Powołania

Karta z kalendarza liturgicznego

16
lutego
sobota
Julianny, Danuty, Daniela
Czytania:
Ewangelia:
5 minut z Bogiem:
(cytat z książki Alfonso Milagro CMF w przekładzie Teresy Jaromin)

Wydaje się, że są trzy sposoby postępowania mogące być przyjęte w stosunku do rzeczywistości świata.

Pierwszy, to zapatrzenie się w niebo, nic sobie nie robiąc z tego, co dzieje się na ziemi, podobnie jak Apostołowie, którzy stali wpatrzeni w niebo, kiedy Jezus wstępował do nieba.

Drugim – przeciwnie – jest ten, który dzisiaj przeważa. Patrzeć na ziemię i skupić się na czasie teraźniejszym, bez zajmowania się porządkiem transcendentnym.

Trzeci wreszcie polega na zwróceniu oczu ku niebu, stąpając pewnie po ziemi. Ani ziemia bez nieba, ani niebo bez ziemi.

Istnieje chrześcijański i społeczny obowiązek, który nie pozwala, aby człowiek wierzący nie przejmował się niczym. Wszystkim musi się przejmować i za wszystko odpowiadać. To jest prawdziwy „trzeci świat”, który nas właściwie ustawia w naszym myśleniu i w naszym działaniu.

  

 

 

„A do każdego, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem Moim w niebie” (Mt 10,32). Ojciec Święty nam mówi: „Chrześcijanin, który nie ewangelizuje jest apostatą”.

Niech świat będzie kolorowy – to moje marzenie, to mój ideał. Chrystus na mnie może liczyć, a ja bardziej na Jego łaskę chcę liczyć.

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line