Powołania

Karta z kalendarza liturgicznego

19
kwietnia
czwartek
Adolfa, Leontyny
Czytania: Dz 8,26-40; Ps 66
Ewangelia: J 6,44-51

Jezus powiedział do ludu: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

5 minut z Bogiem:
(cytat z książki Alfonso Milagro CMF w przekładzie Teresy Jaromin)

Kiedy rozmawiasz ze swoimi bliskimi, kiedy im odpowiadasz, kiedy zwracasz im uwagę, jeśli czegoś od nich wymagasz, zwykłeś podnosić głos, krzyczeć – prawda? Pytali cię: „Dlaczego krzyczysz?”.

Mówisz mi, że masz rację. Jeśli masz rację, dlaczego podnosisz głos? Czyż racja potrzebuje krzyku, aby została uznana i przyjęta? Więc racja, którą posiadasz jest bardzo słabą racją; nie potrzebowałaby krzyku, ani żadnej innej rzeczy, jeśli byłaby wystarczająco mocna.

Jeśli nie masz racji, dlaczego krzyczysz? Może zamierzasz narzucić się bez posiadania racji? Nie miej złudzeń! Krzyki nigdy nie były przekonujące. Zamkną usta tym, którzy są pod twoimi rozkazami, lecz ich nie przekonają. Jest rzeczą niemożliwą, abyś zjednał kogoś do posłuszeństwa, kto nie jest przekonany.

Jeśli masz rację i przedłożysz ją siłą przekonania, będzie to skuteczne i przylgnie lepiej do serca innych.

 

 

 

Całe bowiem Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie:

„Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego”.

Jeśli bowiem wzajemnie się kąsacie i pożeracie, to uwa-

żajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli” (Ga 5,14-15).

©2018 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line