy nie ma w naszym sercu korzeni egoizmu?

 

 

 

 

Jeżeli ktoś uważa się za człowieka pobożnego, ale – zwodząc swe serce – nie panuje nad swoim językiem, to jego pobożność jest bezwartościowa” (Jk 1,26). Słowa samolubne rodzą się w sercu samolubnym, a serce samolubne wysusza źródła życia, tego życia, jakim jest łaska Boża.

©2018 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line