XII Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego

Wiarą odnowieni, Duchem Świętym umocnieni
Życie Konsekrowane – 50 lat po Soborze Watykańskim II

Krzydlina Mała, 30 kwietnia – 03 maja 2015


30 kwietnia (czwartek)

18.00 – Eucharystia. Przewodniczy Ks. bp. prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski
19.00 – Kolacja
19.20 – Przywitanie Gości
19.30 – Powrót do źródeł – życie konsekrowane żywą Ewangelią w świecie. Ks. bp. prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski

01 maja (piątek)

07.00 – Jutrznia
07.30 – Śniadanie
08.00 – Konferencja I – Być w Kościele i dla Kościoła. Ks. Bp dr Kazimierz Gurda
08.40 – Dyskusja
09.00 – Konferencja II – Charyzmatyczny wymiar życia Konsekrowanego O. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF
09.40 – Dyskusja
10.00 – Konferencja III – Rady ewangeliczne - radykalizm wobec liberalizmu. S. dr Beata Zarzycka
10.40 – Dyskusja
12.00 – Eucharystia (kazanie, przewodniczy Ks. Bp dr Kazimierz Gurda)
13.00 – Obiad
15.00 – Konwersatoria tematyczne

1 Różnorodność w jedności i jedność w różnorodności – charyzmaty w charyzmacie. S. dr Joanna Pępkowska MC
2. Życie konsekrowane wobec współczesnych wyzwań epoki. O. lic. Fabian Kaltbach OFM
3. Rady ewangeliczne: trudności, problemy, radości i nadzieje – aktualny stan. S. dr Sybilla Kołtan MI
16.00 – Kawa
17.00 – Dyskusja panelowa (prowadzi S. dr Sybilla Kołtan MI)
19.00 – Kolacja
20.30 – Nabożeństwo majowe

02 maja (sobota)

07.00 – Jutrznia
07.30 – Śniadanie
08.00 – Konferencja I – Formować się dziś, by nie zaniedbywać jutra. Nowe wyzwania formacyjne. S. dr Jolanta Hernik RMI
08.40 – Dyskusja
09.00 – Konferencja II – Wspólnota - aktualne wyzwania. Jak żyć, by być znakiem Bożej miłości? O. prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF
09.40 – Dyskusja
10.00 – Konferencja III – W trosce o tożsamość zakonną - by nie zatracić tego, co istotne O. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD
10.40 – Dyskusja
12.00 – Eucharystia (kazanie, przewodniczy O. dr Krzysztof Gierat CMF)
13.00 – Obiad
15.00 – Konwersatoria tematyczne
1. Co z formacją - plany, programy – pomoc czy kolejny obowiązek? S. dr Jolanta Hernik RMI
2. Jaki model życia wspólnotowego – by wszystkim żyło się dobrze? S. dr Władysława Krasiczyńska CSSJ
3. Rozpaleni Bożą miłością, czy zmęczeni życiem - jak zachować pierwotną gorliwość? O. lic. Robert Kycia CMF
16.00 – Kawa
17.00 – Dyskusja panelowa (prowadzi o. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF)
19.00 – Kolacja
20.30 – Nabożeństwo majowe

03 maja (niedziela)

07.00 – Eucharystia (przewodniczy O. lic. Aleksander Bober CMF)

08.00 – Śniadanie
08.30 – Konferencja I – Uczestnictwo świeckich w posłannictwie osób konsekrowanych. Ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS
09.15 – Dyskusja
10.00 – Konferencja II –  Współczesne areopagi dla misji osób konsekrowanych. O. prof. Józef Augustyn SJ
podsumowanie Sympozjum – O. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF
11.30 – ObiadWarsztaty Klaretyńskie n.t. Historii Zgromadzenia

Uczestnicy warsztaów n.t. historii Zgromadzenia Powiększ

O. Mariano Sedano Serra CMF, misjonarz klaretyn, historyk z Katolickiego Seminarium Duchownego z St. Petersburga przewodził warsztatom klaretyńskim, które miały miejsce w Krzydlinie Małej w dniach 20-23 kwietnia 2015 r. Tematem spotkania była historia o. Klareta i Zgromadzenia na tle wydarzeń w Hiszpanii od chwili założenia Zgromadzenia aż po wojnę domową w roku 1936. W spotkaniu tym uczestniczyło ponad 40 osób – kapłanów, studentów, braci zakonnych, postulantów i nowicjuszy – ze wszystkich domów klaretyńskich leżących na terenie Polski, a także kilku misjonarzy pracujących w Rosji, Białorusi, Rep. Czeskiej. Warsztaty były częścią „Dni Odnowy Klaretyńskiej” – cyklu spotkań formacyjnych prowadzonych w ramach stałej formacji członków Prowincji.KONSEKRACJA NOWEGO KOŚCIOŁA NA WYBRZEŻU KOŚCI SŁONIOWEJ W SOUBRÉ

Konsekracja kościoła w Soubré Powiększ

W dniu 15 lutego 2015 roku w Soubré na Wybrzeżu Kości Słoniowej odbyła się konsekracja nowo wybudowanego kościoła pw. „Notre Dame du Rosaire”. Konsekracji dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jean Jacques Koffi – Biskup Diecezji San Pedro.
Mała wspólnota parafialna w Soubré stanowiąca 13 lat temu kilkadziesiąt osób, liczy dziś ponad dwa tysiące członków i ciągle wzrasta. Działa w niej prężnie rada parafialna oraz kilkanaście grup parafialnych. Wspólnotę tę od początku budował O. Zbigniew Łaś – klaretyn pracujący od 24 lat na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Był on też, przy współudziale brata Jana Mężyka CMF, budowniczym domu zakonnego oraz nowo konsekrowanego kościoła. Wraz z dniem konsekracji Ojciec Zbigniew Łaś zakończył swoją pracę misyjną na Wybrzeżu Kości Słoniowej, aby z końcem maja br. rozpocząć tworzenie nowej wspólnoty w Koudougou w Burkina Faso, gdzie w tym roku Misjonarze Klaretyni otwierają nową misję.
Obecnie w Soubré pracę misyjną kontynuują już Klaretyni pochodzący z WKS oraz jeden polski misjonarz – Br. Jan Mężyk CMF. W uroczystościach konsekracji uczestniczył O. Krzysztof Gierat CMF - Przełożony prowincjalny Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów, do której należą misje na WKS, oraz liczne grono misjonarzy pracujących w tym kraju. Dzień po uroczystościach konsekracyjnych w Soubré swoje doroczne spotkanie mieli polscy misjonarze i misjonarki pracujący na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Było ono kolejną okazją do wspólnej modlitwy i dzielenia się misyjnym doświadczeniem.
Ojcu Zbigniewowi Łasiowi CMF składamy Wielkie Bóg Zapłać! za jego misyjny trud, życząc mu wiele sił, zdrowia oraz mocy Ducha Świętego w dalszej pracy misjonarskiej.Zebranie Europejskich Klaretyńskich Zarządów Prowincji

Zebranie Europejskich Klaretyńskich Zarządów Prowincji, 12-15 stycznia 2015 r., Konstancin Powiększ

W dniach od 13 do 16 stycznia 2015 roku w Centrum Animacji Misyjnej Księży Pallotynów w Konstancinie Jeziorna odbyło się zebranie Zarządu Generalnego i europejskich Zarządów Prowincjalnych Misjonarzy Klaretynów. W zebraniu uczestniczyło 41 klaretynów - trzech członków Zarządu Generalnego, z Ojcem Generałem Josep M. Abella CMF na czele oraz 38 członków Zarządów reprezentujących 10 Organizmów Większych (7 Prowincji i 3 Delegatury Niezależne). Zebranie było kolejnym etapem na drodze procesu restrukturyzacji Zgromadzenia w Europie. Głównym przedmiotem zebrania było opracowanie dokumentu przedstawiającego wizję przyszłości Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów w Europie w aspekcie duchowości, życia wspólnego, formacji, apostolatu i ekonomii oraz dialog na temat przyszłych struktur europejskich, w ramach których powstałyby nowe zreorganizowane Prowincje w liczbie mniejszej niż dotychczas. Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów w świecie liczy ponad 3.000 członków, z których ponad 700 jest w Europie.SEMINARIUM MISJONARZY KLARETYNÓW - POSŁUGA LEKTORATU

Udzielanie posłgi lektoratu, 6 stycznia 2015r.

W dni 6 stycznia br., w Uroczystość Objawienia Pańskiego, seminarzyści klaretyńscy wraz z formatorami uczestniczyli w styczniowym dniu skupienia poprowadzonym przez Ojca Prowincjała Krzysztofa Gierata CMF. Podczas Eucharystii jeden z kleryków - Zbigniew Zietek, przyjął posługę lektoratu, którego udzielił Przełożony Prowincjalny. W godzinach wieczornych, po uroczystych Nieszporach O. Prowincjał odwiedził pokoje Przełożonych i Seminarzystów udzielając kolędowego błogosławieństwa.Błogosławionych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie to czas, kiedy z radością nasze myśli i uczucia kierujemy ku Betlejem, gdzie Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Rozważając tę Tajemnicę w Roku Życia Konsekrowanego, składam najserdeczniejsze życzenia obfitego błogosławieństwa Bożego, pokoju serca i mocnej nadziei. Niech Jezus Chrystus, Pan Pokoju wspiera Was podczas codziennych spotkań z bliźnimi i dawania świadectwa radości Ewangelii. Życzę także wewnętrznego pokoju, radości, zdrowia oraz obfitych łask Bożych w Nowym Roku 2015.
O. Krzysztof Gierat CMF ProwincjałRozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

 • List Przewodniczącego KWPZM O. Janusza Soka CSsR na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego
 • Drodzy Współbracia! Rozpoczyna się Rok Życia Konsekrowanego, czas łaski i nawrócenia, odnowienia naszego zawierzenia Bogu, który nas dostrzegł, odnalazł, przemienił, konsekrował, i który nas nieustannie prowadzi. Co mamy do zaoferowania ludziom zanurzonym w kulturze, która coraz mniej się liczy z obecnością Boga, coraz mniej jej potrzebuje? Często zadajemy sobie to pytanie, a w obecnym roku niech ono brzmi jeszcze wyraźniej. Ojciec Święty Franciszek wskazał trzy zagadnienia, które stanowią swoisty klucz do przeżywania naszego życia i dawania świadectwa o konsekracji zakonnej, są to: Ewangelia, proroctwo i nadzieja. Ewangelia To dobra nowina o Bogu i o człowieku. Bóg zwierza się człowiekowi, mówi: nie jesteś sam ze swoim życiem, z wyzwaniami, które przeżywasz, Ja jestem z tobą, starczy Ci mojej łaski. Słysząc głos Boga osobiście do nas kierowany, zdecydowaliśmy się kiedyś i decydujemy codziennie, by iść drogą konsekracji zakonnej, mając świadomość, że nie jest to samotna wędrówka, ale wejście w krąg osób, podobnych do nas, bo zachwyconych tym samym charyzmatem i stylem życia, że jest to udział w świętej historii naszych zgromadzeń. Towarzyszy nam przekonanie, że tak właśnie zechciał Bóg, że On ma najlepszy pomysł na nasze życie, wystarczy Mu zaufać, zawierzyć siebie. Nasza Misja nie jest jedynie naszym wyborem, lecz najpierw i przede wszystkim powołaniem. Czujemy się zaproszeni by mówić o Bogu, który potrzebuje człowieka; by mówić o człowieku, który nie umie sensownie żyć bez Boga. W świecie przeciążonym hałasem, natłokiem wytartych słów, informacji, frazesów i sensacji, niezmiennie istnieje głód słowa prawdy, która podnosi i daje nadzieję. A przecież jest tylko jedna prawda, która zbawia - Ewangelia. Tylko ona ma sens o wymiarze nie tymczasowym – ale wiecznym. Konsekrowani żyją zaciekawieni codziennością i ludzkimi sprawami. Świadomi zaufania, którym Bóg ich obdarzył, karmią się słowami Ewangelii – księgi zwierzeń, by następnie być „Ewangelią” – miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Proroctwo To prawość i uczciwość, to odwaga widzenia, myślenia i mówienia. To pasja szukania prawdy i niesienia dobra, zwłaszcza tym, których inni nie słuchają i wykluczają. To postawa niezgadzania się na życie puste, pozorne, udawane, niewrażliwe na innych To bycie głosem wykluczonych, tych, którzy nie potrafią się o swoje prawa upomnieć. To postawa nie zawsze wygodna i nigdy spolegliwa, czy układna. Postawa prorocka jest wolnością serca i ducha, gotowością do nawrócenia myślenia i zmiany struktur. To mocne przekonanie o wartości konsekrowanego życia, o sensie wyrzeczenia się siebie, o sile braterstwa. Wyrasta z wiary w Boga, który nie opuścił człowieka. Karmi się przekonaniem o godności każdego człowieka. Uzdalnia do podejmowania trudnych wyzwań w pokoju ducha, wszak wszystko zależy od Boga. Umacnia w ewangelicznym przekonaniu, że najlepsze dopiero przed nami. Daje moc ewangelizowania, bo nie można - gdy się doświadczy Bożej miłości - o tym nie mówić. O tak przeżywanym Bogu nie można milczeć. Nadzieja Jest siostrą wiary w Boga, który nie wyprowadził się z tego świata. Nadzieja odkrywa pierwiastki zmartwychwstania nawet tam, gdzie ciągle zalega mrok i cisza grobowca. Wschodzi tam, gdzie człowiek przeżywa swoje pogubienia, gdzie szuka po omacku albo płacze nad zgliszczami pogruchotanych więzi i marzeń. Przeżywamy czasem różne słabości, te osobiste i te wspólnotowe, ciasnotę struktur i ciężar przyzwyczajeń, doświadczamy upokorzenia grzechem i fiaska dobrze rokujących planów. Wtedy nadzieja jest potrzebna, by otwierać nasze oczy na Jedynego, który jest wierny. Który przyszedł po to, by „obwołać rok łaski od Pana” (Łk 4,19). Bóg nie zaprzestanie wierzyć w człowieka. Fakt ten skłania nas do spojrzenia z wdzięcznością na ów powiew Ducha Świętego, który pozwolił kiedyś naszym Założycielom myśleć profetycznie i realnie zarazem, dostrzegając ówczesne problemy ludzkiego ubóstwa, samotności i bezradności, i jednocześnie głosić z przekonaniem, że Ewangelia jest i będzie tą właściwą odpowiedzią i niezbędną pomocą. Przy tej okazji myślimy z wdzięcznością także o naszym własnym powołaniu, że możemy być częścią tej historii, niebanalnej i ważnej. Drodzy Współbracia! Nie możemy przeżywać Roku Życia Konsekrowanego wyłącznie pośród nas i dla nas. To czas odnowy Kościoła, bo w takich chwilach zawsze znaczące miejsce miały zakony. To okazja do odnowienia jedności, odpowiedzialności, współpracy w różnego rodzaju strukturach kościelnych. Wdzięczni jesteśmy Konferencji Episkopatu Polski, księżom biskupom, osobom odpowiedzialnym za życie konsekrowane, że w poszczególnych diecezjach te sprawy nabierają konkretnego znaczenia i wymiaru. W wielu diecezjach odbyły się już różnego rodzaju wydarzenia inaugurujące rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego. W najbliższym czasie będą miały miejsce kolejne. W niedzielę, 30 listopada, na Jasnej Górze, przy Matce Bożej, wypraszać będziemy potrzebne nam łaski podczas Mszy św. o godz. 11.00 (transmisja TV Trwam). Wieczorem spotkamy się na modlitwie apelowej, przybądźmy osobiście albo weźmy w niej udział poprzez Radio Maryja lub TV Trwam. Zachęcam również do uczestnictwa w "Rozmowach niedokończonych" z udziałem przedstawicieli czterech Konferencji Życia Konsekrowanego, transmitowanych z Torunia. Na progu Adwentu stajemy przy Maryi. Chcemy uczyć się od Niej zadziwienia bezmiarem miłości Bożej. Od Niej chcemy zaczerpnąć zaufania Bogu w kroczeniu drogą powołania. o. Janusz Sok, CSsR Przewodniczący KWPZM  Dni Odnowy nt. Duchowości Klaretyńskiej

  Dni Odnowy Klaretyńskiej 2014 Powiększ

  W dniach od 10 do 13 listopada 2014 r. w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej (Fundacja Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarze Klaretyni) odbywają się Warsztaty poświęcone duchowości klaretyńskiej. Spotkanie prowadzi O. Gonzalo Fernandez CMF – Generalny Prefekt ds. Duchowości Misjonarzy Klaretynów z Rzymu. W Spotkaniu uczestniczą postulanci, nowicjusze, klerycy, bracia i ojcowie misjonarze klaretyni. Tematem przewodnim tych dni jest: „Jak żył św. Antoni Maria Klaret?”. Warsztaty mają na celu pogłębienie tematyki duchowości klaretyńskiej w kontekście dzisiejszej rzeczywistości społecznej i religijnej. Stanowią one także jeden z etapów służących przygotowaniu się i głębszemu przeżywaniu Roku Życia Konsekrowanego, jaki wkrótce rozpoczynamy w Kościele powszechnym.
  25 lecie parafii i domu zakonnego w Łodzi.

  25-lecie Parafii Niepokalanego Serca NMP w Łodzi Powiększ

  Nasza Wspólnota w Łodzi obchodziła potrójną uroczystość z okazji swojej rocznicy. Obchody rozpoczęły się 28 września, ponieważ wspólnota i parafia została utworzona tego dnia 25 lat wcześniej; tego wieczoru Eucharystii przewodniczył i wygłosił kazanie pierwszy proboszcz parafii – o. Jan Opala CMF. Po Mszy otworzył wystawę ukazującą 25 historii parafii.

  Następnego dnia Mszy przewodniczył o. Krzysztof Gierat, Prowincjał; razem z nim koncelebrowało ponad 30 kapłanów zakonnych i diecezjalnych. W czasie homilii powiedział „Chrześcijanin nigdy nie powinien zapomnieć słowa 'świętość' ”. To wydarzenie było transmitowane w Polsce i za granicą przez Radio Maryja i TV Trwam. Po Mszy czterech Klaretynów brało udział w programie „Rozmowy niedokończone” odpowiadając na pytania słuchaczy.

  Ostatnia część celebracji miała miejsce w święto Św. Antoniego M. Klareta. Parafianie, Klaretyni i księża diecezjalni wspominali postać naszego Założyciela razem z biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej, Ks. Adamem Lepą. Była to dobra okazja do modlitwy o nowe powołania i o dary Ducha Świętego dla Klaretynów; w jakiś sposób była to także okazja do udziału w naszej Misji Współdzielonej.  40-lecie domu formacyjnego Seminarium Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu

  40-lecie domu przy ul. Wieniawskiego we Wrocławiu Powiększ

  24 października 2014 roku podczas Uroczystości naszego Ojca Założyciela Św. Antoniego Marii Klareta, w naszym Seminarium Misyjnym we Wrocławiu przy ulicy Wieniawskiego 38, przeżywaliśmy również 40-stą rocznicę istnienia tego domu formacyjnego. Zgodnie z dekretem ówczesnego Prymasa Polski Jego Eminencji Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 11 grudnia 1973 roku został on erygowany, by służył formacji młodych misjonarzy. Od tej pory kształciło się w nim wiele pokoleń Misjonarzy Klaretynów pracujących dziś zarówno w naszym kraju jak i poza jego granicami.

  Na uroczystości jubileuszowe przybyło wielu zaproszonych gości. Obecni byli zarówno polscy Klaretyni z wszystkich placówek w Polsce – z O. Prowincjałem Krzysztofem Gieratem cmf na czele, Zarząd naszej Polskiej Prowincji, Rektorzy zaprzyjaźnionych seminariów duchownych, przedstawiciele Kościoła Wrocławskiego, wiele sióstr zakonnych oraz nasi dobroczyńcy i sąsiedzi, którzy wraz z nami tworzyli historię tego domu. Centrum naszych dziękczynnych obchodów za tak wielki jubileusz stanowiła uroczysta Eucharystia sprawowana o godzinie 12.00 w naszej kaplicy seminaryjnej. Mszy św. koncelebrowanej przez blisko 40 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, a przede wszystkim naszych klaretyńskich współbraci, przewodniczył oraz homilię wygłosił J. E. Ks. Abp Józef Kupny – Metropolita Wrocławski. W swoim słowie podkreślił, że jako Misjonarze Klaretyni mamy być nie tylko misjonarzami, głoszącymi Słowo Boże, ale również uczniami, którzy codziennie sami słuchają i kontemplują to Słowo. Na zakończenie homilii wyraził także swoje słowa uznania i wielkiej wdzięczności za owocną pracę Misjonarzy Klaretynów wykonywaną dla Kościoła Wrocławskiego. Po uroczystym błogosławieństwie wszyscy obecni mieli możliwość ucałowania relikwii Ojca Klareta. Następnie naszego świętowania dopełnił wspólny posiłek obfitujący w wiele ciekawych wspomnień.  Warsztaty Duszpasterskie Parafia Klaretyńska

  W dniach 22-24 września br. Prefektura Apostolatu Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów przeprowadziła warsztaty duszpasterskie zatytułowane „Parafia Klaretyńska”. Wzięło w nim udział 14 Klaretynów zaangażowanych w pracę duszpasterską w parafiach w Polsce i za granicą oraz Prowincjalny Prefekt Apostolatu o. Piotr Liszka.

  Istotą tych warsztatów była ponowne zdefiniowania „klaretyńskości” parafii w której pracują Misjonarze Klaretyni. Jest to istotne zwłaszcza teraz, kiedy Zgromadzenie stara się wskazać cechy klaretyńskiego „stylu misyjnego”. W toku dyskusji uczestnicy starali się odkryć współczesny wyróżnik „klaretyńskości” opierając się na najnowszych dokumentach jak „Cechy Klaretyńskiego Stylu Misyjnego”, czy „Priorytety Misyjne i pozycje strategiczne”, jak również tych dawniejszych jak „Parafia Klaretyńska w Świetle MCH”.

  W naświetleniu tematu pomogli: Ks. dr hab. Bogusław Drożdż przedstawił wykład „teologia parafii zakonnej”, o. lic Fabian Kaltbach zaprezentował temat „duchowość parafii i wspólnoty zakonnej”. Trzecim gościem był profesor Politechniki Wrocławskiej dr hab. Jan Betta który mówił o sposobach zarządzania parafią w aspekcie ekonomicznym i organizacyjnym.

  Udział w tym przedsięwzięciu kapłana z innej rodziny zakonnej, diecezjalnego a nawet osoby świeckiej pozwolił nam także zbliżyć się do praktyki Misji Współdzielonej, która jest jednym z cech Klaretyńskiego Stylu Misyjnego.  PEREGRYNACJA KOPII OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ WE WSPÓLNOCIE KLARETYŃSKIEJ W WARSZAWIE

  Wieczorem w dniu 8 września br. Misjonarze Klaretyni zamieszkujący dom prowincjalny w Warszawie przywitali kopię cudownego Obrazu M.B. Częstochowskiej wędrującą po wspólnotach zakonów męskich w Polsce. Obraz został odebrany od Wspólnoty Księży Pasjonistów. Po przywitaniu Obrazu miały miejsce uroczyste Nieszpory, którymi kilkuosobowa Wspólnota Klaretyńska rozpoczęła wspólnotowy dzień skupienia. Następnego dnia wieczorem - 9 września - po Obraz przybyli Księża Sercanie. Dziękujemy Ci Maryjo za nawiedzenie i otrzymane łaski.  25-LECIE ŚLUBÓW ZAKONNYCH I ODNOWIENIE PROFESJI ZAKONNEJ

  W dniu 8 września 2014 r. w Domu Formacyjnym we Wrocławiu miała miejsce uroczysta Eucharystia, podczas której dziękowaliśmy za 25 lat profesji zakonnej trzech Misjonarzy Klaretynów: O. Prof. dra hab. Jacka Kicińskiego, O. Marcina Dragana - misjonarza na Syberii oraz br. Piotra Kuli. Eucharystii przewodniczył dostojny Jubilat - O. prof. Jacek Kiciński, a homilię wygłosił O. Paweł Szulc CMF - wieloletni misjonarz na Kubie. Podczas tej samej Uroczystości trzech profesów czasowych odnowiło swoje śluby zakonne. Odnowienie profesji przyjął Ojciec Prowincjał Krzysztof Gierat CMF. Także Jubilaci odnowili swoje zakonne ślubowanie. Jubilatom i profesom życzymy wzrostu ducha, radości powołania oraz Bożego błogosławieństwa.  Inicjacja Nowicjatu

  Inicjacja Nowicjatu, 7 września 2014

  Trzej kandydaci do Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, którzy ukończyli właśnie początkowy etap formacji - postulat - rozpoczęli kanoniczną formację w nowicjacie. Formacja w nowicjacie jest ukierunkowana na przygotowanie do złożenia pierwszych ślubów zakonnych; jest okresem próby, w którym kandydaci rozpoznają swoją zdolność do życia według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W naszej, Polskiej Prowincji nowicjat tradycyjnie rozpoczyna się 7 września, na dzień przed świętem Narodzenia NMP i zgodnie z normami KPK trwa 12 miesięcy; po jego okresie kandydaci, którzy z powodzeniem ukończą ten etap formacji złożą pierwsze śluby zakonne w dniu 8 września 2015 roku, a następnie podejmą studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Tych naszych najmłodszych współbraci serdecznie polecamy modlitwie.
  REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY 2014

  Referat Powołań zaprasza na rekolekcje powołaniowe p.t.: "Powołanie - męska decyzja", które odbędą się w terminie 30 czerwca - 04 lipca 2014 r. w domu rekolekcyjnym w miejscowości Wierzchy k. Koluszek Należy jak zawsze zabrać ze sobą Pismo Święte i śpiwór.

  Koszt to dobrowolna ofiara.

  Zgłoszenia i pytania (także w sprawie dojazdu) proszę kierować na adres mailowy klaretyni@gmail.com

  Duszpasterstwo Młodzieżowe organizuje też, jak co roku rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży: Kurs Nowego Życia. Odbędą się one także w Wierzchach k. Koluszek, w terminie 14 - 28 lipca.

  Koszt 500 zł.

  Zapraszamy na nie młodzież męską i żeńską od 16 roku życia.

  o. Marcin Kowalewski CMF  Święcenia Kapłańskie 2014

  Sobota, 24 maja 2014 r. była okazją do wielkiej radości dla Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów. Nasze Zgromadzenie cieszy się nowym kapłanem - dk. Antoni Piskorek CMF przyjął święcenia kapłańskie w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk J.E. Ks. Abpa Józefa Kupnego. O. Antoni jest pierwszym Klaretynem wyświęconym na kapłana przez nowego Metropolitę Wrocławskiego oraz pierwszym pochodzącym z parafii prowadzonej przez nasze Zgromadzenie - parafii św. Floriana w Miedarach.  Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego

  Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego „Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Evangelii Gaudium w życiu konsekrowanym”, zorganizowane przez Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów (Podyplomowe Studia Teologii Życia Konsekrowanego i Redakcję dwumiesięcznika "Życie Konsekrowane") oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu odbyło się w dniach 1-4 maja w Krzydlinie Małej.

  W spotkaniu wzięło udział 120 osób ze zgromadzeń zakonnych, świeckich instytutów życia konsekrowanego oraz przedstawicieli indywidualnych form życia konsekrowanego. Uczestnicy reprezentowali różne regiony Polski i Zagranicy; obecny był także prefekt ds. apostolatu z Zarządu Generalnego Misjonarzy Klaretynów o. M. A. Velasco CMF z Rzymu.

  Sympozjum otwarła wspólna Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa prof. dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego – który wygłosił także wykład wprowadzający w Sympozjum, na temat kontemplacji oblicza Chrystusa. Zauważył on, że jedną z jej form jest kontemplacja oblicza Kościoła – który zaprasza do wspólnoty, modli się oraz działa „na zewnątrz”, głosząc Ewangelię.

  Mamy być świadkami miłosiernej miłości Boga do człowieka – mówił ks. dr Marek Dziewiecki. Wyjaśniał, że Boża miłość jest nieskończona, ale zarazem nie naiwna, wzywająca do nawrócenia. Jezus kochał wszystkich ludzi, lecz potrafił ich w razie potrzeby surowo upomnieć. Bóg przebaczy nam miliony razy, jeśli się nawracamy, ale… ani sekundy wcześniej – tłumaczył. Z kolei s. dr Jolanta Hernik w swojej prelekcji mówiła o tym, jak sprawić, by życie konsekrowane zachowywało swoje piękno i „smak”, swój wdzięk i głęboki sens. Wspomniała o koniecznej elastyczności – m.in. po to, by nie pielęgnować zwyczajów, które przestały być życiodajne; zachęcała do dbałości o przestrzeń ciszy, unikania niszczącej zazdrości i rywalizacji, pielęgnowania „sieci gestów zrozumienia i miłości”. O. prof. Piotr Liszka zastanawiał się nad kwestią zachowania tożsamości – osobistej i wspólnotowej. Odkrywanie jej odsyła nas do tajemnicy powołania, które jest „nowym stworzeniem”, oraz do tajemnicy Trójcy Świętej. Być chrześcijaninem to przebywać we wnętrzu Ojca. Przebywać w Bogu i wychodzić do ludzi, jak Duch Święty – wyjaśniał.

  W kolejnym dniu wykładów o. prof. Józef Augustyn mówił o odwadze konfrontowania się instytutów życia konsekrowanego z innymi środowiskami, co ułatwia unikanie życia w kłamstwie, zamykania się w świecie swoich zwyczajów. "Dopóki do ciebie nie strzelają, nie wiesz, kim jesteś" – twierdził, zachęcając do stawiania czoła przeciwnościom i niespodzianym sytuacjom. „Spotkanie” i „Obecność” to kluczowe słowa w wykładzie kolejnej prelegentki, s. dr Władysławy Krasiczyńskiej, która porównała życie Trójcy Świętej m.in. do „tańca trzech wiecznie miłujących się Osób Boskich”. Osiągnąć życie wieczne to znaczy przyłączyć się do tańca. Gdy my z Bogiem tańczymy, możemy w ten taniec wciągać innych – mówiła.

  Temat wyzwań stojących przed osobami konsekrowanymi wobec laicyzacji, globalizacji i pojawiającego się duchowego zagubienia i utraty poczucia misji podjął o prof. Jacek Kiciński. Wskazując na wyzwania stojące przed osobami konsekrowanymi prelegent podkreślił, że – "Jeśli chcesz ewangelizować Słowem Bożym, najpierw pozwól, by Słowo Boże ewangelizowało ciebie". Przypomniał wszystkim o jednym ze znaków czasu: odkrywaniu przez osoby konsekrowane Lectio Divina. Podkreślił ponadto, że ważnym dziś dla świata jest prorockie świadectwo jedności osób konsekrowanych oraz bycie w kościelnej komunii poprzez sentire cum ecclesia.

  Smutek świata może być uleczony tylko nieskończoną miłością – mówił o. prof. Czesław Parzyszek w wykładzie na temat radości konsekracji, niosącej nadzieję ludziom wokół. O. dr hab. Kazimierz Papciak zachęcał z kolei uczestników spotkania do wrażliwości na kwestie społeczne. Warto pamiętać, że zbawienie dokonuje się zawsze w konkretnej rzeczywistości społecznej; społeczeństwo winno się opierać na czterech filarach: prawdzie, wolności, sprawiedliwości i miłości – która wszystko uskrzydla.

  Uczestnicy sympozjum mieli do wyboru także wiele konwersatoriów tematycznych. Nie brakło czasu na chwile modlitwy, ale i poznawanie się, muzykowanie. Mogli spotkać się z bogactwem charyzmatów i dróg ofiarowania się Bogu.

  J. Kiciński CMF  Program Ogólnopolskiego Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego

  Rozpocząć na nowo od Chrystusa.
  Evangelii Gaudium w życiu konsekrowanym

  Krzydlina Mała 01-04 maja 2014

  01 maja (czwartek) Być miłością Chrystusa

  18.00 – Eucharystia - przewodniczy Ks. bp. prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski
  19.00 – Kolacja
  19.20 – Przywitanie Gości
  19.30 – Kontemplacja oblicza Chrystusa źródłem skuteczności apostolskiej Ks. bp. prof.
  dr hab. Andrzej Siemieniewski

  02 maja (piątek) Z odwagą wyruszyć w drogę

  07.00 – Jutrznia
  07.30 – Śniadanie
  08.00 – Konferencja I – Życie konsekrowane wędrówką Ewangelii w czasie Ks. dr Marek Dziewiecki
  08.40 – Dyskusja
  09.00 – Konferencja II – Pokusy i zagrożenia na drodze rad ewangelicznych S. dr Jolanta Hernik RMI
  09.40 – Dyskusja
  10.00 – Konferencja III – Troska o osobistą i wspólnotową tożsamość o. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF
  10.40 – Dyskusja
  12.00 – Eucharystia (przewodniczy o. dr Krzysztof Gierat CMF, kazanie o. M.A. Velasco CMF)
  13.00 – Obiad
  15.00 – Konwersatoria tematyczne

  1. Jak na nowo odnaleźć sens i jakość życia konsekrowanego?
  2. S. dr Władysława Krasiczyńska CSSJ
  3. Priorytety formacji na dziś – czy coś się zmieniło? O. lic. Robert Kycia CMF
  4. Idźcie i nauczajcie a nie „siedźcie i czekajcie” O. lic. Fabian Kaltbach OFM

  16.00 – Kawa
  17.00 – Dyskusja panelowa (prowadzi s. dr Władysława Krasiczyńska CSSJ)
  19.00 – Kolacja
  20.30 – Nabożeństwo majowe

  03 maja (sobota) życie duchowe na pierwszym miejscu

  07.00 – Jutrznia
  07.30 – Śniadanie
  08.00 – Konferencja I – Duszpasterstwo w nawróceniu. Nawrócić się by nawracać innych O. prof. dr hab. Józef Augustyn SJ
  08.40 – Dyskusja
  09.00 – Konferencja II – Kontemplować oblicze Chrystusa, żyć Jego słowem i dzielić się z innymi S. dr Władysława Krasiczyńska CSSJ
  09.40 – Dyskusja
  10.00 – Konferencja III – Aktualne wyzwania dla duchowości osób konsekrowanych o. prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF
  10.40 – Dyskusja
  12.00 – Eucharystia (kazanie, przewodniczy O. lic. Aleksander Bober CMF)
  13.00 – Obiad
  15.00 – Konwersatoria tematyczne

  1. Rachunek sumienia oraz pokuta i pojednanie w życiu osoby konsekrowanej S. dr Jolanta Hernik RMI
  2. Jak uczestniczyć w nowej ewangelizacji? O. lic. Łukasz Przybyło CMF
  3. Nowe bukłaki i stare wino – kompromis czy radykalizm w życiu codziennym Ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS

  16.00 – Kawa
  17.00 – Dyskusja panelowa (prowadzi o. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF)
  19.00 – Kolacja
  20.30 – Nabożeństwo majowe

  04 maja (niedziela) wobec współczesnych znaków czasu

  07.00 – Eucharystia (przewodniczy o. prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF)
  08.00 – Śniadanie
  08.30 – Konferencja I – Radość konsekracji nadzieją dla współczesnego świata O. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC
  09.15 – Dyskusja
  10.00 – Konferencja II – Evangelii Gaudium w służbie prawdy i sprawiedliwości O. dr hab. Kazimierz Papciak SSCC
  10.45 – Podsumowanie Sympozjum – O. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF
  11.30 – Obiad  Spotkanie polskich Klaretynów pracujących na Syberii

  Spotkanie Klaretynów pracujących na Suberii Powiększ

  W dniach 10 i 11 lutego 2014 r. w Bracku na Syberii miało miejsce spotkanie polskich Klaretynów pracujących na Syberii. Spotkaniu przewodniczył O. Prowincjał Krzysztof Gierat cmf, który odbywał na Syberii kilkudniową wizytę animacyjną. Klaretyni wspólnie przeżyli dzień skupienia, który poprowadził Przełożony Prowincjalny. Przedmiotem rozważań był temat wierności powołaniu i wspólnoty braterskiej. Spotkanie poprzedziło wspólne świętowanie 15-lecia kościoła Św. Cyryla i Metodego w Bracku, który został powiększony. Mszy św. w dniu 9 lutego przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Bp Cyryl Klimowicz, Ordynariusz Diecezji Irkuckiej. Ksiądz Biskup udzielił także kilkunastu osobom sakramentu bierzmowania. Podczas homilii przypominał o wierności Ewangelii i potrzebie dawania codziennego świadectwa życia Ewangelią.

  Klaretyni są na Syberii od ponad 20 lat. Obecnie pracuje tam 9 klaretynów, w tym 7 Polaków i 2 Rosjan. Główne miejsca pracy, z odległymi punktami duszpasterskimi, są miasta: Krasnojarsk, Aczyńsk i Brack.  List okólny Ojca Generała Josep M. Abella CMF dotyczący sytuacji na Filipinach

  Lagos, 10 listopada 2013

  Do wszystkich Misjonarzy Klaretynów

  Drodzy Współbracia:

  Serdecznie pozdrawiam z Lagos. Wszyscy jesteśmy przejęci wiadomościami na temat tajfunu, jaki uderzył w centralną część Filipin. Jak mogliście dowiedzieć sie poprzez środki komunikacji społecznej, część Filipin najbardziej dotknięta przez tajfun to miasto Tacloban, gdzie mieszkają także rodziny niektórych klaretynów i gdzie w pobliżu znajduje się nowicjat Prowincji Filipińskiej.

  Poinformowano mnie o sytuacji na Filipinach poprzez O. Leo Dalmao, Przełożonego Prowincjalnego Filipin, i przez klaretyna, którego rodzina bezpośrednio doświadczyła skutków tajfunu. Informacje są jednak wciąż chaotyczne, gdyż trudno osiągnąć bezpośrednią komunikację, jednakże wiemy, na przykład, że nowicjat poniósł poważne szkody, podobnie centrum formacji ewangelizatorów, jakie tam posiadamy. Nie mamy ciągle pewności co do realnej stuacji, ale wiemy, że jest wielka liczba osób, ktore straciły życie, ból ich rodzin, troska i zmartwienia tych, którzy widzieli zrujnowane własne domy i zostali pozbawieni środków, jakie posiadali, by utrzymać swoje rodziny. Wzywam całe Zgromadzenie do wyrażenia naszej solidarności z Prowincją Filipin i z wieloma osobami, które potrzebują w tym momencie naszej pomocy.
  Zapraszam także wszystkie wspólnoty, parafie, kolegia, Prowincje i Delegatury, itd. – do gestu solidarności z naszymi braćmi z Filipin oraz z osobami, które cierpią na skutek tajfunu. Wiem, że będzie to odpowiedź szczodra.
  Kwoty możecie wysyłać do Zarządów waszych Prowincji lub Delegatur, które przekażą je następnie do FUNDUSZU, aby je potem dalej przekazać na konto Prowincji Filipińskiej. W odpowiednim momencie zostaniemy poinformowani o sposobie użycia tych funduszy i o projektach, na które zostaną ostatecznie przeznaczone lub które będą konieczne do zrealizowania.

  Niech Bóg błogosławi Waszym gestom solidarności. Powierzamy Sercu Maryi naszych braci z Filipin i Lud, który cierpi na skutek tajfunu. Jestem pewien, że Klaretyni z Filipin będą potrafili wyrazić ludziom, przede wszystkim rodzinom, które nasi bracia widzieli bezpośrednio dotkniętym przez tajfun, naszą bliskość i komunię z nimi. Dziękuję Wam wszystkim za współpracę.

  Wasz współbrat “w Sercu Maryi”

  Josep M. Abella, cmf.
  Przełożony Generalny  Warsztaty Formacyjne dla Przełożonych Klaretyńskich

  Warsztaty dla Przełożonych Klaretyńskich Powiększ

  W dniach od 7 do 9 października 2013 r. w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej odbyły się Warsztaty Formacyjne dla Przełożonych klaretyńskich. W spotkaniu formacyjnym wzięło udział 25 klaretynów - członkowie Zarządu Prowincjalnego, przełożeni wspólnot lokalnych oraz ich wikariusze. Organizatorem Dni Formacji był Zarząd Prowincjalny wraz z Prefekturą ds. Formacji. Tematem wiodącym była posługa przełożonego we wspólnocie, animacja wspólnoty oraz rozwiązywanie trudnych sytuacji. Pierwsze dwa dni poprowadzili zaproszeni Księża Jezuici: Ks. Krzysztof Dyrek SJ i Ks. Janusz Śliwa SJ oraz Klaretyn - O. dr hab. prof PWT Jacek Kiciński CMF. Trzeci dzień poświęcony był tej samej tematyce w aspekcie charyzmatu i dokumentów klaretyńskich. Ten dzień poprowadzili O. Robert Kycia CMF - prefekt prowincjalny ds. formacji oraz O. Prowincjał Krzysztof Gierat CMF.  Nowi Błogosławieni Męczennicy Klaretyńscy

  Błogosławieni Męczennicy z Siguenzy, Fernan Caballero i Tarragony

  Męczennicy z Siguenzy i Fernan Caballero Powiększ

  Sylwetki 23. Męczenników, którzy dnia 13 października 2013 roku zostaną beatyfikowani w Tarragonie, należą do grupy Męczenników XX wieku. Wszyscy zgodnie z hasłem uroczystości beatyfikacyjnych, byli "nieugiętymi i dzielnymi świadkami wiary". Umierając, przebaczali swym prześladowcom, dlatego byli męczennikami Chrystusa, który wisząc na krzyżu przebaczył swym oprawcom. Kościół świętując ich wspomnienie i prosząc o ich wstawiennictwo, pragnie być siewcą życzliwości i pojednania. Ci męczennicy, jako wzory wiary, miłości i przebaczenia, pomogą nam odważnie wyznawać wiarę w Chrystusa.

  Życiorysy tych Męczenników są w pewnym sensie podobne, a jednak każdy jest wyjątkowy. Łączy ich powołanie zakonne i misjonarskie, jak również ogromny zapał i poświęcenie dla powierzonych im ludzi w tak trudnych czasach, a także wielka odwaga i umiejętność przebaczenia, mając świadomość nieuchronnej śmierci. Żaden z nich nie panikował, nie uciekał, nie pragnął uratować życia.

  O. Jose Maria Ruiz, wychowawca dzieci, ze wzruszeniem tak się modlił: "Matko, jeśli potrzeba ofiary, oto jestem, wybierz mnie, ale nie pozwól, aby coś się stało tym niewinnym, którzy nikomu niczego złego nie uczynili". Jeden ze świadków powiedział następujące słowa o ojcu Angelu Lopez Martinezie: "Byliśmy przygotowani na śmierć. O moim współtowarzyszu Angelu mogę powiedzieć, że dodawał mi otuchy i zachęcał, abyśmy się modlili za prześladowców, za Hiszpanię i abyśmy przebaczyli naszym nieprzyjaciołom". Otilio del Amo Palmino tak pisał do swojego brata: "Błąkamy się na własnej ziemi jak cudzoziemcy. Wszędzie towarzyszy nam nienawiść. Nie możemy nigdzie się zatrzymać. W tej chwili jadę w pociągu do Ciudad Real i stamtąd być może na męczeństwo, ale niech Bóg będzie uwielbiony". Abelardo Garcia Palacios pocieszał swoich kolegów w słowach: "Dobrze, w ostateczności, co nam może się stać? Mogą nas zabić? O, co za szczęście, jeśli któregoś dnia będzie można przeczytać w Rocznikach CMF: Zostali rozstrzelani za Boga i za Zgromadzenie: Abelardo García (...)".

  Męczennicy z Tarragony

  Zostali rozstrzelani w różnych miejscowościach, ale zjednoczeni wspólną wiarą; byli w różnym wieku, ale bardzo młodzi (większość 20-23 lata); pełnili różne funkcje i posługi, ale otrzymali tę samą nagrodę. Dlaczego zginęli? Czy byli aż tak znienawidzeni przez społeczeństwo? Czy hiszpański Kościół w tamtych latach zasłużył sobie na takie traktowanie?

  Rok 1936 można porównać do erupcji wulkanu, w którym od długiego czasu zachodziły procesy kończące się wybuchem. Tak jak w pierwszych wiekach istnienia Kościoła poganie obwiniali chrześcijan za wszelkie nieszczęścia, tak i tutaj Kościół katolicki stał się łatwą ofiarą dla wzburzonego, zbuntowanego i żądnego zmian społeczeństwa. W politycznej burzy najbardziej ucierpieli niewinni ? przez zawiść, manipulację, chciwość, przez bezkarność i brak autorytetów. Zwykła, codzienna dobroć i życzliwość misjonarzy klaretynów nie wystarczyła, aby powstrzymać falę złości.

  Kiedy kraj otrząsnął się i zdał sobie sprawę z popełnionej zbrodni, pojawiło się wielu świadków, którzy opisywali historie bohaterskiej wierności, honoru, wewnętrznej siły tych zakonników, oddanych aż do końca powierzonej sobie misji życia Ewangelią, czyli miłością. Podobnie jak Jezus Chrystus nie cofnął się, nie uległ strachowi, tak i oni poświęcili swoje młode życie za prawdę. Ich świadectwo jest nie tylko wzruszające, ale i porywające, a także stawiające pytania: Czy ja postąpiłbym podobnie? Czy stać mnie na przyznanie się do wiary? Czy znając odwagę Męczenników jest mi łatwiej znosić brak akceptacji dla moich wartości? Jeśli są to wciąż zbyt trudne pytania, tym bardziej prośmy o ich pomoc i wstawiennictwo, abyśmy byli godnymi dziedzicami niezłomnej wierności naszych braci Męczenników Klaretyńskich.

  Miejsca męczeństwa  ŚLUBY ZAKONNE

  Pierwsze śluby zakonne, Paczyna 2013. Od lewej: Zbigniew Ziętek CMF, Tomasz Lisowski CMF

  8 września, w niedzielę, w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Paczynie k. Gliwic miały miejsce śluby zakonne naszych kandydatów. Trzech naszych współbraci złożyło swoje śluby na ręce o. Prowincjała Krzysztofa Gierata CMF. Dwóch nowicjuszy – Tomasz Lisowski i Zbigniew Ziętek składało swoją pierwszą profesje zakonną, jeden kleryk – Bartłomiej Bednarek odnowił profesję czasową. W uroczystości uczestniczyło wielu Klaretynów z innych domów zakonnych: z Wrocławia, Kudowy i Warszawy, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Specjalnym gościem był o. Jesús María Alady CMF, z Hiszpanii, wykładowca na madryckim Instytucie Teologii Życia Konsekrowanego, który gościł w Polsce głosząc rekolekcje zakonne dla Klaretynów; uczestniczyli w nich także kandydaci do ślubów zakonnych. Tej ważnej uroczystości przewodniczył i wygłosił homilię O. Prowincjał.  KLARETYŃSKIE DOROCZNE REKOLEKCJE ZAKONNE

  W dniach od 24 do 29 czerwca 2013 roku, w domu rekolekcyjnym Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej k/Wrocławia odbywają sie dorocze rekolekcje zakonne dla Misjonarzy Klaretynów. Tematem rekolekcji jest "Wiara i Eucharystia na drodze charyzmatu klaretyńskiego". W rekolekcjach uczestniczy 23 Klaretynów. Prowadzi je ojciec José Cristo Rey García Paredes, cmf - klaretyński profesor teologii z Hiszpanii.
 • Druga tura rekolekcji odbędzie się w Bardzie w dniach od 1-7 września. Poprowadzi je o. Jesús María Alady, cmf


 • ŚWIĘCENIA DIAKONATU - 2013

  W dniu 24 czerwca 2013 roku w katedrze wrocławskiej pw. Św. Jana Chrzciciela odbyły się święcenia diakonatu, który przyjęło 7 akolitów, w tym jeden klaretyn - Antoni Piskorek CMF. Święceń udzielił Metropolita Wrocławski - Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny.  ŻYCZENIA DLA MISJONARZY KLARETYNÓW W DNIU PATRONALNEGO ŚWIĘTA SERCA MARYI

  Serce Maryi było […] źródłem, z którego wywodzi się ludzkość. Serce Maryi było świątynią Ducha Świętego […]. Serce Maryi było w najwyższym stopniu organem wszelkich cnót, a zwłaszcza miłości do Boga i ludzi. Serce Maryi jest i dzisiaj żywe, pełne energii […]. Serce Maryi jest tronem, z którego rozdawane są wszelkie łaski i uczynki miłosierdzia.
  /św. Antoni Maria Klaret, Pisma Maryjne, s. 354/

  Drodzy Współbracia!

  Z wielką radością i wdzięcznością w sercach, my – misjonarze klaretyni, synowie Niepokalanego Serca Maryi, kolejny raz stajemy przed wielką Tajemnicą: Tajemnicą odnoszącą się do samego Chrystusa – Jego Wcielenia, Matki Bożej – Jej wybrania, ale także do nas samych – każdego z nas osobiście oraz w wymiarze wspólnotowym. „Pamięć” Serca Maryi, „pamięć”, do której tak często wzywał nas Ojciec św. Jan Paweł II, jest wielkim „Darem” i „Tajemnicą”. Owa „pamięć” przypomina nam nieustannie, że jesteśmy odkupieni przez Jezusa Chrystusa, przypomina, że jesteśmy dziećmi Maryi, więcej – na wzór samego Chrystusa ukształtowanego pod Sercem Maryi, my także jesteśmy „synami w Synu”, jesteśmy wybrani, powołani do szczególnej misji; jest nią przedłużanie posłania samego Chrystusa.

  Drodzy Współbracia, w tym uroczystym dla nas dniu, życzę każ-demu z Was i wszystkim naszym klaretyńskim Wspólnotom tego, o czym pisze Ojciec Założyciel: abyśmy jak Maryja „służyli ludziom”, byli dobrymi, wiernymi narzędziami w dłoniach Ducha Świętego, abyśmy wzrastali w misjonarskich cnotach, zwłaszcza w apostolskiej gorliwości i miłości prowadzącej innych „do Domu Ojca”, abyśmy byli „pełni energii” i byli ludźmi z „wyobraźnią miłosierdzia” w duchu naszego Założyciela św. Antoniego Marii Klareta, naszego duchowego Ojca i wielkiego czciciela Serca Maryi.

  Łączę się z Wami w duchu jedności i darze modlitwy.

  Wasz Współbrat –

  Krzysztof Gierat CMF
  /Prowincjał/

  Warszawa, 08.06.2013  CLARET GOSPEL W POLSCE - ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ EWANGELIZACJI 2013

  Claret Gospel 2013 Powiększ

  W Roku Wiary, Referat Misyjny Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów, pod kierunkiem O. Romana Woźnicy - długoletniego misjonarza na Wybrzeżu Kości Słoniowej wraz z biskupem Wiesławem Meringiem, ordynariuszem diecezji Włocławskiej, już po raz 7-my organizują w dniach od 31.05 - 10.09 Ewangelizację, której mottem przewodnim są słowa św. Pawła „CARITAS CHRISTI URGET NOS” – MIŁOŚĆ CHRYSTUSA PRZYNAGLA NAS. Ewangelizacja jest prowadzona przez grupę ewangelizacyjną CLARET-GOSPEL z Wybrzeża Kości Słoniowej.

  „Claret-Gospel” nie jest zawodową grupą muzyczną. Wszyscy członkowie dobrowolnie chcą wielbić Boga, żyć we wspólnocie, pomagać misjonarzom w ewangelizacji, pielęgnować tradycyjne śpiewy i tańce, ukazywać chrześcijańskie wartości, działać na rzecz pokoju i sprawiedliwości w kraju i za granicą. Przykładem własnego życia i zachowania przeciwdziałać zjawiskowi rasizmu.

  W tym roku do Polski przyjechała grupa 9-cio osobowa. Przewodnim hasłem klaretyńskiego Gospelu w Roku Wiary są słowa: "Zawierzyłem Chrystusowi".

  Więcej informacji na: www.referatmisyjny.klaretyni.pl  25-LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

  Jubilaci, od lewej: o. Marek Jeżowski, o. Zenon Surma, O. Zbigniew Łaś, o. Krystian Piechaczek

  W dniu 19 maja 2013 w kościele pw. Św. Wawrzyńca we Wrocławiu czterech Misjonarzy Klaretynów obchodziło swój Srebrny Jubileusz Kapłaństwa. Byli to: O. dr Marek Jeżowski (profesor KUL), O. Zbigniew Łaś (misjonarz na Wybrzeżu Kości Słoniowej), O. Krystian Piechaczek (duszpasterz parafialny i szpitalny), O. Kanonik Pułkownik Zenon Surma (duszpasterz wojskowy). Święcenia kapłańskie Jubilatów miały miejsce w katedrze wrocławskiej w dniu 21 maja 1988 r. Udzielił ich Jego Em. Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz. Jubilaci łączyli się także duchowo z kolegą kursowym – O. Antonim Badurą, który nie mógł być obecny na uroczystości 25-lecia. Jest on misjonarzem w Krasnojarsku na Syberii. Kazanie okolicznościowe wygłosił Ks. dr Jerzy Jeżowski, kapłan diecezji kaliskiej i brat jednego z Jubilatów. We wspólnym świętowaniu uczestniczyli członkowie Zarządu prowincjalnego z Prowincjałem na czele oraz inni Klaretyni i zaproszeni goście.  Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego
  w Krzydlinie Małej 1-4 maja 2013

  „Być solą ziemi i światłem dla współczesnego świata. Wiara w życiu i posłudze osoby konsekrowanej” – pod takim hasłem odbyło się dziesiąte już, Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego organizowane w dniach 1-4 maja przez Polską Prowincję Misjonarzy Klaretynów, redakcję „Życia Konsekrowanego” oraz Podyplomowe Studia Teologii Życia Konsekrowanego PWT we Wrocławiu.

  W spotkaniu, otwartym Mszą św. pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Stanisława Araszczuka, wzięło udział 105 uczestników z całej Polski, a nawet spoza jej granic. Kolejne wykłady i konwersatoria prowadziły do refleksji nad wiarą wyznawaną, celebrowaną, wyrażaną w życiowych konkretach i przeżywaną na modlitwie.

  Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego, Krzydlinie Mała 2013 Powiększ

  Oczy osoby konsekrowanej winny być oczyma wiary i dzielić się tym spojrzeniem z innymi – mówił w pierwszym wykładzie o. dr hab. Marian Zawada OCD, wskazując na perspektywę przyszłej Ojczyzny i konieczność pielęgnowania „nadprzyrodzonego patriotyzmu”. Wyraża się on w życiu tajemnicą Boga i człowieka, życiu obietnicą oraz składaniu z siebie bezinteresownego daru. Teologia daru powinna zastąpić „język ofiary” – stwierdził. Zachęcał także do uprawiania „teologii iskierek” – dzielenia się z innymi „iskierkami”, „okruchami” niezgłębionych Bożych tajemnic, z których jedynie odrobinę jesteśmy w stanie pojąć.

  W wymiar „wiary celebrowanej” wprowadził słuchaczy o. Zbigniew Ptak OSPPE, podkreślając że konsekracja zakonna przyjmuje strukturę Eucharystii. Wyjaśniał, jak poszczególne części Mszy św. – począwszy od pocałunku składanego na ołtarzu przez kapłana i znaku krzyża, przez który niejako przyodziewamy się w owoce Męki Chrystusa i powierzamy się Trójcy Świętej – uczą zakonnika darowania siebie Bogu i wchodzenia w niepojętą komunię z Nim. Bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski przywołał z kolei 13. i 14. rozdział Dziejów Apostolskich, ukazujący jak publiczna celebracja wiary zaowocowała podjęciem przez apostołów nowej misji – wyprawy z Antiochii na Cypr, pierwszej „wielkiej podróży w nieznane”. Pochylił się nad obrazem świątyni jerozolimskiej i „dziedzińca pogan”, który miał pomóc osobom spoza Izraela zbliżyć się do miejsca kultu, do Bożych tajemnic. Przytoczył zachętę Benedykta XVI, by i dziś wokół naszych miejsc kultu tworzyć „dziedzińce pogan”. Bp Andrzej zachęcał, by nie koncentrować się jedynie na sprawnym funkcjonowaniu ustalonych struktur, ale podejmować nowe inicjatywy (np. skierowanych do bezdomnych, ubogich), które pomogą nie znającym Boga ludziom zbliżyć się do Niego. By stawiać sobie odważne pytanie: „Gdzie jest nasz Cypr? Gdzie mamy z tej naszej Antiochii wypłynąć”?

  Kolejny wymiar wiary i konsekracji, przeżywanej w codziennej egzystencji, stał się tematem prelekcji o. prof. Jerzego Gogoli OCD oraz s. dr. Władysławy Krasiczyńskiej CSSJ. O. Gogola ukazał konieczność formacji osoby konsekrowanej na różnych poziomach, przekonując, że człowieczeństwo – także na płaszczyźnie naturalnej – pięknieje i dojrzewa przez rozwój duchowy. Siostra z kolei wyjaśniała relację między wiarą i psychologią – porównując tę drugą do „wykałaczki do zębów”, drugorzędnego, ale jednak często użytecznego narzędzia. Z punktu widzenia psychologa mówiła o „paschalnych cyklach” w życiu osoby konsekrowanej, powtarzających się etapach czy wydarzeniach – radosnych, podniosłych, bądź trudnych i mrocznych – przez które trzeba przejść, by postępować na drodze dojrzałości.

  Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego, Krzydlinie Mała 2013 Powiększ

  O przeżywaniu wiary w modlitwie mówił o. prof. Piotr Liszka CMF, ukazując zebranym perspektywę włączenia całego swego życia, i modlitwy i pracy, w nurt wewnętrznego życia Osób Trójcy Świętej, w Ich wzajemne obdarowywanie się i otwieranie na przyjęcie daru. Zagadnienie modlitwy podjął również o. prof. Jacek Kiciński CMF, w wykładzie wieńczącym sympozjum. Podkreślił, że bez modlitwy nie sposób prowadzić życia duchowego, a kryzysy w przeżywaniu konsekracji najczęściej zaczynają się od jej porzucenia. Nie istnieje coś takiego, jak zastój w życiu duchowym. Albo się w nim rozwijamy, idziemy do przodu, albo karłowaciejemy – mówił. Zaznaczył, że kluczową rolę w tym rozwoju, w rozkwicie więzi z Bogiem, pełni właśnie modlitwa myślna – tak, jak do poznania polodowcowego jeziora trzeba w nie zanurkować, a nie jedynie ślizgać się po jego zamarzniętej powierzchni. W naszym apostolacie ponosimy porażki często dlatego, że zbyt dużo mówimy ludziom o Bogu, a za mało Bogu o ludziach – dodał.

  Uczestnicy sympozjum brali udział we wspólnej modlitwie – w tym w Mszy św. Sprawowanej przez prowincjała polskich klaretynów, o. dra Krzysztofa Gierata CMF, a także w konwersatoriach. Nie brakło czasu na rozmowy przy kawie i integrację. Nie często jest okazja, by spotkać się w tak licznym i różnorodnym gronie reprezentantów rozmaitych charyzmatów i form życia poświęconego Bogu – od monastycznego, poprzez różnorodne zgromadzenia, świeckie instytuty i przedstawicieli indywidualnych form życia konsekrowanego.

  o. J. Kiciński CMF za A. Combik  Rekolekcje powołaniowe

  Zapraszamy na klaretyńskie wakacyjne rekolekcje powołaniowe odbędą się w naszym domu nowicjackim w Paczynie w dniach od 4 do 7 lipca 2013 roku.
  Rozpoczniemy w czwartek kolacją o godz. 18.00 a zakończymy niedzielnym obiadem. Koszt to dobrowolna ofiara. Zabieramy Pisma Święte i śpiwory. Wiek - od 14 lat.

  Zainteresowani rekolekcjami mogą pisać na ten adres: klaretyni@gmail.com

  lub po prostu kliknąć tutaj  Zebranie Plenarne Polskiej Prowincji

  Uczestnicy Zebrania plenarnego Polskiej Prowincji Powiększ

  W dniach 10-12 kwietnia 2013 w Krzydlinie Małej miało miejsce Zebranie plenarne Prowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Zebranie miało miejsce w połowie kadencji Zarządu Prowincjalnego. Uczestniczyło w nim 35 klaretynów: Zarząd Prowincjalny, superiorzy domów, osoby odpowiedzialne za różne apostolaty pełnione w ramach Prowincji, formatorzy, przedstawiciel klerykatu oraz bracia zakonni. Zebranie było okazją do braterskiego spotkania, wspólnej celebracji liturgii i modlitwy, dzielenia się doświadczeniami życia i apostolatu, oceny życia i działalności Prowincji ostatnich trzech lat oraz planowania najbliższej przyszłości.

  Dialog uczestników Zebrania dokonywał się wokół kilku tematów: prezentacja działalności apostolskiej Prowincji i Zarządu oraz jej ocena, życie wspólnotowe i posługa przełożonych, odnowa charyzmatyczna, duszpasterstwo młodzieżowo-powołaniowe oraz restrukturyzacja Zgromadzenia w Europie, której proces rozpoczął się dwa lata temu. Owocem Zebrania było braterskie spotkanie oraz nowy impuls do dalszego wzrostu w w/w obszarach naszego życia i apostolatu poprzez wskazane przez uczestników różne inicjatywy na przyszłość, które pozwolą bardziej ożywić nasze misjonarskie życie i działania.  Prowincjalna wizytacja kanoniczna wśród Klaretynów
  na Wybrzeżu Kości Słoniowej

  Wizytacja kanoniczna Klaretynów na Wybrzeżu Kości Słoniowej Powiększ

  W dniach od 6 do 18 marca 2013 na Wybrzeżu Kości Słoniowej odbywa się wizytacja kanoniczna prowincjalna, którą przeprowadza o. Krzysztof Gierat CMF – prowincjał Prowincji Polskie Misjonarzy Klaretynów, do której przynależy m.in. WKS. Przełożony Prowincjalny wizytuje placówki w Abidżanie, Soubré oraz w Bouaflé, a także przyległe do nich tereny wioskowe wraz z kaplicami. Klaretyni są na WKS od 1990 roku. Obecnie pracuje tam 6 klaretynów polskich oraz 7 afrykańskich (trzech Afrykańczyków odbywa studia teologiczne – 2 na UICAO w Abidżanie i 1 w Instytucie Klaretyńskim w Madrycie). Ponadto w Seminarium jest 14 klaretyńskich kleryków i 2 aspirantów pochodzących z Wybrzeża. W trakcie wizytacji Klaretyni przebywający na Wybrzeżu Kości Słoniowej zebrali się wspólnie wraz z Prowincjałem, aby celebrować dzień wspólnoty, podzielić się misyjnymi doświadczeniami, omówić aktualny stan i problemy misji oraz zaplanować dalszą działalność klaretyńską i misyjną w tym kraju. Wybrzeże Kości Słoniowej, po kilku latach politycznych napięć i walk, ciągle jest krajem niestabilnym politycznie, co przekłada się na spowolnienie jego gospodarki skutkujące nieustannym zubożaniem się społeczeństwa doświadczającego coraz bardziej biedy. Katolickie misje nierzadko są napadane i grabione. Z drugiej strony, zwłaszcza na południu kraju, rozwija się chrześcijaństwo, powoli umacnia się Kościół Katolicki poprzez przybywanie wiernych nowo ochrzczonych, napływ nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz powolną, ale postępującą rozbudowę struktur kościelnych. Znaczną część społeczeństwa stanowią muzułmanie, są także liczne sekty oraz wyznawcy tzw. religii naturalnych. Pracujący na Wybrzeżu Kości Słoniowej misjonarze i duchowieństwo oraz zakonnicy rodzimi, obok duszpasterstwa, prowadzą w różnych aspektach dzieła socjalne, wychowawcze, związane z opieką medyczną, szpitalną, kształceniem na różnych poziomach, pracą w mediach itp.  Zebranie Wyższych Przełożonych Prowincji i Delegatur klaretyńskich Europy w Buckden, Wielka Brytania.

  Spotkanie wyższych przełożonych organizmów Europy. Buckden 25-26 stycznia 2013 Powiększ

  W Buckden, U.K. , w dniach 25 i 26 stycznia 2013 zebrali się Przełożeni Wyżsi dziesięciu europejskich Prowincji i Delegatur klaretyńskich celem opracowania i aprobaty statutu nowej „Konferencji Europejskiej Klaretynów” (ECLA).
  Decyzja o utworzeniu jednej Europejskiej Konferencji została podjęta już na zebraniu Przełożonych Wyższych w Fátimie w dniu 31 października 2012. Przełożeni postanowili połączyć istniejące do tej pory dwie Konferencje w Europie: IBERIA i CEC.
  Nowa Konferencja pozwoli lepiej i skuteczniej realizować różne klaretyńskie projekty misjonarskie oraz będzie pomocna w rozpoczętym procesie reorganizacji klaretyńskiej na Kontynencie Europejskim.
  Zebraniu przewodniczył O. Josep Maria Abella CMF, Przełożony Generalny. Uczestniczyło w nim 10 klaretyńskich Przełożonych Wyższych Prowincji i Delegatur Europy oraz dwóch członków Zarządu Generalnego: Wikariusz: O. Paul Smyth i Sekretarz: O. José Félix Valderrábano.
  Konferencja wybrała na trzyletnią kadencję jej Przewodniczącego – O. Joseba Kamiruaga CMF (Euskal Herria), Wiceprzewodniczącego – O. Stefan Wolf CMF (Deutschland) i Sekretarza – O. Maxim Muñoz CMF (Catalunya).
  Konferencja zaplanowała także pewne działalności na rok 2013.  Wizytacja kanoniczna prowincjalna Klaretynów na Syberii

  W dniach od 9 do 17 listopada 2012 roku w klaretyńskich wspólnotach na Syberii miała miejsce kanoniczna wizytacja prowincjalna, którą przeprowadził prowincjał - o. Krzysztof Gierat cmf. Na Syberii pracuje 9 klaretynów, w tym 7 Polaków i 2 Rosjan, którzy tworzą 4 wspólnoty: dwie w Krasnojarsku i po jednej w Aczyńsku i Bracku wraz z przynależącymi do nich pod względem duszpasterskim nich filiami i miejscowościami. Oprócz pracy duszpasterskiej klaretyni zajmują się posługą wydawniczą, obecnością w mediach, pracą na uczelniach, posługą apostolską wyspecjalizowaną w terapii osób uzależnionych oraz pracą z rożnymi grupami społecznymi i zawodowymi.  Reorganizacja Klaretynów w Europie

  W dniach od 29 października do 3 listopada 2012 r. w Fatimie w Portugalii odbyło się już kolejne zebranie Zarządu Generalnego Misjonarzy Klaretynów oraz Wyższych Przełożonych klaretyńskich Prowincji i Delegatur Europejskich. W zebraniu uczestniczyło 25 klaretynów, którzy po dokonaniu szerokiej analizy sytuacji społeczno-eklezjalnej oraz klaretyńskiej w Europie, określili główne kierunki klaretyńskiego apostolatu na przyszłość; wstępne modele restrukturyzacji klaretyńskiej w Europie, które staną się podstawą dla dalszych prac w rozpoczętym procesie.  Wizytacja kanoniczna prowincjalna w Kamerunie

  W dniach od 17 do 23 października 2012 roku Ojciec Prowincjał Krzysztof Gierat cmf odbył dokonał wizytacji kanonicznej prowincjalnej w klaretyńskich domach formacyjnych w Kamerunie, gdzie Polska Prowincja Misjonarzy Klaretynów ma 14 kleryków. Przełożony Prowincjalny zwizytował domy Filozofatu i Teologatu w Yaounde.  Warsztaty teologiczne: „Teologia dla naszej misji” (2-8 września 2012 - Colmenar Viejo - Hiszpania)

  W dniach od 2 do 8 września 2012 r. w Colmenar Viejo w Hiszpanii odbywają się warsztaty teologiczne pt.: „Teologia dla naszej misji”. Głównym celem tych warsztatów jest refleksja na temat misji klaretyńskiej w kontekście obecnie zachodzących zmian kulturowych i eklezjalnych. W warsztatach uczestniczy 25 klaretynów z różnych części świata, którzy poprzez podjętą refleksję i dialog podejmują się analizy zachodzących przemian w świecie i Kościele, odczytując aktualne znaki czasu, wyzwania z nich wynikające i próbując na nie odpowiedzieć poprzez wyznaczenie zadań na przyszłość w naszej misji, jaką podejmujemy w świecie i w Kościele. Warsztaty są jednym z etapów dłuższego programu refleksji Zgromadzenia, której kontynuacją będą spotkania kontynentalne oraz spotkania z udziałem reprezentantów osób świeckich i innych grup i wspólnot. W obecnych warsztatach klaretyńskich Europę Środkowo-wschodnią reprezentuje o. Krzysztof Gierat cmf – prowincjał.  Napad rabunkowy na misję katolicką w Soubre na Wybrzeżu Kości Słoniowej

  Dzisiaj w nocy, tj. 13 sierpnia 2012 r. misja Misjonarzy Klaretynów w Soubre na Wybrzeżu Kości Słoniowej została napadnięta i okradziona. W tym czasie na misji przebywało dwóch misjonarzy (ojciec i brat). Szczęśliwie misjonarze są cali, chociaż to doświadczenie na długo pozostawi ślady w ich psychice. To był już kolejny napad rabunkowy na tę misję. Sytuacja na Wybrzeżu Kości Słoniowej chociaż oficjalnie przedstawiana jest jako stabilna i unormowana po kilkuletnim kryzysie politycznym i wojnie domowej, to wciąż pojawiają się lokalne konflikty i napady rabunkowe dokonywane przez uzbrojone grupy. Wiele z takich napadów ma miejsce w katolickich misjach. Na Wybrzeżu wciąż nie ma stabilnych i dobrze zorganizowanych struktur państwa, a policja nie posiada dobrze zorganizowanego personelu i środków transportu, przez co w sytuacjach wymagających jej interwencji staje się bezradna, co miało miejsce także i w tym przypadku.  Święcenia kapłańskie klaretynów na Wybrzeżu Kości Słoniowej

  W dniu 4 sierpnia 2012 r. w kościele parafialnym klaretyńskiej misji w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej dwóch diakonów ivoryjskich należących do Prowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów przyjęło święcenia prezbiteratu - ANOUGBA Ange Christophe i DJIGUIMDÉ Gaston. Święceń udzielił Jego Eksc. Ks. Bp Raymond Ahoua - biskup diecezji Grand Bassam. Nowo wyświęceni prezbiterzy od dnia 01 września podejmą pracę misyjną w klaretyńskich placówkach na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Abidżania i Bouafle. Neoprezbiterom życzymy mocy Ducha Świętego w ich misjonarskiej posłudze. Klaretyni pracują na Wybrzeżu Kości Słoniowej od 20 lat. Obecnie pracuje tam 12 misjonarzy klaretynów (6 z Polski i 6 Ivoryjczyków), ponadto formację do kapłaństwa odbywa 16 formowanych.  KLARETYŃSKIE REKOLEKCJE ZAKONNE

  Rekolekcje zakonne

  W dniach od 2 do 6 lipca 2012 misjonarze klaretyni odbywają swoje doroczne rekolekcje zakonne, które mają miejsce w domu rekolekcyjnym Księży Sercanów w Zakopanem. W tej turze rekolekcji uczestniczy 17 misjonarzy klaretynów. Rekolekcje prowadzi Benedyktyn - O. Karol Meissner OSB.  USTANOWIENIE OŚRODKA DUSZPASTERSTWA DLA OBCOKRAJOWCÓW JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

  Metropolita Wrocławski, Jego Ekscelencja Ks. Abp Marian Gołębiewski, dekretem z dnia 20.06 br., erygował z dniem 01 lipca 2012 r. Ośrodek Duszpasterstwa dla Obcokrajowców Języka Hiszpańskiego przy Rzym.-Kat. Parafii p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocławiu, ul. Bujwida 51, prowadzonej przez Misjonarzy Klaretynów. Kierowanie Ośrodkiem powierzono jego nowo ustanowionemu Rektorowi - Ojcu Łukaszowi Przybyło CMF.  KONSEKRACJA NOWEGO KOŚCIOŁA W KRASNOJARSKU NA SYBERII

  Kościół p.w. Św. Rodziny w Krasnojarsku

  W dniu 17 czerwca 2012 r. w Krasnojarsku na Syberii miała miejsce konsekracja kościoła pw. Świętej Rodziny. Jest to obecnie druga świątynia katolicka w milionowym Krasnojarsku. Pierwszą, pw. Przemienienia Pańskiego, wybudowano w 1911 roku, która do chwili obecnej służy jako sala koncertowa, gdzie jednocześnie każdego dnia odprawiana jest Msza św. W Krasnojarsku w obu parafiach posługują Misjonarze Klaretyni. Nowo konsekrowany kościół pw. Świętej Rodziny znajduje się w dzielnicy Solnecznyj na obrzeżach Krasnojarska. Na uroczystości przybyli wierni z Krasnojarska i innych rosyjskich miast oraz goście z zagranicy. Konsekracji przewodniczył bp Cyryl Klimowicz, ordynariusz diecezji św. Józefa w Irkucku. W uroczystej liturgii uczestniczyli także biskup opolski Andrzej Czaja, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej Andrzej Siemieniewski, prowincjał polskiej prowincji Misjonarzy Klaretynów o. Krzysztof Gierat CMF, kapłani z Rosji i Polski, siostry zakonne, przedstawiciele władz lokalnych i wierni świeccy z zagranicy. W homilii bp Cyryl Klimowicz podziękował wszystkim, którzy wspomagali budowę nowej świątyni. Diecezja św. Józefa na Syberii jest pod względem terytorialnym największą na świecie i zajmuje ok. 10 milionów kilometrów kwadratowych. Ten olbrzymi obszar nie przekłada się na liczbę parafii, dlatego każdy nowy kościół – jak podkreślił – jest dla jego diecezji bardzo ważny. Z zadowoleniem zaznaczył, że choć większość służących w diecezji księży pochodzi z zagranicy, to pojawiły się już w niej powołania z Rosji. I tak w parafii Świętej Rodziny służy pierwszy kapłan z Krasnojarska – o. Andriej Andriejchenko CMF – klaretyn, a w drugiej krasnojarskiej parafii służy także Rosjanin – o. Maksym Popow CMF. W uroczystościach wziął także udział wybrany kilka dni wcześniej nowy mer Krasnojarska, muzułmanin, Edcham Akbułatow. Gratulując wspólnocie katolickiej z okazji poświęcenia kościoła powiedział, że Krasnojarsk jest miastem o bogatej religijnej, wielokulturowej tradycji. Jak zaznaczył, "świątynia każdej religii rozszerza duchowy wymiar miasta i przyczynia się do poprawy moralnego oblicza jego mieszkańców". Inny przedstawiciel władz, zastępca gubernatora Kraju Krasnojarskiego Siergiej Ponomarienko potwierdził deklarację z zeszłego roku i oznajmił, że pierwsza z katolickich świątyń Krasnojarska, pw. Przemienienia Pańskiego – zostanie zwrócony Kościołowi, którą to informację przyjęto gromkimi oklaskami. Budowę leżącego w centrum Krasnojarska kościoła Przemienienia Pańskiego ukończono w 1911 r. Środki na jego wzniesienie pochodziły w dużej mierze ze składek miejscowych Polaków. W 1923 r. w ramach radzieckich represji budynek został skonfiskowany. Począwszy od 1991 r. krasnojarscy katolicy starają się o jego zwrot. W budynku mieści się obecnie „Sala Organowa” miejscowej filharmonii. Na mocy umowy z władzami, wspólnota katolicka wynajmuje kościół, aby móc codziennie sprawować w nim Mszę św. Na Syberii, oprócz dwóch klaretynów pochodzenia rosyjskiego, pracuje 7 polskich misjonarzy klaretynów.  Święcenia kapłańskie 2012

  O. Tomasz SIŁUCH CMF Powiększ

  Każdego roku miesiąc maj jest wielkim świętem dla naszego Zgromadzenia. Jest to bowiem czas, w którym diakoni otrzymują następny stopień święceń – święcenia prezbiteratu. 26 maja 2012 święcenia prezbiteratu z rak Abp Mariana Gołębiewskiego otrzymało we wrocławskiej Archikatedrze p.w. św. Jana Chrzciciela 14 diakonów, w tym jeden klaretyn – o. dk. Tomasz Siłuch CMF. Święcenia prezbiteratu są fundamentalnym stopniem święceń w sprawowaniu posługi kapłańskiej. Życzymy zatem o. Tomaszowi obfitości darów Ducha Świętego w jego posłudze kapłańskiej i misyjnej w Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów.  Święcenia diakonatu 2012

  W dniu 12 maja 2012 w Archikatedrze Wrocławskiej p.w. Św. Jana Chrzciciela Abp. Marian Gołębiewski udzielił święceń diakonatu naszemu profesowi wieczystemu Krzysztofowi Jóźwiakowi CMF. Święcenia diakonatu są pierwszym stopniem sakramentu święceń oraz istotnym krokiem na drodze do posługi kapłańskiej i misjonarskiej. Ojcu diakonowi życzymy wszelkich darów Ducha Świętego w jego nowej posłudze oraz wielkiej wytrwałości na drodze formacji do święceń prezbiteratu.  Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego
  W sercu wielkiego Domu

  Jak osoba konsekrowana w konkretnej sytuacji swojego życia może odkryć własne miejsce w rodzinie Kościoła, poczuć się „u siebie”, w domu? Jak współtworzyć autentyczną wspólnotę z Bogiem i ludźmi? Okazją do zgłębiania tego tematu było Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego pt. „Kościół naszym Domem. Osoba Konsekrowana w Kościele powołana i przez Kościół posłana”, które odbyło się w dniach 30 kwietnia – 3 maja 2012 r. w Klaretyńskim Centrum Dialogu i Spotkań w Krzydlinie Małej k/Wrocławia. Organizatorami Sympozjum byli: Polska Prowincja Misjonarzy Klaretynów oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (Podyplomowe Studia Teologii Życia Konsekrowanego).

  Drogę wspólnych rozważań otwarł o. dr Wojciech Popielewski OMI, mówiąc o środowisku, w którym funkcjonuje życie konsekrowane: o Kościele, jako „miejscu doświadczenia Boga”, wybranej przez Niego „przestrzeni” i wybranym ludzie. Ukazał jak Stwórca przez wieki prowadził ludzkość ku jedności i wyzwoleniu z grzechu – zapowiadanemu przez kolejne wydarzenia Starego Testamentu. Wzywał i wzywa swój lud do posłuszeństwa, które rodzi się ze słuchania Jego Słowa.

  O tym, jak wygląda życie konsekrowane widziane oczami kapłana diecezjalnego mówił ks. dr Marek Dziewiecki, wskazując na jego blaski i cienie. Te drugie pojawiają się, gdy człowiek zamyka się na miłość i staje się „toksyczny”, nie stawia sobie wymagań, nie poddaje się formacji, ulega rozmaitym dziwactwom. Wśród „blasków” dojrzale przeżywanej konsekracji jaśnieje głęboką zażyłość z Bogiem, radość, jaką daje prawdziwa miłość, piękno, które rodzi się w człowieku przez modlitwę i promieniuje na otoczenie.

  O. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI pochylił się nad tematem obecności reprezentantów tej drogi życia w Kościele lokalnym. Zachęcał ich do odważnego radykalizmu, który prowadzi do zażyłości z Oblubieńcem i zachowania swojej tożsamości wobec świata; do szukania własnej formy służby Kościołowi.

  O miejscu, jakie w nim zajmują osoby konsekrowane i o aktualności ich posłannictwa mówił ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC. – Jesteście radością Kościoła, Jego zaszczytem, Jego pięknem – podkreślał, zwracając się do sióstr zakonnych. Wskazał na ważność współpracy między ludźmi różnych stanów i charyzmatów. – Osoby konsekrowane powinny być przeniknięte misterium Kościoła – zaznaczał. Co mogą oferować współczesnemu światu? Choćby tworzenie stref milczenia i pokoju, środowisk braterskiej komunii prowadzącej do zachwytu nad pięknem Boga. Same z kolei mogą uczyć się od świeckich znaczenia rzeczywistości ziemskich w Bożym planie.

  S. dr Władysława Krasiczyńska CSSJ koncentrowała się na przeżywaniu kobiecości w życiu konsekrowanym i w nowej ewangelizacji. Zwróciła uwagę na kobiece ukierunkowanie na dialog, tworzenie bliskich więzi, rozważanie wszystkiego w swoim sercu, na potężną potrzebę bycia kochaną i kochania. Za Janem Pawłem II ukazała powołanie kobiety do bycia córką, dziewicą, oblubienicą i matką, do bycia „znakiem czułej dobroci Boga dla ludzkości”. Jak w przeżywaniu kobiecości uniknąć pułapek, grzechu, wychodzić zwycięsko z kryzysów? Ostatecznie kluczem do sukcesu okazuje się zdolność do bezinteresownego daru z siebie, do postawienia Chrystusa-Oblubieńca w centrum własnego życia i gotowość do paschalnego obumierania sobie.

  Temat „Wspólnoty zakonnej, która żyje w Kościele i dla Kościoła” zaprezentował o. prof. dr hab. J. W. Gogola OCD, kreśląc rozwój życia konsekrowanego na przestrzeni wieków. Wykazał, że zrodziło się w łonie Kościoła i zakonnikiem można być tylko w kościelnej wspólnocie, nigdy „na własną rękę”. Jest ono, zgodnie z adhortacją „Vita Consecrata”, „jednym z widzialnych śladów, które Trójca Święta pozostawia w historii, aby wzbudzić w ludziach zachwyt pięknem Boga i tęsknotę za Nim.” (VC, 20); „wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem.” (VC, 3)

  O „Byciu miłością w sercu Kościoła” mówił o. prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF, przywołując postać św. Teresy od Dzieciątka Jezus, której powołanie ukazał w trzech punktach: bycie Oblubienicą – trwanie w osobowej więzi miłości z Chrystusem, bycie karmelitanką – czyli ukochanie swojego charyzmatu i wspólnoty, w jakiej przeżywa się konsekrację, bycie matką – miłość wobec ludzi, jakich Bóg stawia na naszej drodze, a następnie odniósł je do rzeczywistości życia wszystkich osób konsekrowanych. Prelegent podkreślił konieczność pielęgnowania daru powołania – który, zaniedbany przez człowieka, może zostać utracony. – Z każdego źródła tryska czysta woda, ale wypływa ona na ziemię, którą jest styl naszego życia. Sposób użytkowania tej ziemi może sprawić, że rzeka do końca będzie czysta i wpłynie do oceanu Bożej miłości lub stać się ściekiem, który zmienia jej postać – tłumaczył, podkreślając, że „pielęgnacja” powołania polega przede wszystkim na podtrzymywaniu osobowej więzi z jego Dawcą, na towarzyszeniu Jezusowi.

  W czasie konwersatoriów, prywatnych rozmów i dyskusji, pojawiały się kolejne zagadnienia nurtujące osoby konsekrowane. Jak odczytywać znaki czasu i odpowiadać na nowe wyzwania zmieniającego się świata? Jak powinny wyglądać relacje między osobami konsekrowanymi a księżmi? Jak na co dzień, wobec pokusy pracoholizmu czy zniechęcenia, dbać o rozwój życia duchowego, jak ożywiać więzi wspólnotowe, apostolat? Jak budować duchowości komunii? Sam fakt spotkania się osób konsekrowanych o wielu różnych charyzmatach pozwolił doświadczyć piękna „domu Kościoła”, bogactwa wzajemnych relacji i wymiany darów.

  Agata Combik  GRUPA CLARET GOSPEL Z WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ PLAN EWANGELIZACJI 2012 ROK

  Przylot lotnisko w Warszawie dnia 25.05.2012

  25.05 – 14.06 – Warszawa - Kuria Prowincjalna Misjonarzy Klaretynów
  Parafie: Sulejówek
  02 czerwca - Sanktuarium św. Andrzeja Boboli
  03 czerwca – Józefów-Michalin Parafia św. Jana Chrzciciela Parafia MB. Częstochowskiej JÓZEFÓW
  07 czerwca WARSZAWA Parafia Miłosierdzia Bożego
  10 czerwca- WARKA Prafia MB. Szkaplerznej
  14.06 – 23.06 – Świnoujście - Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej
  16 czerwca – 17 czerwca - Parafia Bł. Michała Kozala
  Koncerty plenerowe Promenada w Świnoujściu dnia 19 i 21 czerwca
  24 czerwca – SZCZECIN

  25.06 – 9.07 - Dziwnów
  28 czerwca – 1 lipca - Wyjazd do Kamienia Pomorskiego – odpust w Katedrze
  2 lipca - Rewal
  3 lipca - Pogorzelica
  4 lipca - Niechorze
  5 lipca - Dzień Wojskowy w Dziwnowie
  7 lipca - Dzień Rybaka w Dziwnowie
  8 lipca - Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP
  9.07 – 27.07 – Turek

  Gdańsk, Gdynia, Piła, Jastrowie, Chodzież, Ciechocinek, Rumia, Jastarnia, Turek, Włocławek,
  27.07 – 30.07 – Lublin
  28 lipca – 29 lipca- Parafia Św. Rodziny
  30.07 – 8.08 – Rzeszów:
  30 lipca - Festyn „Albertynki 2012”
  8.08 – 20.08 – Paczyna:

  11 sierpnia – Pyskowice
  12 sierpnia – Strzelce Opolskie
  14 sierpnia – Leszczyny
  15 sierpnia – Wodzisław Śląski
  18 sierpnia – Bytom
  19 sierpnia – Knurów
  20 sierpnia - Wyjazd do Warszawy
  Wylot z Warszawy na Wybrzeże Kości Słoniowej 21.08.2012  Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego - Program

  Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego
  Krzydlina Mała 30 kwietnia – 03 maja 2012
  Kościół naszym Domem
  Osoba Konsekrowana w Kościele powołana i przez Kościół posłana

  Program Sympozjum

  30 kwietnia (poniedziałek)

  18.00 – Eucharystia – przewodniczy O. dr Krzysztof Gierat CMF
  19.00 – Kolacja
  19.20 – Przywitanie Gości
  19.30 – Wprowadzenie w tematykę – Kościół miejscem doświadczenia Boga O. dr Wojciech Popielewski OMI

  01 maja (wtorek)

  07.00 – Jutrznia
  07.30 – Śniadanie
  08.30 – Konferencja I – Życie konsekrowane w oczach kapłana diecezjalnego – blaski i cienie Ks. dr Marek Dziewiecki
  09.15 – Dyskusja
  10.00 – Konferencja II – Życie konsekrowane w Kościele lokalnym. Czym konsekrowani mogą ubogacić Kościół w Polsce? O. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI
  10.45 – Dyskusja
  12.00 – Eucharystia – przewodniczy O. lic. Aleksander Bober CMF
  13.00 – Obiad
  15.00 – Konwersatoria tematyczne
  1. Aktualne wyzwania dla życia konsekrowanego O. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF
  2. Jak czytać i jak odpowiadać na współczesne znaki czasu? S. dr Jolanta Hernik RMI
  3. Formacja we wspólnocie i do wspólnoty S. dr Wiesława Przybyło ASC
  4. Świętość dla konsekrowanych – dar, zadanie, czy zobowiązanie? O. lic. Aleksander Bober CMF
  16.00 – Kawa
  17.00 – Dyskusja panelowa – prowadzi O. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF
  19.00 – Kolacja
  20.30 – Nabożeństwo majowe

  02 maja (środa)

  07.00 – Jutrznia
  07.30 – Śniadanie
  08.30 – Konferencja I – Miejsce życia konsekrowanego w Kościele. Aktualność posłannictwa osób konsekrowanych Ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC
  09.15 – Dyskusja
  10.00 – Konferencja II – Kobieta konsekrowana wobec nowej ewangelizacji S. dr Władysława Krasiczyńska CSSJ
  10.45 – Dyskusja
  12.00 – Eucharystia – przewodniczy O. lic. Robert Kycia CMF
  13.00 – Obiad
  15.00 – Konwersatoria tematyczne
  1. Współczesne zadania dla kobiet konsekrowanych w Kościele i społeczeństwie? S. dr Władysława Krasiczyńska CSSJ
  2. Troska o osobisty i wspólnotowy wymiar życia duchowego. Priorytety na dziś O. lic. Łukasz Przybyło CMF
  3. Animacja wspólnotowa. Stare i nowe formy animacji wspólnoty O. lic. Fabian Kaltbach OFM
  4. Nowe formy aktywizacji apostolatu Ks. dr Bogdan Giemza SDS
  16.00 – Kawa
  17.00 – Dyskusja panelowa – prowadzi dr Bogdan Giemza SDS
  19.00 – Kolacja
  20.30 – Nabożeństwo majowe

  03 maja (czwartek)

  07.00 – Eucharystia – przewodniczy o. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF
  08.00 – Śniadanie
  08.30 – Konferencja I – Wspólnota zakonna, która żyje w Kościele i dla Kościoła O. prof. dr hab. J.W. Gogola OCD
  09.15 – Dyskusja
  10.00 – Konferencja II –  Być miłością w sercu Kościoła O. prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF
  10.45 – Podsumowanie Sympozjum – O. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF
  11.30 – Obiad  ZEBRANIE ZARZĄDU GENERALNEGO Z PRZEŁOŻONYMI WYŻSZYMI PROWINCJI I DELEGATUR EUROPY -POLSKA – KRZYDLINA MAŁA, 28 XI – 03 XII 2011

  Fot. O. Mirosław Niewęgłowski CMF

  28 listopada rozpoczęło się w Krzydlinie Małej zebranie Zarządu Generalnego z Przełożonymi Wyższymi Prowincji i Delegatur Europy. Zebranie będzie trwało do dnia 2 grudnia br. W zebraniu uczestniczylią: O. Generał, Josep Ma. Abella; Wikariusz Generalny, O. Paul Smyth; Prefekt generalny ds. Apostolatu, O. Miguel Ángel Velasco, i Sekretarz Generalny, O. José-Félix Valderrábano. Ze strony Organizmów Większych Europy uczestniczyli Przełożeni Wyżsi wraz z jednym z członków ich Zarządu. Obecni są przedstawiciele Organizmów Większych: Bética – Przełożony Prowincjalny, O. Félix Martínez wraz ze swoim Wikariuszem i Prefektem ds. Apostolatu, O. Antonio Venceslá; Catalunya – Przełożony Prowincjalny, O. Máxim Muñoz i O. Josep Roca, Prefekt ds. Apostolatu; Deutschland – Przełożony Prowincjalny, O. Stefan Wolf wraz z O. Wolfgangiem Deiminger, Sekretarzem Prowincjalnym; Euskal Herria – O. Joseba Kamiruaga i O. Rafael Gómez, Ekonom Prowincjalny; France – O. Gildard Valencia, Przełożony Wyższy i O. Raymundo Adormeo, Wikariusz i Prefekt ds. Apostolatu; Italia – O. Franco Incampo, Przełożony Wyższy i O. Renato Caprioli, Prefekt ds. Apostolatu; Polska – O. Krzysztof Gierat, Przełożony Prowincjalny i O. Robert Kycia, Prefekt ds. Formacji; Portugal – Przełożony Prowincjalny, P. Artur Teixeira i O. Carlos Candeias, Prefekt ds. Apostolatu; Santiago – Przełożony Prowincjalny, O. Manuel Tamargo i jego Wikariusz oraz Prefekt ds. Duchowości, O. Angel de las Heras; Uk-Ireland – O. Chris Newman, Przełożony Wyższy wraz z O. Ángel Ochagavía, Konsultorem. Zebranie rozpoczęło się Laudesami i Eucharystią, której przewodniczył O. Generał.. Liturgię przygotował Zarząd Generalny oraz Delegatura UK- Ireland. W auli Przełożony Generalny wygłosił przemówienie otwierające sesje robocze, w którym wyraził pragnienie, aby te dni były dniami radosnego przeżywania naszego klaretyńskiego braterstwa oraz owocnym momentem rozpoznawania odnośnie do naszej obecności misjonarskiej w Europie. Odniósł się do polecenia ostatniej Kapituły Generalnej, od którego nikt nie może się zdyspensować, a jako misjonarze musimy dać odpowiedź wobec sytuacji w Europie na krótki i średni okres obejmujący kilka przyszłych lat. Jak cele tego spotkania wskazał zbudowanie pewnej zgody między członkami europejskimi Zgromadzenia odnośnie do określenia przyszłości naszej na kontynencie i wskazanie dokąd i jak chcemy dalej podążać. Ważne jest dla nas posiadać pewien model organizacji, który pozwoli rozwijać naszą posługę w Europie przy pomocy koniecznych środków (konsystencja naszych wspólnot, dynamizmy wspólnotowe, itd.) i uczynić refleksję, która pomoże nam poznać sytuację Europy i naszej obecności w niej. Ważne jest współdzielić te decyzje i wprowadzić je w praktykę. Dla tego wszystkiego potrzeba postawy otwarcia, bez uprzedzeń czy wyobcowywania się wobec innych. W ramach wymiany różnych punktów widzenia i wyjaśnień, Wyżsi Przełożeni dokonali prezentacji odnośnie do swoich Organizmów i odpowiedzieli na kwestie, na które wskazała Komisja przygotowująca to zebranie.  25-lecie Ślubów zakonnych - 08.09.2011

  Czcigodnym Ojcom Krzysztofowi Kaniowskiemu, Jackowi Markielowi oraz Jerzemu Wierzchowskiemu, w 25 Rocznicę ich Profesji Zakonnej składamy serdeczne życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa, radości w przeżywaniu zakonnego powołania oraz w pełnieniu misjonarskiej posługi słowa. W modlitwie polecamy Ojców opiece Maryi Niepokalanej oraz wstawiennictwu naszego Założyciela – św. Antoniego Marii Klareta. Z braterskim pozdrowieniem i darem modlitwy – Misjonarze Klaretyni Prowincji Polskiej  Wieczysta profesja zakonna

  W dniu 08 września 2011 r. trzech Współbraci: Krzysztof Jóźwiak, Tomasz Siłuch i Krzysztof Słoboda złożyło profesję wieczystą. Uroczystości miały miejsce w naszych klaretyńskich parafiach: w Łodzi, gdzie na ręce O. Wojciecha Matuły CMF śluby wieczyste złożył Krzysztof Jóźwiak oraz we Wrocławiu - w parafii Św. Wawrzyńca, gdzie śluby wieczyste złożyli Tomasz Siłuch i Krzysztof Słoboda. We Wrocławiu uroczystości przewodniczył i śluby przyjął Prowincjał - O. Krzysztof Gierat CMF.  Inicjacja Nowicjatu

  W dniu 7 września 2011 r. miała miejsce inicjacja kanonicznego nowicjatu 2011/2012. Od tego roku miejscem Nowicjatu jest dom zakonny w Paczynie na Górnym Śląsku. Został mianowany takze nowy Mistrz Nowicjatu - Ojciec Tadeusz Mrzygłód CMF. Liturgicznego obrzędu inicjacji nowicjatu dokonał Prowincjał O. Krzysztof Gierat CMF. Nowicjat rozpoczęło 3 nowicjuszy.  75 Rocznica śmierci Męczenników Klaretyńskich w Hiszpanii (1936-2011)

  List Przełożonego Generalnego - O. Josep M. Abella, CMF

  Kiedy Klaretyni z Azji lub Afryki, a nawet z Ameryki Łacińskiej odwiedzają Barbastro, Cervera lub inne miejsca, gdzie zostali zamordowani liczni nasi współbracia w czasie tak strasznej i okrutnej hiszpańskiej wojny domowej w 1936 roku, pytają: dlaczego było tyle zbrodni i tyle nienawiści?

  Świadectwo wierności naszych Współbraci Męczenników dla wartości, które były podstawą ich życia, chwyta za serce każdego klaretyna, który odwiedza te miejsca męczeństwa i które pobudzają do odpowiedzi na temat powołania każdego, kto przypomina sobie te heroiczne czyny tych, którzy umieli podporządkować wszystko swojemu przywiązaniu do Chrystusa i otrzymanemu powołaniu. Niemniej pytanie „dlaczego?” pozostaje nadal bez odpowiedzi i niepokoi umysł każdego, kto chce zrozumieć tę sytuację, która wydaje się niemożliwą do wyjaśnienia.

  Każde męczeństwo ma miejsce w pewnym kontekście: religijnym, społecznym, politycznym. To dotyczyło nawet męczeństwa Pana Jezusa i oczywiście wielu biskupów, prezbiterów, zakonników i zakonnic oraz wielu wiernych świeckich w czasie hiszpańskiej wojny domowej. Nierówności społeczne, żądza władzy rozmaitych grup politycznych, wzrastający chaos społeczny doświadczany w tych czasach i bardzo częste, bez uzasadnienia, utożsamianie Kościoła z jakąś jedną z grup politycznych, które walczyły o władzę w tych czasach, manipulacja opinią publiczną poprzez dominujące ideologie, a także brak głębokiej świadomości ewangelicznej wśród ludu, szczególnie wśród tych, którzy żyli na marginesie, oraz wiele innych przyczyn, mogłyby nam wskazać drogę do wyjaśnienia skąd się wzięło tyle nienawiści i przemocy, a zwłaszcza przeciwko temu wszystkiemu, co mogłoby mieć związek z Kościołem. Powstanie wojskowe rozpoczęło wybuch ognia konfliktu, który gromadził się od dłuższego czasu. Po 75 latach od owego tragicznego czasu w historii Hiszpanii powraca się do analizowania i refleksji, które mają umocnić pragnienie, aby coś podobnego nigdy się nie powtórzyło.

  Nasi współbracia znali sytuację i wybrali pójście za Jezusem, ponieważ pragnęli ewangelizować ten naród oraz inne ludy obecne na misyjnym horyzoncie Zgromadzenia. Wiedzieli, że Słowo Boże przemienia serce ludzkie i daje mu siłę potrzebną, aby autentycznie zmienić społeczeństwo. Ofiarowali swoje życie Bogu i pozostali wiernymi Jego obietnicy.

  Wielkość męczennika polega właśnie na wierności dla wartości, które Pan Jezus nam proponuje w swojej Ewangelii i dla wierności powołaniu, które daje nam Pan, abyśmy Nim żyli i poświęcili się służbie dla bliźnich. Znajdować się w rękach i w sercu Ojca oraz szukać przede wszystkim Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości stanowi to, co podtrzymuje męczennika w jego świadectwie. Męczennicy stanowią drogocenną spuściznę wszystkich rodzin zakonnych. Stanowią ikonę, która nam przypomina o sensie naszego życia i racji naszego istnienia. „Poświęceni Chrystusowi i na służbę Jego królestwa dali świadectwo swojej wierności w postępowaniu aż na krzyż. Rozmaite są okoliczności i różne sytuacje, ale jedna jest przyczyna męczeństwa: wierność Bogu i Jego Ewangelii, ponieważ to nie cierpienie, ale sprawa czyni męczennika” (Caminar desde Cristo, p. 9).

  W tych dniach wspominamy męczeństwo wielu naszych współbraci. Upływa 75 lat od tych wydarzeń, które napełniły bólem całe Zgromadzenie i pozostawiły głęboki ślad męczeński w historii naszego Instytutu. W ostatnich dniach czytałem Akta z zebrań Zarządu Generalnego z tamtych dni, a także pisemne i ustne świadectwa, które docierały do Rzymu ze wszystkich stron Zgromadzenia w Hiszpanii, przede wszystkim z Prowincji Katalońskiej, najbardziej dotkniętej prześladowaniem. Zarówno w aktach, jak i w świadectwach, odzwierciedla się z jednej strony troska i ból wobec docierających wiadomości: o śmierci, rabunkach, braciach, o których nie było wiadomości, itd. Temu wszystkiemu towarzyszyło uczucie niemożności w obliczu wydarzeń. Ujawnia się różnorodność wizji, stanowisk i strategii. Ale z drugiej strony odzwierciedla się bardzo jasna i jednoznaczna świadomość życia w godzinie męczeństwa i życia z pełnym i nadzwyczajnym heroizmem. Pisma naszych męczenników i świadectwa wielu osób, które współdzieliły z nimi więzienia lub które przygarnęły ich w swoich domach narażając własne życie, mówią wymownie o duchowej wielkości naszych współbraci.

  Dobrze będzie przypomnieć sobie słowa i uczucia, jakie ukazują się najczęściej w pismach i świadectwach tych, którzy współdzielili z nimi te chwile i które pozostawiły niezatarty ślad w ich życiu. Wołają: „Niech żyje Chrystus Król!”, wyrażając, jaki ideał motywuje ich życie. Czują się wezwani do wybaczenia tym, którzy wykonują na nich niesprawiedliwe wyroki podyktowane jedynie przez nienawiść lub przesądy. Pamiętają o swoim „umiłowanym Zgromadzeniu” i wyrażają pragnienie, aby przelana przez nich krew była dla niego posiewem życia i poprzez nie dla wielu innych osób na całym świecie. Myślą o swoich rodzinach i pragną przekazać słowa pociechy i nadziei swoim rodzicom, szczególnie swoim matkom, które dowiedzą się o ich śmierci, i pragną uczynić ich uczestnikami swej męczeńskiej ofiary. Odczuwają tęsknotę za misjami, które prowadzili z wielkodusznością i które napełniały entuzjazmem serca najmłodszych z nich; wiedzą, że teraz dadzą świadectwo inne, ale równie znaczące. Przeżywają intensywnie doświadczenie wspólnoty. Nawet ci, którzy muszą stawić czoła męczeństwu samotnie, czują się otoczeni pamięcią i modlitwą swoich współbraci. Marzą o świecie bez nienawiści, w którym nauka Ewangelii i wartości Królestwa Bożego, powiedzielibyśmy dzisiaj, pomagają odnaleźć drogi pokoju i braterstwa i które są najgłębiej zakorzenione w sercu ludzkim. Przeżywają szczególnie głęboko doświadczenie miłości Maryi i odczuwają jej obecność w momentach, w których jak nigdy potrzebują wyrazów czułości.

  W trudnym momencie ich życia poprzez wzajemną pomoc, jakiej mogli doświadczyć męczennicy z Barbastro oraz inni, którzy ponieśli męczeństwo we wspólnocie, lub pomimo samotności, z jaką musieli stawić czoła inni w decydującym momencie swego życia, odnaleźli w Eucharystii, w rozważaniu Słowa Bożego i w modlitwie siłę, która ich uzdalnia do powiedzenia „Tak” bez wahania, kiedy to słowo nabiera takiego znaczenia, jak nigdy dotąd.

  Świadectwo naszych współbraci motywuje nas i stawia nam pytania. Wymiar męczeński jest zawsze obecny w powołaniu misjonarza. Był on obecny w życiu naszego Założyciela i był obecny w historii naszego Zgromadzenia. Ojciec Założyciel włączył ten wymiar do definicji misjonarza i sam go przeżył na różnych etapach swego życia. „[…] Nic go nie odstrasza, raduje się w niedostatku, podejmuje trudy, z radością przyjmuje przykrości, cieszy się w prześladowaniu, weseli się wśród cierpień i boleści znoszonych ze spokojem i chlubi się z krzyża Jezusa Chrystusa. Nie myśli o niczym innym jak tylko o tym, w jaki sposób postępować za Chrystusem i naśladować Go w modlitwie, tru¬dach i wytrwałości, zawsze i tylko w staraniu o największą chwalę Bożą i zbawienie ludzi” (CC 9). Nasi Współbracia Męczennicy, podobnie jak wszyscy Klaretyni, nosili te słowa wyryte głęboko w swoim umyśle i w swoim sercu. Znali je na pamięć i rozważali je nieskończoną ilość razy. Niemniej one nie wymazały z ich życia słabości. Zapewne ciążyły im niektóre braki, czuli się słabymi w obliczu żądanej od nich ofiary i doświadczali lęku przed męką, której nadejścia się spodziewali. Definicja misjonarza nie jest opisem, jakiś „mocarnych ludzi”, ale osób, które umieją patrzeć na Pana Jezusa i umieją przyjąć do swego serca Jego spojrzenie. Kontemplacja Pana Jezusa, zjednoczenie z Jego męką wraz z Ojcem i Jego planami, z miłością do każdego ze swoich braci, wyrażoną w pięknych słowach w ostatnim zdaniu definicji, jest tym, co umożliwia wykonanie wymagań jej pierwszej części. Męczennicy umieli skierować swe oczy na Pana Jezusa i umieli przyjąć spojrzenie pełne czułości i miłosierdzia swego Mistrza, które przemieniło serce owego Piotra, który zaparł się swego Pana, ale który później był zdolny oddać swoje życie wyznając wiarę w Niego. Wyznanie wiary w Pana Jezusa aż do śmierci jest owocem głębokiej przyjaźni z Mistrzem i przyjaźń jest darem łaski, który należy starannie pielęgnować. Budowanie naszego życia wokół osoby Jezusa, odpowiadając na zaproszenie, jakie On do nas skierował, stanowi naszą drogę do samorealizacji. Jest to droga, która nas przygotowuje, aby „oddawać życie” każdego dnia i w męczeństwie, jeśli to będzie konieczne.

  Wiem, że w wielu Prowincjach i Delegaturach, w wielu wspólnotach i dziełach Zgromadzenia zostały zaplanowane różne uroczystości wspominające 75 rocznicę męczeństwa naszych współbraci. Niech to będą uroczystości, które pozwolą nam czuć spojrzenie Pana Jezusa na nas i pomogą nam na nowo usłyszeć Jego wezwanie oraz pozwolą nam przygotować się do wyrażenia radykalnej i wspaniałomyślnej odpowiedzi. Zgromadzenie i każdy z nas powinien być przygotowany, aby dawać świadectwo o Królestwie Bożym we wszystkich okolicznościach i w każdej sytuacji. Oby nie zabrakło nam nigdy duchowej siły, która pozwoliła naszym współbraciom przeżywać z radosną wiernością tak trudne chwile w swoim życiu. Jest to pełna chwały stronica w historii Zgromadzenia, którą powinniśmy nie tylko wspominać, ale być gotowymi do jej dalszego budowania (por. VC 110).

  Rzym, 1 sierpnia 2011 r.

  Josep M. Abella, cmf Przełożony Generalny  VII Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego - Krzydlina Mała 2-5 czerwca 2011

  W dniach 2-5 czerwca 2011 r. w Krzydlinie Małej odbyło się VII Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego. Organizatorem była Polska Prowincja Misjonarzy Klaretynów oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Zachwyt nad pięknem Bożego planu i zachęta do mężnego stawiania czoła trudnościom towarzyszyły rozważaniom nad komunią z Bogiem, z ludźmi i ze sobą podczas tegorocznego spotkania w Krzydlinie Małej. W centrum wykładów i dyskusji były różne wymiary tej komunii i konkretne realia życia we wspólnocie – źródle sił, ale i miejscu spotkania ze swą słabością.
 • W tematykę sympozjum, poświęconego „Duchowości Komunii w powołaniu osoby konsekrowanej”, wprowadził słuchaczy ks. prof. dr hab. Waldemar Irek. „Jak Ty, Ojcze we Mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno” (J17,21) – modlitwa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy stała się punktem wyjścia dla obrazu Kościoła jako komunii osób włączonych w życie Trójcy Świętej. Prelegent ukazał Kościół jako Lud Boży i Ciało Chrystusa, wspólnotę osób tworzących najgłębszą jedność w całym bogactwie różnorodności, wzajemnych relacji i „organicznych” więzi. W tej wspólnocie, hierarchicznie zorganizowanej, każdy ma swe niepowtarzalne miejsce, swoją odmienną historię i swoją misję. Każdy jest tu godzien szacunku i troski, a zarazem wezwany, by żyć „dla”, być darem dla innych. „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje (Mt 16,24) – o warunkach bycia we wspólnocie z Jezusem mówił ks. dr Marek Dziewiecki. – Pójść za Nim może tylko człowiek wolny, także od grzechu i zafascynowany Jego osobą. Nie może iść za Jezusem człowiek przymuszony i taki, który jest „smutnym sługą” – tłumaczył. – A wolność jest po to, by kochać; wolność to zdolność do podejmowania zobowiązań. Co oznacza „zaprzeć się siebie”? To wezwanie, by nie skupiać się na sobie – na swoich myślach, przeżyciach, emocjach i marzeniach, ale na Bogu i innych ludziach. Jeśli na sobie, to mądrze i z miłością, to znaczy stawiając sobie wymagania. Bo miłość – jak mówił prelegent – to nie akceptacja, ale stawianie (sobie i innym) wymagań. Ks. dr M. Dziewiecki podkreślał, że zachęta do „wzięcia swojego krzyża” nie oznacza, że to Bóg zsyła nam cierpienie. – To my, ludzie, zsyłamy krzyże Bogu a nie On nam – podkreślał. „Wzięcie krzyża” oznacza bycie realistą, nie unikanie kontaktu z trudną, twardą rzeczywistością. To Chrystus może wyzwolić z każdego krzyża lub dać siłę, by go dźwigać. Naśladując Go, stajemy się podobni do Niego w sposób niepowtarzalny. Iść za Nim to kochać mocno i mądrze – tak, by być „sprytniejszym w czynieniu dobra niż przewrotni w czynieniu zła”, być „Bożym spryciarzem”. Ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski za św. Pawłem zachęcał: „dajcie ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. ” (por Rz 12). Tłumaczył, w jaki sposób w życiu chrześcijan ma się dopełniać ofiara „Bogu przyjemna”, czyli całopalna, i jak pełnić „rozumną służbę” ogarniającą szeroko rozumianą „liturgię całego życia”. Przywołał starożytne pisma dotyczące osób w szczególny sposób idących za Panem, w tym zadziwiające słowa Orygenesa: „Wy wszyscy, skoro porzuciliście wasz majątek, waszych rodziców, synów i krewnych, wypiliście wino i upojeni zaczęliście szaleć w sprawie Chrystusa (...)”. Życie konsekrowane ma w sobie coś z „upojenia Duchem Świętym”, pociągającego człowieka do czynów dla innych nie zawsze zrozumiałych. Ksiądz Biskup podkreślał, że każda forma życia konsekrowanego powinna być zakorzeniona we wspólnocie – to w niej nasze wady i słabości wychodzą na jaw; możemy je wtedy dostrzec i z Bożą łaską zmierzyć się z nimi.
 • O. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD, mówiąc o ascezie i mistyce, ukazał życie duchowe jako nieustanny dialog między Bogiem i człowiekiem – dialog, w którym zawsze Boże mówi pierwszy, a człowiek odpowiada; gdzie mistyka wyprzedza ascezę, a Boże działanie, nawet jeśli początkowo nie doświadczane w sposób odczuwalny, poprzedza ludzkie działania. Również w życiu konsekrowanym to Chrystus pierwszy pociąga ku Sobie „spojrzeniem miłości”. Konsekracja to owoc powołania i odpowiedzi człowieka składającego dar z siebie przez profesję rad ewangelicznych. Jesteśmy zaproszeni do postawy kontemplacyjnej ogarniającej całe życie, tak, aby ono całe było przeniknięte dialogiem z Bogiem – choć ten dialog ma różną intensywność w chwilach modlitwy i w czasie innych zajęć. Każdy wysiłek ma być odpowiedzią na Chrystusową miłość oblubieńczą, a podstawową ascezą – konieczną, by dochować wierności – jest rzetelne pełnienie obowiązków stanu.
 • O problemach wynikających z braku ludzkiej dojrzałości u osób wchodzących na drogę życia konsekrowanego mówił ks. dr Krzysztof Dyrek SJ. – Młodzi ludzie mają dziś wielkie pragnienie życia wspólnotowego, ale nie zawsze chodzi im o życie z Chrystusem i w Chrystusie we wspólnocie, lecz o to, by poczuć się lepiej w trudnym świecie – zauważał. Tymczasem ważne jest, by być razem dla Królestwa, a nie dla samorealizacji, być dla Chrystusa, a nie po to żeby mi było dobrze. Niedojrzałe motywacje trzeba oczyszczać, bo bez dojrzałości osobowej trudno jest otworzyć się na wartości. Autentyczne życie nimi rodzi wiąże się z naturalnym trudem (choćby rannego wstawania, wierności modlitwie). Gdy się od niego ucieka, łatwo o postawę, w której własna satysfakcja, przyjemność, samorealizacja stają się ważniejsze od Królestwa. Prawda o nas, o naszej dojrzałości, „wychodzi” we wspólnocie.
 • Prorocki wymiar życia konsekrowanego również związany jest z tajemnicą komunii i życia wspólnotowego. Mówił o tym ks. dr Wojciech Popielewski OMI, podkreślając, że „Kościół nie chce proroków indywidualistów”; w misji Kościoła chodzi o „oddziaływanie wypływające z agape; chodzi o dar zrodzony z komunii i dla komunii”. Dotyczy to również indywidualnych form życia konsekrowanego, które muszą być przeżywane we wspólnocie Kościoła. Osoba konsekrowana ma być, na wzór proroka Eliasza, „człowiekiem Boga”. Prawdziwe proroctwo rodzi się z komunii z Bogiem i ma moc przemiany rzeczywistości. – Kryzys powołania zaczyna się w momencie, gdy człowiek pochyli się nad samym sobą – zauważył prelegent. – Prorok winien patrzeć na świat „oczyma zainteresowanymi losami głoszonego Słowa”; nie może rozczulać się nad sobą, lecz koncentrować się na misji powierzonej mu przez Boga.
 • „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35). – Osoba konsekrowana całym życiem wskazuje na Boga, który jest miłością – mówił o. prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF. Życie konsekrowane jest znakiem, a znaki muszą być jasne, czytelne, ma je cechować prostota i jednoznaczność. Znak musi stać we właściwym miejscu i być widoczny – ma więc stać na drodze współczesnego człowieka; tam, gdzie jest się potrzebnym, gdzie są ludzie, do których Bóg posyła. Życie konsekrowane jest znakiem Boga w świecie, w którym coraz bardziej Jego ślady są zamazywane. Pojawiają się w nim znaki fałszywe – mało wymagające a ostatecznie niosące rozczarowanie. Stąd potrzeba znaków bardziej czytelnych i wyrazistych od tych, jakie proponuje świat. Należy jednak uważać, by nie być jak „znak drogowy, który pokazuje drogę, ale nią nie idzie”.
 • Wiele szczegółowych aspektów życia we wspólnocie było przedmiotem rozważań, debat i dzielenia się w czasie konwersatoriów. Jak czerpać siły ze Słowa Bożego, jak łączyć pracę z modlitwą, jak – i po co – korzystać z kierownictwa duchowego oraz praktyki wspólnotowej rewizji życia? Czy można doświadczyć „wypalenia powołaniowego”, jak wyciągać pożytek z kryzysów i problemów? Rozważano kwestię zdrowo rozumianej ascezy, a także spotykania się we wspólnotach życia konsekrowanego tradycyjnych i nowych form modlitewnych; kwestię rozwiązywania konfliktów, szczerości i upominania.
 • Wspólna modlitwa, spacery i niekończące się rozmowy; spotkanie osób w habitach wszelkich barw i krojów, świeckich ubraniach i sutannach, ludzi o różnych charyzmatach i historiach życia – krzydlińskie sympozjum o komunii samo w sobie stało się miejscem doświadczenia piękna i mocy komunii. Agata Combik • VERBUM DOMINI - Słowo Boże w życiu i misji Klaretyna - Warsztaty Klaretyńskie

  W dniach 8-10 czerwca 2011 roku w Krzydlinie Małej odbyły się już kolejne Warsztaty Klaretyńskie, tym razem pod hasłem: VERBUM DOMINI - Słowo Boże w życiu i misji Klaretyna. Warsztaty zorganizował Prefekt ds. Apostolatu - O. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF. Warsztaty odbyły się według następującego planu: 08. czerwca 2011 18.00 – Przyjazd 19.00 – Kolacja 20.30 – Spotkanie braterskie 09.czerwca 2011 Sesja przedpołudniowa 07.00 – Jutrznia, Eucharystia 08.00 – Śniadanie 09.00 – Konferencja I: Pismo Święte wypowiedzią Słowa Bożego w słowach ludzkich (ks. dr hab. Sławomir Stasiak, Legnica) 10.00 – Konferencja II: Słowo Boże w posłudze Kościoła (Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek. PWT Wrocław) 11.00 – Konferencja III: Rola Słowa Bożego w życiu duchowym i posłudze duszpasterskiej Ojca Klareta (o. dr hab. Jacek Kiciński) 12.15 – Modlitwa w ciągu dnia 12.30 Obiad Sesja popołudniowa 15.00 – Praca w grupach Czy i jak żyjemy Słowem Bożym w życiu codziennym? (moderator – o. lic. Łukasz Przybyło CMF) Co robić, aby nasz apostolat był bardziej biblijny? (moderator – o. Piotr Bęza CMF) 16.30 – Dyskusja panelowa (moderator – o. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF) 18.30 – Kolacja 10.czerwca 2001 07.00 – Jutrznia, Eucharystia 08.00 – Śniadanie 9.00 – Priorytety działania Misjonarzy Klaretynów według spotkania Misjonarzy Klaretynów w Buckden w dniach 7-11 lutego 20011 (o. Piotr Liszka) 10.00 – Aktualne sprawy Prowincji Polskiej Misjonarzy Klaretynów 11.00 – Dyskusja. Zakończenie. W Warsztatach wzięło udział 24 klaretynów.  ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE 2011

  21 maja 2011 roku w archikatedrze wrocławskiej o godz. 10.00 odbyły się święcenia prezbiteratu. Podczas uroczystej liturgii, której przewodniczył abp Marian Gołębiewski, na kapłanów wyświęconych zostało 19 diakonów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i jeden diakon ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów - Robert PYRKA cmf, pochodzący z parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu – Archidiecezja warszawska. Dzień później - w niedzielę - 22 maja ojciec Robert odprawił w swojej rodzinnej parafii Mszę św. prymicyjną.  100-lecia kościoła p.w. św. Floriana w Miedarach

  Uroczysta Msza św. sprawowana w niedzielę - 8 maja br. przez Ks. Bpa Jana Wieczorka, ordynariusza gliwickiego, rozpoczęła obchody 100-lecia kościoła p.w. św. Floriana w Miedarach w powiecie tarnogórskim na Śląsku. Eucharystia w bogatej oprawie orkiestry dętej i zespołu folklorystycznego zgromadziła liczne grono wiernych, księży i zakonników. Niewielka miejscowość ma szczególne znaczenie dla Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, ponieważ była jest to pierwsza polska siedziba Zgromadzenia. Rocznicowe uroczystości rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem Ordynariusza Gliwickiego. Ks. Bp Jan Wieczorek przypomniał m.in., że z Kościoła trzeba czerpać Słowo Boże, które niestety współcześnie bywa deprecjonowane i spychane na margines. Jednak nie wystarczy jedynie „posilać się Słowem Bożym”, trzeba je także głosić. Hierarcha podkreślił znaczenie Eucharystii oraz wyciszenia, które jest konieczne w kształtowaniu życia duchowego. Jubileusz 100. rocznicy poświęcenia kościoła odbył się 8 maja, podczas odpustu parafialnego ku czci św. Floriana. Święto Kościoła lokalnego łączyło w sobie modlitwę i zabawę, czyli festyn parafialny, który potrwał do wieczora. W programie popołudniowym obok nabożeństwa majowego i wykładu przedstawiającego dzieje świątyni, znalazły się m. in. barwny korowód i liczne występy artystyczne. Świątynia powstała na początku XX w. z inicjatywy i dzięki wkładowi pracy mieszkańców. Dwóch gospodarzy oddało swoją ziemię, a reszta pomagała przy budowie. Konsekracja kościoła odbyła się w dniu 22 października 1911 roku (wówczas parafia leżała na terenie Niemiec), świątynia nie została zniszczona podczas wojny. Od 1932 r. posługę w Miedarach pełnią Misjonarze Klaretyni. Dzięki Miedarom – jako Klaretyni znaleźliśmy się w obrębie Polski, kiedy to po II wojnie światowej zmieniły się granice, a zakonnicy zostali. W okresie późniejszym zaczęły powstawać kolejne placówki Zgromadzenia, m.in. w pobliskiej Paczynie, Wrocławiu, Warszawie, Krzydlinie Małej, w Łodzi i Kudowie Zdr. Wracamy do tego miejsca z sentymentem, ponieważ wielu klaretynów pełniło tutaj posługę kapłańską.  Zaproszenie na warsztaty-sympozjum klaretyńskie: VERBUM DOMINI - Słowo Boże w życiu i misji Klaretyna

  W ramach naszej klaretyńskiej formacji stałej, zapraszamy Współbraci na Sympozjum-Warsztaty poświęcone papieskiej Adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI – Verbum Domini – O Słowie Bożym w życiu i misji Koscioła, i zatytułowane: VERBUM DOMINI Słowo Boże w życiu i misji Klaretyna. Sympozjum-Warsztaty odędą się w dniach: 8-10 czerwca 2011 roku w Krzydlinie Małej.
 • PROGRAM:
 • 08. czerwca 2011: 18.00 – Przyjazd; 19.00 – Kolacja; 20.30 – Spotkanie braterskie.
 • 09.czerwca 2011: Sesja przedpołudniowa: 07.00 – Jutrznia, Eucharystia; 08.00 – Śniadanie; 09.00 – Konferencja I: Pismo Święte wypowiedzią Słowa Bożego w słowach ludzkich (ks. dr hab. Sławomir Stasiak, Legnica); 10.00 – Konferencja II: Słowo Boże w posłudze Kościoła (Ks. prof. dr Hab. Bogdan Ferdek. PWT Wrocław); 11.00 – Konferencja III: Rola Słowa Bożego w życiu duchowym i posłudze duszpasterskiej Ojca Klareta (o. dr hab. Jacek Kiciński); 12.15 – Modlitwa w ciągu dnia; 12.30 Obiad; Sesja popołudniowa: 15.00 – Praca w grupach: 1. Czy i jak żyjemy Słowem Bożym w życiu codziennym? (moderator – o. lic. Łukasz Przybyło CMF), 2. Co robić, aby nasz apostolat był bardziej biblijny? (moderator – o. Piotr Bęza CMF); 16.30 – Dyskusja panelowa (moderator – o. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF); 18.30 – Kolacja.
 • 10.czerwca 2001: 07.00 – Jutrznia, Eucharystia; 08.00 – Śniadanie; 9.00 – Priorytety działania Misjonarzy Klaretynów według spotkania Misjonarzy Klaretynów w Buckden w dniach 7-11 lutego 20011 (o. Piotr Liszka); 10.00 – Aktualne sprawy prowincji polskiej Misjonarzy Klaretynów (o. prowincjał dr Krzysztof Gierat); 11.00 – Dyskusja; 12.30 – Obiad. ZAKOŃCZENIE
 • .  Śp. Ks. Kanonik Stanisław Piórkowski

  W dniu 14 marca 2011 r. w szpitalu w Łodzi zmarł Ks. Kanonik Stanisław Piórkowski.
 • Ks. Stanisław Piorkowski urodził sie 02.04.1936 r. w Koluszkach jako najmłodszy z dzisięciorga dzieci Józefa i Walerii zd. Orlowskiej. W dniu 02 sierpnia 1957 r. wstąpil do Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Studia teologiczne rozpoczął w WSD Śląska Opolskiego. Po wyjeździe w 1959 r. do Rzymu kontynuował naukę w Miedzynarodowym Kolegium Klaretynów. Nowicjat odbył w Antrodoco, a 08 grudnia 1964 złożył śluby wieczyste. W roku 1965 ukończył studia i w dniu 03 lipca 1965 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk J.E. Ks. Kard. Granciszka Königa. W tym samym roku został wysłany na dalsze studia do Wiednia na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wiedeńskiego, uzyskując specjalizację w zakresie teologii pastoralnej.
 • Ks. Stanisław Piórkowski zapisal sie jako założyciel i organizator Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów. Od roku 1996 pracował w Archidiecezji Łódźkiej. W dniu 19 lutego 2011 roku otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej.
 • Msza święta w intencji Zmarłego została odprawiona w bazylice archikatedralnej łódzkiej w czwartek 17 marca 2011r. o godz. 1200.Przewodnixzył jej Ks. Bp Adam Lepa, kazanie wygłosił ks. Jan Wolski; W piątek 18 marca br. o godz. 1200 w kościele parafialnym Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach miała miejsce Msza święta żałobna, po której odbył się pogrzeb na miejscowym cmentarzu. Uroczystości pogrzebowej przewodniczył J.Eksc. Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki. Kazanie wyglosił Ks. Prof. dr hab. Waldemar Irek.


 • Posługi lektoratu i akolitatu w Seminarium Misjonarzy Klaretynów

  W dniu 13 marca 2011 roku w kaplicy seminaryjnej we Wrocławiu, za zakończenie wielkopostnych seminaryjnych rekolekcji, Ojciec Prowincjał Krzysztof Gierat CMF udzielił posług lektoratu i akolitatu. Posługę lektoratu przyjeli klerycy: Antoni Piskorek i Piotr Sasuła, a akolitami zostali klerycy: Krzysztof Jóźwiak, Michał Pałkin i Krzysztof Słoboda.  Roczne Studium Formacji Przełożonych Zakonnych

  Roczne Studium Formacji Przełożonych Zakonnych przy Domu Formacyjnym Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu w ramach Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego PWT, Wrocław 2011
   •Roczna formacja przełożonych zakonnych jest odpowiedzią na postulat zawarty w Instrukcji Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Posługa władzy i Posłuszeństwo. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na osobisty wymiar formacji przełożonych zakonnych, a także służyć jako pomoc w pełnieniu posługi przełożeńskiej. Podejmowane treści stanowią kompendium aktualnych zagadnień życia konsekrowanego. Można je określić mianem odpowiedzi na współczesne „znaki czasu” aktualne w posłudze osób konsekrowanych. Adresatami rocznej formacji przełożonych wspólnot życia konsekrowanego są przede wszystkim przełożeni wspólnot zakonnych zarówno żeńskich jak i męskich. Dotyczy to osób żyjących we wspólnotach zakonnych i instytutach świeckich. Prezentowane wykłady skupiają się przede wszystkim wokół budowy trwałych wartości, jakie wspólnoty życia konsekrowanego powinny realizować w swej posłudze. Dotyczą one podstawowych zagadnień życia wspólnoty zakonnej, a także posługi przełożonych. Jako zwieńczenie podejmowanych treści wykładowych proponujemy przeżycie tygodniowych rekolekcji W szkole Słowa Bożego. Jest to odpowiedź na propozycje Synodu poświęconego Słowu Bożemu, który zwrócił uwagę na konieczność obecności Sowa Bożego w formacji chrześcijańskiej, tym bardziej zakonnej. Wykłady rozpoczęły się 08 stycznia 2011 i bierze w nich udział 52 osoby z różnych instytutów życia konsekrowanego w Polsce.  II Międzynarodowe Zebranie Klaretyńskich Referentów Duszpasterstwa Młodzieżowo-Powołaniowego

  W dniach od 18 do 20 lutego 2011 w Domu Rekolekcyjnym w Krzydlinie Małej odbyło się II Międzynarodowe Zebranie Klaretyńskich Referentów Powołaniowych reprezentujących klaretyńskie Prowincje i Delegatury Europejskie. W zebraniu uczestniczło 12 osób. Spotkanie miało charakter wspólnej modlitwy i dzielenia się doswiadczeniami w pracy duszpasterskiej młodzieżowo-powołaniowej. Podjęto także próbę analizy rzeczywistości tego duszpasterstwa w dzisiejszym kontekście społecznym i eklezjalnym w Europie, z jednoczesnym wytyczeniem kierunków pracy młodzieżowo-powołniowej na przyszłość. Ze strony Prowincji Polskiej w zebraniu brało udział 4 Współbraci odpowiedzialnych w Prowincji za to duszpasterstwo.  Święcenia kapłańskie rosyjskiego klaretyna

  W dniu 06 lutego 2011 r. na Syberii w Krasnojarsku, w kościele Parafii Przemienienia Pańskiego, diakon Andrej Andrejchenko CMF przyjął święcenia kapłańskie, których mu udzielił Jego Ekscelencja Ks. Bp. Cyryl Klimowicz, Ordynariusz Irkucki. Andrej Andrejchenko jest drugim wyświęconym klaretynem pochodzącym z Rosji. W uroczystości święceń uczetniczyli klaretyni ze wspólnot syberyjskich oraz z Petersburga, kilku księży diecezjalnych pracujących w Diecezji Irkuckiej, licznie przybyłe siostry zakonne rożnych zgromadzeń obecnych w Krasnojarskim Kraju oraz parafianie dwóch klaretyńskich Parafii Krasnojarskich. W uroczystości uczestniczyło także trzech ojców z Polski: ojciec Prowincjał Krzysztof Gierat CMF, ojciec Łukasz Przybyło CMF - prowincjalny prefekt ds. duchowości oraz ojciec Szymon Sochas CMF.  Utworzenie Redydencji Św. Rodziny w Krasnojarsku

  Zarząd Prowincjalny, po uzyskaniu zezwolenia Zarządu Generalnego, w dniu 06 grudnia 2010 roku erygował Rezydencję Św. Rodziny w Krasnojarsku na Syberii. Rezydencja powstała przy Parafii Św. Rodziny. Superiorem nowo utworzonej Rezydencji został proboszcz Parafii i budowniczy kościoła parafialnego - O. Tadeusz Szyjka CMF.  Zebranie Zarządu Prowincjalnego z Superiorami i odpowiedzialnymi za poszczególne rodzaje apostolatu

  W dniach 16-17 listopada 2010 roku, w domu zakonnym w Paczynie odbyło się Zebranie Zarządu Prowincjalnego z Superiorami oraz odpowiedzialnymi za poszczególne rodzaje apostolatu w Prowincji. Uczestnicy spotkania wspolnie zastanawiali się na zadaniem posługi superiora we wspólnocie; omówili projekt duchowej odnowy charyzmatycznej Zgromadzenia pt.: "Kuźnia w życiu codziennym" oraz podjęli dialog na temat Planu działania Zarządu Prowincjalnego na najbliższe sześciolecie.  Nowy dom zakonny we Wrocławiu

  Na prośbę Zarządu Prowincjalnego Przełożony Generalny wraz ze swoją Radą, z dniem 04 listopada 2010 roku erygował Dom zakonny Świętego Wawrzyńca we Wrocławiu przy niedawno objętej tam przez Klaretynów Parafii Św. Wawrzyńca.  Śluby wieczyste na Wybrzeżu Kosci Sloniowej

  W dniu 11 września 2010 r. w naszej misji w Abidjanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej, profesi Anougba Bessou Ange Christophe i Djiguimde Gaston złożyli śluby wieczyste. Profesję przyjął Ojciec Siméon Allou Kouamé CMF – superior domu w Abidjanie.  Pierwsza profesja zakonna kolejnego Iworyjczyka

  W dniu 15 sierpnia 2010 r. nowicjusz Kouadio Wilfried, przynależący do Prowincji Polskiej Misjonarzy Klaretynów, w parafii saint JOSEPH d' Ekali złożył pierwsze śluby zakonne. Profesję przyjął ojciec Michel Archange Tigui – Przełożony Delegowany Kamerunu.  Święcenia kapłańskie na Wybrzeżu Kości Słoniowej

  W dniu 21 sierpnia 2010 roku Diakon Franck Paré - klaretyn z Wybrzeża Kosci Słoniowej - przyjął święcenia kapłańskie. Święcenia miały miejsce w naszej misji w Bouaflé. Udzielił ich Jego Ekscelencja Ks. Bp Maurice Konan Kouassi – Biskup Diecezji Daloa. Neoprezbiter następnego dnia - 22.08.2010 - odprawił swoją pierszą Mszę św. Ojciec Franck został skierowany do pracy dzuszpasterskiej w naszej parafii pw. Św. Jana M. Vianey w Abidjanie.  Asamblea Klaretynów w Rosji Syberyjskiej

  W dniach od 19 do 21 października 2010 w Krasnojarsku odbyła się Asamblea Klaretynów pracujących na Syberii. Zebraniu przewodniczył Prowincjał - O. Krzysztof Gierat, wraz z Ekonomem prowincjalnym - O. Zbigniewem Zmorzyńskim. W Asamblei uczystniczyło 11 osób, w tym dwóch Rosjan - Klaretynów. W niektórych momentach Asambeli był obecny Ordynariusz Diecezji Irkuck - Jego Eksc. Ks. Bp Cyryl Klimowicz, który, m. in. przewodniczył Eucharystii i wygłosił kazanie na rozpoczęcie i zakończenie zebrania. Celem Asamblei było zapoznanie się i omówienie różnorodnych spraw zgromadzeniowych, które stały się owocem niedawno odbytej Kapituły Generalnej i Prowincjalnej; wspólnotowe spotkanie się i modlitwa; dzielenie się własnymi doświadczeniami życia i duszpasterstwa poprzez braterski dialog; zapoznanie się i omówienie planu działania Zarządu Generalnego i Prowincjalnego Zgromadzenia na najbliższe 6-lecie; analiza oraz ocena naszego życia i apostolatu w Rosji w kontekście naszej duchowości, formacji, apostolatu i ekonomii. Jednym z istotnych elementów Asamblei było także zapoznanie się z ideą i materiałami ogólno zgromadzeniowego czteroletniego projektu odnowy misjonarskiego i klaretyńskiego życia duchowego, nazwanego "Kuźnia w życiu codziennym".  Zmarł ojciec Jan KEMPKA CMF (lat 78)

  Dzisiaj, tj. 06 lipca 2010 r. w szpitalu w Pyskowicach, o godz. 8.50 zmarł ojciec Jan KEMPKA CMF - emerytowany misjonarz-rekolekcjonista. Ojciec Jan Kempka ur. się 23.11.1932 w miejscowości Jabłonowo, woj. mazowieckie, diec. płocka. Pierwszą profesję zakonną złożył w dniu 16.07.1975; święcenia kapłańskie otrzymał 24.08.1958 roku. Przez całe swoje życie zakonne pełnił funkcję misjonarza-rekolekcjonisty, zamieszkując przez długie lata w naszym domu zakonnym w Paczynie na Śląsku.

  Msza św. żałobna odbędzie się w naszej parafii pw. św. Marcina w PACZYNIE w dniu 09 lipca (piątek) o godz. 12.00. Następnie, po Mszy św. ciało zmarłego zostanie przetransportowane do miejscowości SARNOWO (niedaleko Jabłonowa w diec. płockiej), gdzie w dniu 10 lipca o godz. 9.00 (w sobotę) odbędzie się Msza św. pogrzebowa.  Rekolekcje zakonne (letnia tura)

  W dniach od 25 do 29 czerwca 2010 r. w domu Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej odbywają się klaretyńskie rekolekcje zakonne. Rekolekcje prowadzi o. Sebastian Pieczeniak SSCC. Kolejna tura rekolecji planowana jest od 1 do 6 września br. i poprowadzi je o. Jerzy Grzanka SSCC.  Diakonat 2010

  24 czerwca 2010 w katedrze wrocławskiej miały miejsce święcenia diakonatu. Pośród 20 nowo wyświęconych był także jeden klaretyn - dk. Robert Pyrka CMF. Święceń udzielił Jego Ekscelencja Ks. Abp Marian Gołębiewski - Metropolita Wrocławski. Uroczystość święceń była połączona z zakończeniem Roku Kapłańskiego w Archidiecezji Wrocławskiej.  NOWA PARAFIA MISJONARZY KLARETYNÓW W POLSCE

  Z dniem 23 czerwca 2010 r. Misjonarze Klaretyni objęli swoją posługą duszpasterką parafię pw. Św. Wawrzyńca we Wrocławiu. Do pracy duszpasterskiej zostało na razie skierowanych trzech klaretynów. Proboszczem został ustanowiony Ojciec lic. Jan Opala CMF.  Nawiedzenie Parafii klaretyńskiej w Łodzi przez Matkę Bożą w Obrazie Jasnogórskim

  W dniach 26-27 maja 2010 nasza parafia pw. Niepokalanego Serca N.M.P. i Św. Antoniego Marii Klareta w Łodzi przeżywa nawiedzenie Matki Bożej w Obrazie Jasnogórskim. Peregrynację poprzedziły parafialne misje święte. PROGRAM NAWIEDZENIA: Środa 26 Maja 2010: 16.00 – Nabożeństwo oczekiwania w kościele 16.30 – Wyprowadzenie uroczystej procesji z kościoła na miejsce przywitania Obrazu (dawna kaplica) 17.00 – Przywitanie Obrazu, Msza św. powitania. Przewodniczy ks. bp Adam Lepa 20.00 – Czuwanie Modlitewne Kółek Różańcowych – Różaniec, tajemnice radosne 21.00 – Apel Jasnogórski 22.00 – Modlitewne czuwanie młodzieży 23.00 – Modlitwa za zmarłych parafian w podziękowaniu za przekazaną wiarę 24.00 – Pasterka Maryjna w intencji powołań celebrowana przez kapłanów pochodzących z parafii i tych, którzy w niej pracowali Czwartek 27 Maja 2010: 1.00 – 6.00 – Czuwanie Modlitewne parafian 6.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 7.00 – Msza Św. Prymaria 9.00 – Msza Św. dla chorych z nauką i sakramentem namaszczenia chorych 10.30 – Msza Św. dla Młodzieży z LO nr. 15 i Gimnazjum nr. 17 12.00 – Msza Św. dla dzieci SP nr. 182 i Zespołu Szkół Specjalnych nr. 5 13.30 – Msza Św. dla dzieci przedszkolnych i niemowląt oraz dla matek w stanie błogosławionym ze specjalnym błogosławieństwem 15.00 – Msza Św. dziękczynna za nawiedzenie parafii. Poświęcenie pamiątek. Akt zawierzenia parafii Matce Bożej Jasnogórskiej. Liturgia Pożegnania Obrazu  ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE 2010

  w dniu 22 maja 2010 w katedrze wrocławskiej święcenia kapłańskie przyjął, wraz z kilkunastoma diakonami archidiecezji wrocławskiej, dk. Piotr Bęza CMF - klaretyn. Święceń prezbiteratu udzielił Jego Ekscelencja Ks. Abp Marian Gołębiewski - Metropolita Wrocławski.  Spotkanie "Przyjaciół Misji Klaretyńskich"

  W dniach od 14 do 16 maja 2010 r. w klaretyńskim Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej odbyło sie już dziewiąte Spotkanie Przyjaciół Misji Klaretyńskich zorganizowane przez Referat ds, Misji Prowincji Polskiej. Głównym organizatorem Spotkania był o. Piotr Boroń CMF - Referet Misyjny. Zjazd miał charakter rodzinnego spotkania przy Sercu Maryi. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób. Gośćmi specjalnymi byli m. in. O. Zbigniew Łaś CMF - misjonarz z Wybrzeża Kości Słoniowej; nowo wybrany O. Prowincjał K. Gierat CMF; Pani Barbara Kowalska z Tarnowskich Gór - wolontariuszka misyjna. Miały miejsce prezentacje na temat Afryki, poezja afrykańska i krótkie filmy. W spotkaniu nie zabrakło czasu na wspólną modlitwę.  Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego - "Świadczyć o miłości Boga"

  W dniach od 30. kwietnia do 03. maja 2010 w Krzydlinie Małej odbyło się już kolejne Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego. Sympozjum rozpoczęło się dnia 30 kwietnia Mszą św. o godz. 18.00, kolacją, powitaniem gości i wykładem, a skończyło 3. maja obiadem o godz. 11.30. W Sympozjum wzięło udział 130 osób konsekrowanych, w przeważającej większości sióstr. Organizatorem Sympozjum była Polska Prowincja Misjonarzy Klaretynów i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Głównoprowadzącym był o. dr hab. Jacek Kiciński CMF, który z pomocą kleryków klaretyńskich, kierował jego przebiegiem. Trwało ono dwa i pół dnia, podczas których wygłoszono siedem wykładów. Oto ich imiona i nazwiska prelegentów: ks. dr Marek Dziewiecki, m. Danuta Wróbel, przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich w Polsce, ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD, ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, o. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF, o. dr hab. Jacek Kiciński CMF. Konferencje były zróżnicowane tematycznie i jednocześnie skupione wokół jednego głównego zagadnienia Sympozjum – Świadczyć o miłości Boga – dzięki temu ukazywały różnorodne wymiary tej miłości. Wieloaspektowe ujecie tematu dawało ogląd zagadnienia pełny, widziany zarówno w perspektywie teoretycznej jak i praktycznym zastosowaniu. Wyraźny akcent pastoralny miały dwa konwersatoria tematyczne, z możliwością wyboru jednego zagadnienia spośród czterech propozycji oraz dwie dyskusje panelowe, podczas których następowała niejako konfrontacja teorii z praktyką i dzielenie się doświadczeniami. Na koniec podsumowania Sympozjum dokonał jego organizator, o. Jacek Kiciński. Pierwszy wykład Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę (Rodz 1, 27). Człowiek z miłości stworzony i do miłości przeznaczony ks. M. Dziewickiego, z antropologii biblijnej, dawał możliwość poznania najgłębszego źródła miłości - Boga, który stwarza nas z miłości i do miłości przeznacza. Także miłości w relacji mężczyzny i kobiety, znajdującej inny wyraz w małżeństwie, inny w życiu konsekrowanym, ale tej samej Miłości. Z faktu stworzenia nas przez Boga, jesteśmy zdolni przyjąć miłość i kochać. Dzień 1 maja rozpoczął się konferencją m. Danuty Wróbel Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy (1 J 3, 1). Doświadczenie miłości Boga początkiem drogi powołania. M. Danuta powiedziała, że u początku drogi powołania do życia zakonnego leży doświadczenie Boga i jego miłości. Miłość ta ma charakter wieczny. (Człowiek nie może żyć bez miłości, JP II). Tak więc ważna jest motywacja. Przedstawione zostały nam trzy sylwetki osób powołanych, między innymi: św. Antoniego Marii Klareta i bł. Honorata Koźmińskiego oraz nasza rola w ukazywaniu młodym drogi powołania. Na pytanie i prośbę sióstr o podzielenie się doświadczeniem Boga, prelegentka odpowiedziała pozytywnie i opowiedziała nam o nim z prostotą i szczerością. Drugi wykład w tym dniu miał ks. Czesław Parzyszek Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemna miłością (Rz 13, 8). Od ja do my – dynamiczny wymiar życia wspólnotowego. Prelegent poruszył zagadnienia związane ze wspólnotą, między innymi: objawy chorób życia wspólnotowego, formacja do życia wspólnotowego, zagrożenia spowodowane przez media. Przejście od ja do my, to proces wzrastania, który dokonuje się we wspólnocie i jest dynamiczny. W drugim dniu Sympozjum, 2 maja , pierwszą konferencję O jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem (Ps 133, 1). Wspólnota miejscem urzeczywistniania się miłości Bożej wygłosił o. Jerzy Wiesław Gogola OCD. Z właściwym sobie humorem i zamierzoną prowokacją, by pobudzić słuchających do myślenia i wymiany poglądów, prelegent ujął temat w trzech aspektach: wspólnota jako realizacja Bożego planu zbawienia, warunki realizacji, cel życia zakonnego – profetyczny i charyzmatyczny jego wymiar. Wspólnota została ukazana realnie, ze słabościami, wynikającymi z uwarunkowań zewnętrznych (z elementami komizmu sytuacyjnego) i wewnętrznych - osób ją tworzących - ale nie zdeterminowana nimi, będąca w drodze, o zaszczytnym prorockim celu. Wykład wywołał ożywioną dyskusję, nie bez intencji jej autora. Drugą konferencje wygłosił tego dnia bp Andrzej Siemieniewski Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie (2 Tm 1). Miłość do Jezusa źródłem odnowy duchowej. Ksiądz Biskup idąc tropem biblijnym postawił pytanie do czego sprowadza się miłość i czym się charakteryzuje. Ostatecznie miłość sprowadza się do woli tego samego chcieć i tego samego nie chcieć [czego chce lub czego nie chce Bóg] i wyraża się posłuszeństwem. Prelegent wyróżnił w posłuszeństwie trzy płaszczyzny: apostolskie (przełożonym), wspólnocie, pastoralne (pasterskie). Współzależność tych wymiarów wytłumaczył nam Ks. Biskup na konkretnym przykładzie. W ostatnim dniu Sympozjum, 3 maja, do południa, miały miejsce również dwa wykłady. Pierwszy wygłosił o. Piotr Liszka Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10, 7 - 8). Posłani do świadectwa miłości w dzisiejszym świecie. Byśmy mogli głosić miłość we współczesnym świecie, o. Piotr Liszka CMF wprowadził nas w rozumienie, czym miłość jest w różnych swych aspektach i wyróżnił jej pięć odsłon: miłość jako substancja, relacja, miłość wewnętrzna i zewnętrzna, jako ruch. Prelegent wyszedł od ustalenia definicji osoby i stwierdził, że Bóg jako osoba w swej substancji jest miłością. Ta miłość jest aktywna, jest nią Duch Święty (relacja do Ojca), źródło miłości, który przemienia dusze od wewnątrz, napełnia energią Bożą. Osoba ludzka jest to substancja jednostkowa natury rozumnej (intelekt, wola, miłość), przemieniana wewnętrznie i zewnętrznie przez Ducha Świętego, którego działanie zewnętrzne poznajemy po skutkach (owoce Ducha Świętego). Można dawać, o ile się ma, dlatego gdy jesteśmy napełnieni miłością Bożą, możemy ją głosić innym. Duch działa również w historii, społeczeństwie. Ten trudny teologiczny wykład porównał o. Piotr Liszka do wspinania się na Rysy – trzeba wejść wysoko, by objąć rozległe Boże horyzonty miłości. Ostatni wykład o. Jacka Kicińskiego Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! (J 18, 9). Świadectwo miłości oparte na jedności zamykał Sympozjum i był przesłaniem na drogę. Prelegent akcentował jedność jako znak miłości i naszej skuteczności powołując się na modlitwę arcykapłańską Chrystusa. Zniszczyć jedność, to osłabić fundamenty, tym bardziej teraz, gdy jesteśmy świadkami skomasowanych ataków na Kościół, na moralność, na autorytety. To zło przenika też do naszych wspólnot. Wzorcem dla naszych wspólnot jest: Trójca Święta, Święta Rodzina, wspólnota apostolska, pierwsi chrześcijanie i nasze pierwsze wspólnoty zakonne, ożywiane jednym duchem i złączone miłością. O. Jacek Kiciński CMF podał praktyczną radę jak osiągać tę jedność. Należy dbać w pierwszym rzędzie o naszą relację z Bogiem, o wzajemną relację siostrzaną czy braterską, a na końcu ze światem. I nie można tej kolejności zmieniać, mimo wrażliwości na znaki czasu i otwarcia na nowe wyzwania (nowe areopagi działalności). Konwersatoria i sesje panelowe dawały uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń, dyskusji w mniejszym gronie, spojrzenia na wiele zagadnień rozważanych w grupach (na sesjach panelowych były relacje z czterech tematów). Nie sposób jednak ich streścić czy opisać. Stanowiły one doskonałe forum wymiany myśli i doświadczeń. Sympozjum poszerzało nie tylko intelekt, ale pogłębiało także nasze życie religijne poprzez wspólnie przeżywane praktyki: poranną modlitwę brewiarzową, nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny, wieczorną pielgrzymkę światła - spotkań z Chrystusem Zmartwychwstałym, oraz czas na modlitwę indywidualną. Centrum dnia stanowiła Eucharystia z homilią (w ostatnim dniu na początku, gdyż w południe Sympozjum się kończyło), sprawowana przez wielu kapłanów pod przewodnictwem takich osobistości jak: ks. prof. Waldemar Irek, rektor PAT we Wrocławiu, ks. prof. bp A. Siemieniewski, czy prowincjał klaretynów – o. dr K. Gierat CMF, wybrany przez współbraci na powtórną kadencję. Homilię głosiło wielu kapłanów, a wśród nich był klaretyn z Wybrzeża Kości Słoniowej, który przemówił do nas po francusku (na szczęście o. Prowincjał tłumaczył). Oczywiście mocno zaakcentowany był wymiar wspólnotowy: wspólne posiłki, dyskusje w grupach, dyskusje panelowe, rozmowy w grupach nieformalnych i spotkania przy kawie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wiosna w Krzydlinie Małej jest wcześniej, stąd wypoczynek, aczkolwiek krótki między zajęciami, dzięki bezdeszczowej pogodzie (padało przeważnie tylko w nocy), cichego i pięknego otoczenia, gdzie pianie kogutów i śpiew ptaków docierał do naszych uszu, pozwalał na regenerację sił, a nawet na półtoragodzinny spacer z różańcem w ręku (lub bez). Nie sposób nie wspomnieć o gościnności oo. klaretynów, o wszystkim pomyślano: nawet o ręcznikach, wodzie do picia, długopisach i blokach do pisania, o przywożeniu i odwożeniu uczestników do Wołowa (tych bez lokomocji własnej). Dostępne były do nabycia różne publikacje i dla ciała - sklepik ze słodyczami i nie tylko. Ogólnopolskie Sympozjum na temat życia konsekrowanego organizowane jest przez oo. klaretynów raz w roku i cieszy się wielką popularnością. Z obecnego Sympozjum referaty będą drukowane w wakacyjnym numerze „Życia Konsekrowanego”. s. M. Teresa Górska csfn  Nowy Zarząd Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów

  W dniach od 19 do 23 kwietnia 2010 r. w klaretyńskim Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej k/ Wrocławia odbyła się V Zwyczajna Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. W obradach Kapituly uczestniczyło 32 ojców i braci pod przewodnictwem Ojca Josep M. Abella CMF - Przełożonego Generalnego. Tematem przewodnim Kapituły była "Tożsamość klaretyńska w życiu i apostolacie. Podczas Kapituły został wybranany nowy Zarząd Prowincji. Przełożonym Prowincjalnym został wybrany na kolejną 6-letnią kadencję o. dr Krzysztof Gierat cmf; członkami Zarządu zostali wybrani: O. Prof. dr hab. Piotr Liszka; O. lic. Robert Kycia, O. Lic. Łukasz Przybyło i O. Mgr Zbigniew Znorzyński.  Święcenia diakonatu

  W dniu 25 marca 2010 profes wieczysty przynależący do naszej Prowincji – Andrei Nikilajewicz Andrejchenko CMF przyjął święcenia diakonatu. Uroczystość miała miejsce w Kra-snojarsku, a święceń udzielił Biskup diecezjalny Diecezji Irkuckiej – Jego Exc. Cyryl Klimowicz.  35 LAT KLARETYNÓW WE WROCŁAWIU

  W dniu 23 października 2009 roku, w wigilię naszego patronalnego święta, w którym czciliśmy św. Antoniego Marię Klareta, Dom wrocławski Misjonarzy Klaretynów obchodził rocznicę 35-lecia obecności Klaretynów we Wrocławiu. Uroczystej Mszy św. dziękczynnej przewodniczył Jego Exc. Ks. Bp Edward Janiak, kazanie wygłosił o. Prowincjał Krzysztof Gierat CMF. W uroczystości uczestniczyli przełożeni klaretyńskich domów w Polsce, przedstawiciele Metropolitalnej Kurii Wrocławskiej, Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego, Wyższego Seminarium Ojców Franciszkanów i Ojców Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, siostry zakonne różnych zgromadzeń, księża zaproszeni oraz domownicy.  Spotkanie formacyjne misjonarzy będących w okresie "quinquenium" i Braci zakonnych

  W dniach 12-14.10.2009 roku w Kudowie Zdr. odbyło się spotkanie formacyjne misjonarzy, którzy znajdują się w tzw. okresie „quinquenium” oraz do braci zakonnych naszego Zgromadzenia. Spotkanie było zorganizowane przez Prefekturę ds. Formacji.  ŚWIĘCENIA DIAKONATU

  19 września 2009 roku nasz Współbrat Frank Paré CMF z Burkina Faso, wraz w pięcioma innymi klaretynami z Afryki Centralnej, przyjął święcenia diakonatu. Świecenia miały miejsce w Kamerunie w bazylice mniejszej p.w. Maryi Królowej Apostołów de Mvolyé w Yaoundé. Święceń udzielił Arcybiskup Yaoundé - Jego Ekscelencja Ks. Abp Victor Tonyè BAKOT.  NOWI MISJONARZE Z POLSKIEJ PROWINCJI

  W dniu 11 września kolejni współbracia klaretyni wyjechali na misje. Tym razem dwóch w nich - O. Wojciech Kobyliński CMF i Br. Kazimierz Gibas CMF, poleciało na Wybrzeże Kości Słoniowej, a trzeci - O. Piotr Ruciński CMF skierowany został do pracy misyjnej w Ameryce Południowej w Chile. Wszystkim życzymy zdrowia, misyjnego zapału oraz owocnej posługi misyjnej. Szczęść Boże!  UROCZYSTOŚĆ WIECZYSTYCH ŚLUBÓW ZAKONNYCH

  W święto Narodzenia N.M. P., w dniu 08 września 2009 r., w kaplicy seminaryjnej Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu miała miejsce uroczystość wieczystych ślubów zakonnych, które złożył Robert PYRKA CMF. Eucharystii przewodniczył i śluby odebrał ojciec Prowincjał, a kazanie wygłosił Prefekt ds. Formacji - O. Robert Kycia CMF. Tego samego dnia rano, podczas uroczystej Jutrzni, profesję zakonną odnowili młodsi współbracia klerycy.  I PROFESJA ZAKONNA NASZYCH WSPÓŁBRACI Z AFRYKI

  W dniu 16 sierpnia 2009 roku w Kamerunie w Akono, wraz z 14 innymi profesami, czterech naszych współbraci Afrykańczyków należących do Polskiej Prowincji (ADUKWAW Andrews Cantona, INAI Jacques Marcel, KOMENAN Kouamé Jacob i YAMEOGO Basile), złożyło swoje pierwsze śluby zakonne. Uroczystości odbyły sie w kościele parafialnym w Akono. Uroczystościom przewodniczył Superior Teologatu klaretyńskiego z Yaounde - O. Michel Archange Tigui CMF.  XXIV KAPITUŁA GENERALNA ZGROMADZENIA MISJONARZY KLARETYNÓW

  W dniach od 11 sierpnia do 10 września 2009 r. w Rzymie odbywa się 24 Kapituła Generalna Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Hasłem Kapituły jest: Wezwani do ewangelizacji. Jak żyć powołaniem misjonarskim dzisiaj. W Kapitule uczestniczy 78 członków (74 kapłanów, 3 braci i 1 student) reprezentujących 20 Prowincji, 15 Delegatur i Domy generalne. Siedniu członków Kapituły jest z Afryki, 24 z obu Ameryk, 15 z Azji i 31 z Europy. Prosimy o modlitwę w intencji o dobre owoce Kapituły.  ŚWIĘCENIA DIAKONATU

  Dzisiaj, tj. 24 czerwca 2009, w Uroczystość św. Jana Chrzciciela, w katedrze wrocławskiej, wraz z 12 akolitami z Diecezji Wrocławskiej, Al. Piotr Bęza CMF przyjął święcenia diakonatu. Święceń udzielił Metropolita Wrocławski - Ks. Abp Marian Gołębiewski.  ZAPRASZAMY NA KLARETYŃSKIE REKOLEKCJE ZAKONNE

  W dniach od 22 czerwca wieczór do 26 czerwca rano w naszym klaretyńskim Domu Rekolekcyjnym w Krzydlinie Małej odbędą sie rekolekcje zakonne (tura letnia), które poprowadzi Ks. Roman Gierek – Saletyn. Zapraszamy!  Poświęcenie ołtarza w kościele parafialnym w Miedarach

  W dniu 14 czerwca br. w naszej klaretyńskiej parafii w Miedarach miała miejsce parafialna uroczystość związna z poświęceniem odrestaurowanego ołtarza głównego w kościele p.w. Św. Floriana. Uroczystości przewodniczył O. Prowincjał Krzysztof Gierat CMF, który dokonał też poświęcenia ołtarza oraz figury Matki Bożej w ołtarzu bocznym tego kościoła. W uroczystości wzięli udział duszpasterze - O. Jan Opala CMF (proboszcz), O. Telesfor Pomianowski CMF (wikary), br. Edward CMF; Fundatorzy, z Panem Inżynierem Johannes Wolf wraz z Małżonką na czele oraz Parafianie.  Claret Gospel w Polsce

  Już po raz kolejny, w dniach od 21 maja do 31 lipca br. w Polsce przebywa grupa ewangelizacyjna "Claret Gospel" z Wybrzeża Kości Słoniowej. Grupa liczy kilkunastu członków, a przewodniczy jej, jak zawsze, ojciec Roman Wożnica CMF - misjonarz klaretyn pracujący od 20 lat na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W czasie swojego pobytu "Claret Gospel" w Polsce da ponad 40 koncertów ewangelizacyjnych w różnych parafiach na terenie kilku diecezji.  Święcenia kapłańskie 2009

  W dniu 30 maja 2009 w katedrze wrocławskiej dwóch diakonów klaretynów: Marek Matyszek CMF i Tomasz Pawlik CMF otrzymalo święcenia kapłańskie. Święceń udzielił Jego Eksc. Ksiądz Abp Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski.  POWOŁANI DO ANIMACJI POWOŁAŃ - Warsztaty klaretyńskie (Łódź, 14-16.05.2009)

  W dniach od 14-16 maja 2009 r. w domu zakonnym Misjonarzy Klaretynów w Łodzi odbyły się Warsztaty poświęcone tematyce duszpasterstwa powołań. W spotkaniu tym wzięło udział 12 klaretynów reprezentujących różne domy, środowiska oraz apostolaty. Uczestnicy zapoznali się z treścią Klaretyńskiego Dyrektorium Powołaniowego, odkrywali istotę klaretyńskiego duszpasterstwa powołań, zastanawiali się nad "tajemnicą powołania jako darem Bożym i ludzką odpowiedzią; Inne zagadnienia będące przedmiotem konferencji oraz prac i dzielenia sie w grupach to: Konkretne formy troski o osobiste powołanie; Kryzys powołań – nasza „wina”, czy wola Boża?; W jaki sposób ukazać młodym ludziom „atrakcyjność” powołania?; Czy i jak można dziś jeszcze „szukać” nowych powołań?; Środowiska i środki animacji powołań; Co konkretnie zrobić, by prowadzona przez nas animacja powołań była bardziej skuteczna?; Co nam pomaga, a co nam utrudnia „zdobywać” nowe powołania?. Warsztaty zakończły się krótkim podsumowaniem oraz prezentacją formacji CMF Prowincji PL w Afryce.  Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego

  Redakcja Dwumiesięcznika Życie Konsekrowane oraz Podyplomowych Studiów Teologii Życia Konsekrowanego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na Sympozjum na nt.: "W trosce o odnowę życia konsekrowanego", które odbędzie się w dniach: 30 kwietnia – 03 maja br. w Klaretyńskim Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej k/Wrocławia. Prosimy bardzo o potwierdzenie udziału w Sympozjum do dnia 25 kwietnia br. Na adres: zk.redakcja@palabra.pl lub tel. 071/348 30 86

  PROGRAM SYMPOZJUM-TEMATY:

  Caritas Christi urget nos – św. Paweł wzorem postawy ucznia Jezusa - refleksja teologiczno-biblijna - Ks. Prof. dr hab. M. Rosik; Powołani do świętości – „święci w świecie” - Ks. Bp. Prof. dr hab. A. Siemieniewski; Formacja w drodze – priorytety na dziś - Ks. Dr hab. Cz. Parzyszek SAC

  Konwersatoria tematyczne: 1. Powołanie darem i zadaniem - O. Dr J. Tupikowski CMF, 2. Dynamiczny wymiar życia konsekrowanego - O. Dr hab. J. Kiciński CMF, 3. Jak odnaleźć sens i jakość naszego powołania? - S. Dr J. Hernik RMI, 4. Etapy formacji w kontekście współczesnej kultury - O. Lic. Ł. Przybyło CMF.

  Konferencje: Duchowość komunii. Jaki model wspólnoty – wspólnota na dziś? - O. Prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD; Troska o życie duchowe w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym - O. Prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI.

  Konwersatoria tematyczne: 1. Rekolekcje – czas odnowy! Jak je organizować i jak je „przeżywać”? - O. Dr Wojciech Popielewski OMI, 2. Duchowość Słowa Bożego – dzielić się wiarą - O. Prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI, 3. Jak ożywić życie wspólnoty? - O. Lic. F. Kaltbach OFM, 4. Współczesna posługa władzy i posłuszeństwo - S. Dr J. Hernik RMI.

  Konferencje: Współczesne znaki czasu wyzwaniem dla konsekrowanych - O. Prof. dr hab. P. Liszka CMF; Myśleć globalnie, żyć lokalnie - O. Lic. F. Kaltbach OFM; Podsumowanie Sympozjum  Posługi lektorartu i akolitatu

  W dniu 28 lutego 2009 w naszym Seminarium we Wrocławiu zostały udzielone posługi: lektorat przyjął kl. Tomasz Siłuch i akolitat kl. Robert Pyrka . Eucharystii przewodniczył i posług udzielił prowincjał O. Krzysztof Gierat CMF; homilę wygłosił O. Nikodem Sobczyński OFM.  Święto Ofiarowania Pańskiego - Dzień Życia Konsekrowanego

  Drodzy Współbracia! Dzisiaj - drugiego lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Życzę każdemu z Was, aby w każdej chwili Waszego życia była przy Was, jako przykład i wsparcie, Dziewica Maryja. Dziękuję Bogu wraz z Wami wszystkimi za dar powołania do życia konsekrowanego, które przynosi obfite owoce świętości i gorliwości apostolskiej w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami. Za ten dar niech będzie uwielbiony Bóg, który wybrał nas przed wiekami w Jezusie Chrystusie i przeznaczył dla siebie z miłości. Niech błogosławieństwo Boga w Trójcy Przenajświętszej towarzyszy nieustannie Wam wszystkim w posłudze Słowa, jaką pełnicie.

  Z braterskim pozdrowieniem - O. Krzysztof Gierat CMF, Prowincjał

  Dziewico Maryjo, Matko Chrystusa i Kościoła, skieruj swoje spojrzenie na mężczyzn i kobiety, których Twój Syn wezwał do naśladowania Go w całkowitym poświęceniu się Jego miłości: niech pozwolą prowadzić się Duchowi Świętemu, niech będą niestrudzeni w dawaniu samych siebie i w służbie Panu, i równocześnie wiernymi świadkami radości, która wypływa z Ewangelii i głosicielami Prawdy, która prowadzi człowieka ku źródłom nieśmiertelnego Życia. Amen!  MIEDARY - Śluby zakonne Sióstr Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta

  W dniu 31 stycznia 2008 w naszej klaretyńskiej parafii w Miedarach, w kościele p. w. św. Floriana, dwie siostry zakonne ze Zgromadzenia Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta - s. Ewa Narolska i s. Katarzyna Suwała, złożyły profesję wieczystą. Uroczystej Eucharystii przewodnoiczył O. Prowincjał Krzysztof Gierat CMF, kazanie wygłosił O. Piotr Boroń CMF. Śluby odebrała Przełożona Prowincjalna, która przybyła z Rzymu. W uroczystości wzięli udział Klaretyni z niektórych domów w Polsce, z Niemiec, Siostry Misjonarki św. Antoniego M. Klareta przybyłe z Rzymu, Niemiec oraz z Polski, a także licznie przybyli goście i parafianie.  REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ

  W dniach od 25 do 28 stycznia 2009 r. w Domu zakonnym Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej k/Wołowa odbywają się rekolekcje dla gimnazjalistów. Tematem rekolekcji będą słowa Jana Pawła II: „Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei”. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, młodzieży pracującej rekolekcje odbędą sie w tym samym miejscu w dniach od 29 stycznia do 01 lutego 2009 r.  "Przekazywać wiarę dzisiaj..."

  W dniach od 13 do 15 listopada 2008 w naszym Domu zakonnym w kudowie Zdr. odbyły sie Warsztaty Klaretyńskie zorganizowane przez Prefekta prowincjalnego ds. apostolatu, poświęcone tematowi "Przekazywania wiary dzisiaj...". W Warsztatach wzięło udział 20 klaretynów z rożnych Wspólnot Prowincji Polskiej.  Śluby zakonne i Jubileusz 25-lecia profesji zakonnej

  W dniu 08 września 2008 o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Krzydlinie Małej miała miejsce uroczystość złoże­nia ślubów zakonnych pierwszych i wieczystych, połączonych z Jubileuszową Eucharystią dziękczynną naszych Współbraci, którzy obcho­dzili w tym roku 25-lecie profesji zakonnej. Pierwszą profesję zakonną złożyli: Antoni Piskorek, Piotr Sasuła i Tomasz Siłuch. Śluby wieczyste - Piotr Bęza. Profes Andrzej Wieliczko (Białorusin) profesję wieczystą złożył w dniu 07 września br. w Zelwie na Białorusi. Tam też swoje śluby odnowił w dniu 08 września Mikhail Palkin, pochodzący także z Białorusi. Uroczystościom przewodniczył Prowincjał - O. Krzysztof Gierat cmf. Wszystkim Profesom i Jubilatom życzymy wszelkiego dobra, radości w przeżywaniu misjonarskiego powołania, wielu łask Bożych oraz opieki Maryi Niepokalanej  50-lecie kapłaństwa

  24 sierpnia 2008 r. O. Jan Kempka CMF obchodził Jubileusz 50-lecia swoich świeceń kapłańskich. Jubilatowi życzymy dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa i mocy Ducha Świętego.  Rekolekcje klaretyńskie w Krzydlinie Małej

  Tradycyjnie już, po zakończeniu roku szkolnego, w Domu Rekolekcyjnym w Krzydlinie Małej, odbyła sie letnia tura rekolekcji zakonnych. W tym roku miały one moejce w dniach 0d 24 do 28 czerwca. Rekolekcje poprowadził Ks. Józef Gaweł SCJ ze Zgromadzenia Księży Sercanów z Tuchowa. W rekolekcja uczestniczyło 16 ojców i braci.  Święcenia diakonatu 2008

  W dniu 24 czerwca, w Uroczystość Św. Jana Chrzciciela, w katedrze wrocławskiej dwóch profesów wieczystych ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów - Marek Matyszek CMF Tomasz Pawlik CMF - przyjęło świecenia diakonatu. Święceń udzielił Biskup Wrocławski - Jego Eksc. Ks. Abp Marian Gołębiewski.  Święcenia kapłańskie 2008

  W dniu 24 maja 2008 r. w katedrze wrocławskiej dwóch diakonów - Wojciech Kobyliński CMF i Szynon Socha CMF przyjęło święcenia kapłańskie. Święceń udzielił Jego Eksc. Ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropilita Wrocławski.  Jubileusz w Rodzinie Klaretyńskiej

  Misjonarki Św. Antoniego Marii Klareta obchodziły w Rzymie w dniach 4-5 kwietnia 2008 Jubileusz 50-lecia założenia swego Zgromadzenia. Uroczystości miały miejsce w bazylice św. Pankracego. Uroczystej Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył Bp Benedetto Tuzia, biskup pomocniczy zachodniego sektoru Rzymu. W uroczystości wzięły udział licznie przybyłe Siostry, kapłani diecezjalni i zakonni, klaretyni. Prowincję Polską Misjonarzy Klaretynów reprezentował o. Prowincjał Krzysztof Gierat CMF.  W 2008 ROKU ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ NA...

  DZIEŃ SKUPIENIA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH

  4-6 kwietnia 2008 - Dębki, k. Żarnowca

  Zgłoszenia do 20 marca 2008 r.

  REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ

  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 22-25 czerwca 2008

  GIMNAZJUM 26-29 czerwca 2008

  Krzydlina Mała, k. Wołowa Nowicjat Misjonarzy Klaretynów

  Zgłoszenia do 8 czerwca 2008 r.

  SPOTKANIA FORMACYJNE DLA MINISTRANTÓW

  01-04 maja 2008 – Paczyna, k. Gliwic Dom Rekolekcyjny Misjonarzy Klaretynów

  Zgłoszenia do 15 kwietnia 2008 r.

  Więcej informacji u osób odpowiedzialnych za Referat Powołaniowy:Referat Powołań  Rekolekcje Przyjaciół Misji Klaretyńskich

  W dniach od 28 do 30 marca 2008, w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej, sześćdziesięcioosobowa grupa Przyjaciół Misji Klaretyńskich w rekolekcyjnym wyciszeniu pochylała się nad tym, co oznacza i w jaki sposób można i należy odnajdywać siebie w Sercu Matki. Przewodnikiem duchowym tych dni był Ojciec Łukasz Przybyło cmf. Temat rekolekcji był kontynuacją tematu rekolekcji z ubiegłego roku poświęconych Ojcu Klaretowi, Założycielowi Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Duchowość Serca Maryi należy do fundamentalnych elementów duchowości klaretyńskiej, którą pragniemy dzielić z Przyjaciółmi naszych Misji, którzy duchowo przynależą do naszej Misjonarskiej Rodziny. Uczestnicy rekolekcji przybyli z Nysy i Goświnowic (najliczniejsza grupa 27 osób), Warszawy, Kudowy, Miedar, Berlina, Frankfurtu, Bytomia, Gniechowic, Wrocławia, Brzegu Dolnego oraz rodziny naszych współbraci.  26 Ogólnopolska Pielgrzymka Braci zakonnych na Jasną Górę

  W dniach 5 - 6 marca 2008 roku odbyła się 26 Ogólnopolska Pielgrzymka Braci zakonnych na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: „Uczyńcie wszystko co mój Syn wam powie”. W pielgrzmce wzięło udział około 400 braci zakonnych. Jak co roku nad jej przygotowaniem i przebiegiem czuwała Komisja pod przewodnictwem Br. Wojciecha Golonki (Prowincjała Braci Szkolnych) - Przewodniczącego Komisji Zakonów Niekleryckich. W pierwszym dniu uroczystej Eucharystii, w kaplicy MB. Jasnogórskiej, przewodniczył ks. Bp Antoni Pacyfik Dydycz. Bracia Pielgrzymi w tym dniu uczestniczyli w Drodze Krzyżowej i Koronce do Bożego Miłosierdzia, wysłuchali konferencji ks. Mirosława Kokota SDB, wieczorem wraz z pielgrzymami odmówili Różaniec i wzięli udział w Apelu Jasnogórskim, który poprowadził Br. Wojciech Golonka. W drugim dniu uczestniczyliśmy w konferencji Br. Marka Urbaniaka FSC nt. "Powołania brackiego", zapoznaliśmy się z postacią Bł. Br. Grzegorza Frąckowiaka SVD i w czasie Mszy Św. celebrowanej przez Ks. Jarosława Jabłońskiego CPPS ponowiliśmy naszą profesję zakonną. W pielgrzymce uczestniczyli wszyscy bracia zakonni klaretyni pracujący w Polsce (opr. Br. Piotr Kula CMF).  Śluby wieczyste Brata Marcina Kukusia cmf

  W dniu 15 marca 2008 brat Marcin Kukuś złożył wieczyste śluby zakonne. Uroczystość odbyła sie w kaplicy seminaryjnej domu wrocławskiego. Śluby odebrał O. Prowincjał Krzysztof Gierat cmf, a homilię wygłosił O. Wojciech Matuła cmf.  POSŁUGI LEKTORATU I AKOLITATU

  W dniu 16 lutego 2008 w kaplicy seminaryjnej we Wrocławiu O. Prowincjał Krzysztof Gierat cmf udzielił klerykom posług: lektoratu (Robert Pyrka CMF) i akolitatu (Piotr Bęza CMF, Andrzej Wieliczko CMF).  RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

  Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Bożego Błogosławieństwa na Nowy 2008 ROK życzą MISJONARZE KLARETYNI  Śp. O. Władysław HALIK CMF

  Dnia 24.X.2007 r. w Abidjanie zmarł o. Władysław Halik CMF - urodził się 08 stycznia 1963 roku w Przyborowie w parafii Szczepanów jako syn Józefa i Anny. Dnia 27 stycznia 1963 r. został ochrzczony przez ks. Antoniego Mleczko, miejscowego wikariusza w Szczepanowie. Szkołę Podstawową ukończył w Przyborowie. W roku 1972 przyjął I Komunię św. W roku 1977 przygotowany przez ks. Władysława Gajkowskiego – wikariusza w Szczepanowie, przyjął sakrament bierzmowania. W tym samym roku we wrześniu rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku i ukończył je w roku 1982. Pod koniec sierpnia tego samego roku, odczuwając w sercu powołanie do misjonarskiego, jak napisał w podaniu – pragnąc służyć Bogu i ludziom, wstąpił do Nowicjatu w Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów. Po roku nowicjatu przywdział szatę zakonną i 08 września 1983 roku złożył I śluby zakonne. Od roku 1983 do 1989 odbywał studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Dnia 08 września 1987 złożył wieczyste śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W dniu 20 maja 1989 roku w katedrze wrocławskiej, z rąk Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza przyjął święcenia kapłańskie. Zaraz po nich został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łodzi, gdzie gorliwie pracował do dnia 31 lipca 1992 roku, jednak już w październiku 1991 roku na ręce ówczesnego prowincjała skierował prośbę o wyrażenie zgody na podjęcie pracy na terenach misyjnych jako realizacji jego powołania. Po uzyskaniu zgody Zarządu Prowincji i odbyciu rocznego przygotowania językowego we Francji, od jesieni 1993 roku rozpoczął pracę jako misjonarz na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Abidżanie, a później w Boufle pełniąc tam funkcje wikariusza, proboszcza i jednocześnie przełożonego. Zawsze był pracowity, gorliwy, zapominający o sobie, poświęcający wszystek czas dla pracy ewangelizacyjnej. Po 13 latach ciężkiej pracy misjonarskiej powrócił do Europy, aby przez kilka miesięcy odpocząć. Duch misjonarski wzywał go jednak do powrotu na swoją misję w Bouafle, którą przez wiele lat kierował. Udał się tam kilka tygodni temu, chcąc dalej wypełniać na Afrykańskiej ziemi swoje misjonarskie powołanie. Ponownie jednak zaczynały sie problemy zdrowotne. W dniu 24 listopada, w wigilię Uroczystości Trójcy Świętej, w klinice w Abidżanie, Bóg powołał go do swojego Królestwa. Dziękujemy Ci Ojcze Władysławie za wszystko. Do zobaczenia w Niebie!  Inauguracja Jubileuszu 200-lecia urodzin św. Antoniego M. Klareta

  24 października 2007 w Łodzi Misjonarze Klaretyni Prowincji Polskiej obchodzili Inaugurację Jubileuszu 200-lecia Urodzin Św. A. M. Klareta. Mszy Św. przewodniczył i kazanie wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Abp Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki. W uroczystości wzięli udział Klaretyni reprezentujący rożne domy Prowincji, Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarski Klaretynki, Siostry Misjonarski Św. Antoniego Marii Klareta, duchowieństwo diecezjalne, licznie zebrani Parafianie oraz ci wszyscy, którzy przyczynili się do budowy nowego domu zakonnego, który po skończonej Eucharystii został poświęcony przez Księdza Arcybiskupa.  75-LECIE OBECNOŚCI KLARETYNÓW W MIEDARACH

  14 października 2007 w Miedarach odbyły się uroczystości z okazji 75-lecia obecności Klaretynów w tej Parafii. Uroczystości były poprzedzone misjami parafialnymi, które przeprowadzili OO. Klaretyni – O. Piotr Boroń i Dk. Szymon Socha. Dziękczynnej Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył Ks. Prof. Dr hab. Infułat Władysław Bochnak. Wśród gości byli: lokalne Władze Świeckie, Księża z Dekanatu Pyskowice, Siostry Misjonarki Św. Antoniego M. Klareta, Dyrekcja Zespołu Szkół w Miedarach, Zespół Ludowy „Miedarzanie”, a także licznie przybyli wraz z Zarządem Prowincjalnym Klaretyni (Postulanci, Nowicjusze, Bracia i Ojcowie reprezentujący nasze domy w Polsce, a także i w Niemczech) oraz Parafianie.  SPOTKANIE WYDAWCÓW KLARETYŃSKICH

  W dniach od 03 do 08 października 2007 w Krzydlinie Małej odbywa się Spotkanie Wydawców Klaretyńskich, w którym uczestniczy 17 osób - klaretynów oraz świeckich reprezentujących klaretyńskie wydawnictwa z Chin, Ameryki południowej, Indii, Rosji oraz Krajów Europejskich. Celem spotkania jest wmiana doświadczeń, a tematem zasadniczym, jaki jest przedmiotem obrad są środki społecznego przekazu i komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem internetu. Polska Prowincję reprezentują ojcowie: Jerzy Tupikowski oraz Jacek Kiciński.  Visita pericial de economia

  W dniach 16-28 września O. Jpsep Sureda CMF przeprowadza z ramienia Kurii Generalnej w Rzymie wizytację ekonomiczną Prowincji Polskiej Klaretynów. Wizytacja jest jednym ze zwyczajnych sposobów administracji dobrami Zgromadzenia dokonywanych co kilka lat.  Przekazywać wiarę dzisiaj

  W dniach od 17 do 25 września 2007 w Krzydlinie Małej, pod kierunkiem Generalnego Prefekta ds. Apostolatu – Ojca Vicente Sanz CMF, odbyły się Warsztaty nt. PRZEKAZYWANIA WIARY DZISIAJ.

  Spotkanie to było inspirowane postanowieniami ostatnia Kapituły Generalnej stwierdzającej, że „obecność znacznej liczby misjonarzy klaretynów w kontekstach niechrześcijańskich i zdechrystianizowanych przynagla nas do wejścia w dialog twórczy z ludźmi. Ten dialog daje nam lepiej zrozumieć naszą wiarę, oczyszcza nasze wartości i prowadzi nas do podejmowania ewangelizacji w sposób nowy” (PQTV 43). „Aby kroczyć w stronę misji coraz bardziej inkulturacyjnej oraz w stronę dialogu, proponujemy: poszukiwanie nowych dróg, aby obudzić wiarę i towarzyszyć we wzroście osobom zawiedzionym Kościołem lub tym, które uznają się za niewierzące” (PQTV 68.2).

  Plan działania Zarządu Generalnego odpowiedział na to wyzwanie poprzez postanowienie, aby pobudzać grupy do refleksji w aspekcie odnajdywania nowych dróg dzielenia się wiarą i towarzyszenia jej wzrostowi u osób zawiedzionych w Kościele lub u niewierzących.

  Warsztaty miały na celu zaoferowanie Zgromadzeniu refleksji teoretycznej oraz wskazanie pewnych linii praktycznych wokół tematu przekazywania wiary dzisiaj. W tym kontekście podejmowane były następujące kwestie: 1) Trudności w zakresie doświadczenia i przekazywania wiary i ich konsekwencje z uwzględnieniem specyfiki własnej kultury; trudności w aspekcie samej struktury Kościoła; wyłaniające się możliwości; bazowe struktury przekazujące: parafia, rodzina, szkoła. 2) Działająca osoba jako przekazująca; jej profil i środowisko zaangażowania. 3) Adresaci - różne rodzaje: niewierzący, oddaleni, rozczarowani; orędzie i tematyka. 4) Metodologie w przekazywaniu wiary; języki.

  W Warsztatach uczestniczyło 12 osób z Europy, Ameryki, Afryki i Azji. Współorganizatorem Warsztatów w Polsce był Prowincjalny prefekt ds. Apostolatu – Ojciec dr Jerzy Tupikowski CMF.  25-lecie ślubów zakonnych

  Ojciec Zenon SURMA CMF

  W dniu 08 września trzech Misjonarzy Klaretynów Prowincji Polskiej – ojcowie: Antoni Badura, Zbigniew Baranowski i Zenon Surma, obchodzili swoje 25-lecie profesji zakonnej. Jeden z nich – Ojciec Zenon Surma CMF – swoje 25-lecie ślubów obchodził w Krzydlinie Małej, dziękując Bogu za dar powołania. W gronie gości i współbraci ponowił swoje zakonne ślubowanie.  ŚLUBY ZAKONNE

  Neoprofesi

  W dniu 08 września w Krzydlinie Małej odbyła się uroczystość ślubów zakonnych. Czterech Współbraci przywdziało strój zakonny i złożyło pierwsze śluby, kilku odnowiło profesję zakonną, a trzech złożyło śluby wieczyste. Uroczystościom przewodniczył i homilię wygłosił Ojciec Prowincjał, na którego ręce profesi złożyli śluby.  Rozpoczęcie nowicjatu 2007/2008

  07 września w kaplicy Domu Nowicjackiego w Krzydlinie Małej miał miejsce obrzęd rozpoczecia przez czterech klaretyńskich postulantów kanonicznego nowicjatu 2007/2008. Specjalnej liturgii przewodniczył Ojciec Prowincjał.  OBCHODY 200-LECIA URODZIN ŚW. A. M. KLARETA ZE ŚWIECKIMI PRZYJACIÓŁMI KLARETYŃSKIMI

  W dniach 13-15 lipca 2007 w Domu Rekolekcyjnym w Krzydlinie Małej zgromadziło sie ponad 130 osób świeckich, ojców, postulantów, nowicjuszy, kleryków, Sióstr Misjonarek Klaretynek i Sióstr św. Antoniego Marii Klareta, aby uczcić Rocznicę 200-lecia Urodzin św. Antoniego Marii Klareta. Uczestnicy Spotkania w ciągu tych dni trawali wspólnie na modlitwie, dzielili się świadectwem swego życia i apostolatu, poznawali charyzmat i apostolat różnych klaretyńskich rodzin zakonnych. Spotkanie rozpoczęło się wspólną Eucharystią, której przewodniczył O. Prowincjał. Głównymi orgamizatorami spotkania byli o. Piotr Boroń CMF - Prowincjalny Referent Misyjny oraz Dyrektor Domu Rekolekcyjnego - o. Mirosław Niewągłowski CMF.  Asamblea Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów

  W dniach od 27 do 30 czerwca br. w Centrum Duchowości Klaretyńskiej w Krzydlinie Małej odbyła się Asamblea Polskiej Prowincji. Temat przewodni brzmiał: „Polscy klaretyni w misji współdzielonej”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich wspólnot Prowincji: z Polski, Republiki Czeskiej, Białorusi, Wybrzeża Kości Słoniowej. Gościem był także misjonarz klaretyn reprezentujący domy generalne obecne na Syberii. Obecni byli również przedstawiciele różnych agend (Prokura Misyjna, Referat Powołaniowy, Wydawnictwo i in.) We wstępie wysłuchano konferencji nt. „Idea misji współdzielonej u Ojca Klareta”. Następnie przez dwa dni pochylano się nad następującymi zagadnieniami: „Misja współdzielona w naszym zaangażowaniu pastoralnym”, „Misja współdzielona w wymiarze formacyjnym” i „Duchowość misji współdzielonej”. Dialog braterski odbywał się na posiedzeniach wspólnych, prezentacjach poszczególnych dzieł apostolskich prowadzonych przez Prowincję w różnych kontekstach społecznych i kulturowych, w pracy w grupach i wspólnych próbach podsumowania. Owocem trzydniowych obrad stała się deklaracja końcowa, w której zawarto krótką próbę opisu aktualnej sytuacji życia Prowincji oraz wytyczono konkretne wskazania dla realizacji misji współdzielonej jako zwyczajnego sposobu naszej misji w Kościele.  ŚWIĘCENIA DIAKONATU

  W dniu 24 czerwca 2007 w katedrze wrocławskiej dwóch profesów wieczystych naszego Zgromadzenia – Wojciech Kobyliński CMF i Szymon Socha CMF, przyjęło święcenia diakonatu. Święceń udzielił Metropolita Wrocławski – Ks. Abp Marian Gołębiewski.  Wizyta Generalnego Prefekta Zgromadzenia ds. Formacji

  WIZYTA W SEMINARIUM WE WROCłAWIU

  W dniach od 23 do 30 maja 2007 z wizytą w domach formacyjnych naszej Prowincji gościł w Polsce Generalny Prefekt naszego Zgromadzenia ds. Formacji - O. Mathew Vattamattam CMF. Gość odwiedził domy postulatu, nowicjatu i klerykatu, odbywając spotkania ze wspólnotami, z formowanymi i formatorami.  "CLARET GOSPEL" PONOWNIE W POLSCE

  Od dnia 01 czerwca br., już po raz czwarty gościmy w Polsce klaretyńską grupę ewangelizacyjną "CLARET GOSPEL" pochodzącą z naszej klaretyńskiej misji w Abidjanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce. Kilkunastoosobowej grupie przewodniczy O. Roman Wożnica CMF - wieloletni misjonarz w Afryce. Grupa "Claret Gospel" bądzie gościła w Polsce do 13 sierpnia br., dając koncerty, dzieląc się doświadczeniem wiary oraz swoją afrykańską kulturą. Grupa ewangelizacyjna podczas pobytu w Polsce ze swoim śpiewem i tańcem odwiedzi liczne parafie, a także więzienie, ludzi chorych, szkoły, będzie uczestniczyć również w misyjnych spotkaniach grup misyjnych modzieżowych i osób dorosłych.  ŚWIĘCENIA PREZBITERATU

  W dniu 19 maja 2007 r. w katedrze wrocławskiej diakon Marcin Kowalewski CMF przyjął święcenia prezbiteratu. Święceń idzielił J. Exc. Ks. Abp Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski. Neoprezbiter Mszę Św. Prymicyjną odprawił 20 maja br. w kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu.  W 2007 ROKU ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ NA …

  REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZJALNEJ

  24.06 -27.06.2007 - w Kudowie Zdrój

  Koszt pobytu: dobrowolna ofiara

  ________________________________________

  SPOTKANIE FORMACYJNE DLA MINISTRANTÓW

  28.06.-01.07.2007 – w Kudowie Zdrój

  Koszt pobytu: dobrowolna ofiara

  ________________________________________

  WYJAZD DO ZAKOPANEGO

  23 - 28.07.2007

  Osoby chętne proszę o kontakt do 25 czerwca. Liczba miejsc ograniczona! Wiek od 17 lat. Koszt pobytu: 50 zł + koszty podróży. Wyjazd zorganizowany z Wrocławia PKP.

  Więcej informacji:

  Misjonarze Klaretyni o. Aleksander Bober cmf ul. Wieniawskiego 38, 51-611 Wrocław tel. (071) 348 15 29 lub (071) 348 30 86 e-mail: referatcmf@wp.pl ________________________________________

  WYJAZD NA SPŁYW KAJAKOWY

  09-15. 07. 2007

  Osoby chętne proszę o kontakt na adres mail: piotrcmf@wp.pl; Liczba miejsc ograniczona; Wiek od 17 lat. Koszt wyjazdu 130 zł.  Sympozjum nt.

  W dniach: 30 kwietnia – 03 maja 2007 w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej odbyło się kolejne Sympozjum zorganizowane przez Redakcję Dwumiesięcznika „Życie Konsekrowane”. W tym roku tematem Sympozjum było: „Kierownictwo duchowe osób konsekrowanych”. W sympozjum wzięło udział około 80 osób z różnych zgromadzeń zakonnych, głównie żeńskich. Konferencje oraz konwersatoria prowadzili zaproszeni Goście – specjaliści z teologii duchowości. Głównym prelegentem był O. Prof. dr hab. Paweł Placyd Ogórek OCD. Organizatorem Sympozjum był O. dr Jacek Kiciński CMF – Redaktor Naczelny Dwumiesięcznika ŻK oraz Dyrektor Studiów Teologii Życia konsekrowanego przy PWT we Wrocławiu.  Jubileuszowa 25. pielgrzymka braci zakonnych na Jasnej Górze

  W dniach 7-8 marca b.r. miała miejsce na Jasnej Górze jubileuszowa 25. pielgrzymka braci zakonnych. Wzięło w niej udział ok. 400 zakonników z niemal wszystkich zakonów i zgromadzeń męskich obecnych w naszym kraju, z różnych stron Polski. Uczestniczyli w niej bracia po ślubach wieczystych, ale także profesi czasowi oraz postulanci i nowicjusze niektórych zgromadzeń. W pielgrzymce wzięło udział także 8 Braci Klaretynów. Towarzyszł im Prefekt ds. Formacji - O. Robert Kycia CMF. Na Eucharystii, modlitwie i różnego rodzaju spotkaniach uczestnicy pogłębiali swoje brackie powołanie. Kaznodzieje i prelegenci ukazywali zgromadzonym wzorce do naśladowania w ich cichej i pokornej posłudze: św. Józefa, milczącego świadka tajemnicy Wcielenia; św. Jana Chrzciciela, radującego się ze swojego umniejszenia a wzrastania Baranka Bożego; Łazarza z Betanii, który choć nie był powołany do grona apostołów, to był serdecznym przyjaciela Jezusa; bł. Arnolda Reche'a, skromnego parobka a potem brata szkolnego oddanego nauczaniu i formacji młodych zakonników oraz bł. Marcina Oprządka i Brunona Zembola, franciszkańskich męczenników z okresu II wojny światowej, składających świadectwo wierności powołaniu w obozie koncentracyjnym; nade wszystko jednak samego Chrystusa, który sam siebie nazywał sługą. Pielgrzymka była także swoistym znakiem jedności, gdyż mimo różnorodności charyzmatów poszczególnych zakonów i posług pełnionych przez braci tworzyli oni jedną serdeczną wspólnotę wiary i braterstwa.  Udzielenie posług lektoratu i akolitatu

  Dnia 25. lutego 2007 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Klaretynów (Dom Formacyjny) we Wrocławiu przy ul. Wieniwaskiego 38, w kaplicy seminaryjnej, prowincjał Misjonarzy Klaretynów o. Krzysztof Gierat CMF udzielił posług lektoratu i akolitatu alumnom klaretyńskiego seminarium. Posługę lektoratu otrzymali: 1.al. Piotr Bęza 2.al. Andrzej Wieliczko. Posługę akolitatu otzrymali: 1.al. Marek Matyszek 2.al. Tomasz Pawlik 3.al. Arkadiusz Wawer  V Spotkanie Przyjaciół Misji Klaretyńskich

  W dniach od 5 do 7.01.2007 w Krzydlinie Małej miało miejsce kolejne, piąte spotkanie Przyjaciół naszych Misji organizowane przez Prokurę Misyjną naszej Prowincji. Na tym świąteczno – opłatkowym spotkaniu brało udział 68 osób. Najliczniejszą grupę stanowiła grupa z Nysy, która dotarła autokarem w liczbie 36 osób. Były osoby też osoby Berlina, Kudowy, Warszawy i z okolic Wrocławia. Mimo dosyć naprężonego programu, całe spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze, gdyż uczestniczyło w nim wiele osób, które znają się z wcześniejszych spotkań. Sprzyja to nawiązaniu bardzo serdecznych i przyjaznych relacji między uczestnikami. Program tego weekendowego spotkania jest dołączony do tego sprawozdania. Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim Współbraciom, którzy włączyli się w stworzenie prawdziwej rodzinnej – klaretyńskiej atmosfery tego spotkania. Dziękuję Ojcu Prowincjałowi za czynny udział, otwierając całe spotkanie uroczystą Eucharystią i homilią wprowadzającą w tematykę spotkania: Rok Jubileuszowy i modlitwa o nowe powołania do naszego Zgromadzenia na kanwie tematu pastoralnego obecnego roku – Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu. Dziękuję Ojcu Aleksandrowi Bober cmf za prezentację wprowadzającą w ramach Apelu Jasnogórskiego. Ojcu Robertowi Kyci cmf za prezentację opartą na liście Ojca św. z okazji Dnia Misyjnego zatytułowaną: Miłość duszą Misji. Ojcu Łukaszowi Przybyło cmf za celebrację Mszy Św. i słowo Boże w czasie sobotniej Eucharystii. Słowa podziękowania Braciom Klerykom za ich czynny udział i zaangażowanie oraz całej wspólnocie krzydlińskiej. Słowa szczególnego podziękowania kieruję w stronę Sióstr Klaretynek z Aleksandrii, które przygotowały grupę młodych ludzi do wspaniałych Jasełek Misyjnych, które zostały bardzo ciepło przyjęte przez uczestników spotkania. Brawami na stojąco podziękowali oni za ich obecność, wspaniałą grę aktorską, a przede wszystkim za ich młodzieńczą – Bożą radość. Z pozdrowieniami – O. Piotr Boroń, referent ds. misji.  Warsztaty: „Misja współdzielona”

  W dniach 17 – 18 listopada 2006 roku w naszym domu formacyjnym w Kudowie Zdroju odbyło się spotkanie – warsztaty poświęcone misji współdzielonej. Był to kolejny krok na drodze realizacji postanowień ostatniej Kapituły Generalnej. Chcieliśmy w ten sposób konkretnie odpowiedzieć na jej apel dotyczący refleksji i podjęcia działań w celu rozumienia idei misji współdzielonej.

  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich domów oraz prowadzonych przez nas dzieł apostolskich w Polsce, a także w Republice Czeskiej. Doświadczenie warsztatów dzieliła z nami także s. Luisa Llopis RMI. Na przebieg spotkania, oprócz modlitwy i innych elementów życia braterskiego, złożyły się trzy prelekcje („Główne idee misji współdzielonej” – Jerzy Tupikowski CMF; „Misja klare-tyna w Kościele – komunii osób” – Robert Kycia CMF; „Współpraca w praktyce: parafia, misje, rekolekcje, duszpasterstwa specjalistyczne” – Krzysztof Sikora CMF), jak również dyskusja, wymiana doświadczeń, liczne uwagi, postulaty oraz wiele wniosków będących cennym odniesieniem do planowania naszej posługi na przyszłość.  Ojciec Josep M. Abella CMF - Przełożony Generalny w święto św. A. M. Klareta

  “W TWOJE RĘCE, PANIE”

  „W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego”. Jak piękna jest, o Panie, ta modlitwa, którą odmawiamy każdej nocy, kończąc nasze dzienne wędrowanie. Pomaga spojrzeć na nasze życie w Twoim świetle i zrozumieć je jako umieszczone wewnątrz owego wielkiego Planu, który przygotowałeś dla swoich synów i córek.

  W czasie gdy przypominamy sobie wszystkie doświadczenia, które zostawiły jakiś ślad w naszym pielgrzymowaniu przez dzień, który właśnie dobiega końca, czujemy się ponownie ukochani przez Ciebie i składamy nasze życie w świetle Twojej Opatrzności, która nigdy nie pozostawia nas samych. W cieple Twoich rąk odpoczywamy i odzyskujemy siły, aby nadal oddawać nasze życie na rzecz służby Królestwu.

  W Twoich rękach, Panie, jesteśmy „sztabą”. Znamy nasze pęknięcia, słabości i małości, ale zdajemy sobie również sprawę, że żyjemy dzięki tchnieniu Twojego Ducha, źródła życia, napełniającego tamten „pył ziemi”, który ugniatały Twoje ręce.

  W Twoich rękach, Panie, czujemy się braćmi wszystkich, uformowanymi przez nie razem z nimi. Jest to doświadczenie braterstwa które w Tobie ma swoje źródło i rację istnienia i które, przez to wszystko, przezwycięża wszelkie różnice, które zbudowaliśmy na przestrzeni historii aż do dzisiaj. Ty jesteś Ojcem/Matką, który „dotknął” każde ze swoich dzieci i nadal pieści je z wielka miłością, nie mającą końca.

  Z Twoich rąk, Panie, wydostaje się ból, którego jako Ojciec doświadczasz widząc rany Twoich dzieci, powstałe przez egoizm i przemoc okazywaną ze strony ich braci.

  W Twoich rękach, Panie, odkrywamy również znaki Twojego niezmordowanego wysiłku, aby podtrzymać drogę ludzkości i korygować kierunek historii za każdym razem jak tylko odwróci się od drogi sprawiedliwości, którą Ty sam jej ukazałeś.

  W Twoich rękach, Panie, czujemy się wezwani do miłości tych, których Ty miłujesz i do budowania historii będąc poruszanymi przez tchnienie Twojego Ducha. Twoje dłonie, Panie, mówią nam o sile i o delikatności, podtrzymują nas, abyśmy nie pogubili się w wymagającym dziele budowania świata, gdzie zapanuje sprawiedliwość i pokój i gdzie Stworzenie, „dzieło rąk Twoich”, jest prawdziwie szanowane.

  W Twoich rękach, Panie, czujemy się wolni, aby skuteczniej głosić Królestwo, bez strachu przed wszystkimi, którzy usiłują zagłuszyć głos będący echem Twojego Słowa.

  W Twoje ręce powierzamy, Panie, życie naszych braci, którzy zakończyli już ziemskie wędrowanie i mają nadzieję, że zostaną przyjęci przez Ciebie do pełni Królestwa, które tak gorąco zwiastowali i któremu poświęcili całe swoje życie.

  Czujemy się również posłani z Twoich rąk, ponieważ chcesz, aby poprzez nasze posługiwanie doświadczenie bycia kochanym przez Ciebie rozświetlało i napełniało nadzieją życie każdego z Twoich dzieci, w szczególny sposób tych wszystkich, którzy nie rozpoznali jeszcze ciepłego dotyku Twoich dłoni, obejmujących ich i podtrzymujących całe ich istnienie.

  To w Twoich rękach odzwierciedla się jeszcze konkretniej znaczenie „Caritas Christi urget nos” streszczające ducha ożywiającego życie i posługiwanie naszego Założyciela, św. Antoniego Marii Klareta. Razem z nim wołamy do Ciebie: „Błogosławiony bądź mój Boże, który tak dobry i miłosierny okazałeś się wobec mnie! Spraw, abym Cię kochał, służył z całą gorliwością i aby Cię pokochały i służyły Ci wszystkie stworzenia” (Aut 152).

  W ręce Twoje, Panie, powierzamy nasze Zgromadzenie i życie wszystkich, którzy tworzymy jego część. Uczyń nas Panie, narzędziami twojej miłości i twórcami historii, która wcieli rzeczywiście wartości Twojego Królestwa.

  Wszystkim składam życzenia radosnego przeżywania święta naszego Świętego Założyciela.

  Rzym, październik 2006

  Josep M. Abella cmf (Przełożony Generalny)  I PROFESJA ZAKONNA W AKONO

  16 września 2006 w Akono w Kamerunie swoje pierwsze śluby zakonne złożył Ketogo Félix Marie,cmf i tym samym powiększył grupę naszych Współbraci Kleryków pochodzących z Wybrzeża Kości Słoniowej, przynależących do Prowincji Polskiej.  PIERWSZA ASAMBLEA MISJONARZY KLARETYNÓW W ROSJI

  W dniach od 11 do 14 września 2006 Misjonarze Klaretyni pracujący w Rosji odbyli swoją pierwszą Asambleę. Zebranie miało miejsce na Syberii w Grenadzie niedaleko Krasnoyarska. Spotkaniu przewodniczył Generalny Prefekt ds. Apostolatu – Ojciec Vicente Sanz Tobez CMF, który pełni jednocześnie funkcję Wyższego Przełożonego Delegowanego dla misji w Rosji. W Asamblei uczestniczyli wszyscy Współbracia pracujący w Rosji z domów w Krasnoyarsku, Aczyńsku, Bratcku, Petersburgu i Murmańsku, a także prowincjałowie z prowincji Kastylijskiej i Polskiej. Podczas obrad omawiano różne kwestie dotyczące zarządu, formacji, apostolatu i ekonomii. Asamblea była poprzedzona kilkudniowymi rekolekcjami, które poprowadził Ojciec Aquilino Bocos Merino CMF.  WIECZYSTE ŚLUBY ZAKONNE

  W dniu 08 września, w kaplicy Domu Formacyjnego we Wrocławiu, dwóch współbraci - Wojciech Kobyliński i Szymon Socha, złożylo śluby wieczyste. Uroczystej Eucharystii przewodniczył oraz okolicznościowe kazanie wygłosił Ojciec Jacek Kiciński CMF – Prefekt ds. Duchowości, na ręce którego profesi złożyli swoje śluby. Podczas tej samej uroczystości kilku współbraci-profesów czasowych odnowiło swoje śluby na kolejny rok.  XIV Kurs Nowego Życia

  W dniach 13 – 31 lipca 2006 odbył się w Toporowie k. Wielunia XIV Kurs Nowego Życia, prowadzony przez Klaretyńską Szkołę Odnowy Życia Chrześcijańskiego i Nowej Ewangelizacji. Kurs ukończyło szesnastu uczestników z całej Polski, a także z Niemiec. Otrzymali oni podczas uroczystej Mszy Św., 28 lipca, krzyże Klaretyńskiej SNE i posłanie ewangelizatora. Jak co roku celem kursu było doświadczenie osobistego spotkania z kochającym Bogiem, wyznanie Jezusa Panem swojego życia, otwarcie się na działanie Ducha Świętego, odkrycie w sobie pragnienia ewangelizacji i realizacja tego pragnienia. Pierwszymi owocami kursu były pełne radości świadectwa uczestników, a także ich zaangażowanie w koncert ewangelizacyjny, który odbył się w Wieluniu, 30 lipca, o godz. 19.00. Mieszkańcom Wielunia zaoferowaliśmy muzykę, pantomimę, uwielbienie flagami, plakaty, warsztaty plastyczne, zajęcia z dziećmi, a nade wszystko osobiste rozmowy, wspólną modlitwę i świadectwa osobistego przeżywania wiary uczestników kursu. Koncert odbył się oczywiście za zgodą miejscowych władz i z wielką aprobatą i pomocą miejscowych duszpasterzy. Doświadczyliśmy też wiele bezinteresownej pomocy od wielu mieszkańców Wielunia, szczególnie od dyrekcji i akustyka Domu Kultury. Bogu niech będą dzięki! Już dziś zapraszamy na kolejny kurs, w przyszłe wakacje. Termin i miejsce zostaną ustalone w późniejszym czasie.  Rekolekcje zakonne Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej

  W dniach od 26 do 30 czerwca 2006 pierwsza grupa Misjonarzy Klaretynów - ojców oraz braci zakonnych - wzięła udział w dorocznych rekolekcjach zakonnych. Letnia tura rekolekcji miała miejsce w Krzydlinie Małej w naszym Domu Rekolekcyjnym. Prowadzącym ćwiczenia duchowne był o. Stanisław Kiełbasa – Redemptorysta (na zdjęciu niektórzy uczestnicy rekolekcji, po lewej stronie prowadzący - O. St. Kiełbasa).  ŚWIĘCENIA DIAKONATU

  24. czerwca 2006 r. w katedrze wrocławskiej święcenia diakonatu przyjął nasz współbrat - Marcin Kowalewski CMF (na fot. od lewej strony). Święceń udzielił Jego Eksc. Ks. Abp Marian Gołębiewski -Metropolita Wrocławski.  Spotkanie Klaretynów pracujących na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce

  W dniach 05-06. czerwca 2006 w Afryce, na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Yamoussoukro, w domu zakonnym Księży Pallotynów przy bazylice, odbyło się spotkanie wszystkich Klaretynów pracujących na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Spotkaniu przewodniczył O. Prowincjał Krzysztof Gierat CMF. Obok wspólnej modlitwy uczestnicy spotkania omówili sytuację aktualną naszej obecności i pracy misyjnej na Wybrzeżu, określając także główne kierunki działań i apostolatu na bliższą i dalszą przyszłość Klaretynów w tym kraju.  ŚWIĘCENIA PREZBITERATU

  Dnia 20 maja 2006 nasze Zgromadzenie przeżywało podwójną radość, albowiem dwóch naszych współbraci otrzymało święcenia prezbiteratu. Pierwszy z nich o. Witalij Czebotar CMF (fot. po prawej stronie) na trwałe wpisuje się w karty naszej zakonnej historii, jako że jest pierwszym klaretynem kapłanem pochodzącym z Białorusi. Nasi misjonarze pracują w tym kraju już od 15 lat. We wspaniałym klimacie katedry grodzieńskiej, wraz z pięcioma diakonami pochodzącymi z tejże diecezji, nasz współbrat został wyświęcony na kapłana z rąk ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza. Mszę prymicyjną sprawował następnego dnia w parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie prowadzonej przez oo. Redemptorystów. Na uroczystość przybyli goście, rodzina, przyjaciele i znajomi. Prowincję Polską reprezentował o. Prowincjał Krzysztof Gierat CMF oraz współbracia przybyli z różnych placówek w Polsce i na Białorusi. Tego samego dnia święcenia prezbiteratu przyjął również o. Tomasz Polak CMF (fot. po lewej stronie). Tym razem miejscem celebracji święceń była katedra we Wrocławiu, w mieście gdzie obaj nasi współbracia zdobywali wykształcenie filozoficzno teologiczne. Ojcu Tomaszowi święceń udzielił Jego Eksc. Ks. Abp Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski. Mszę świętą prymicyjną w rodzinnej parafii w Andrzejewie o. Tomasz odprawił w dniu 28 maja bieżącego roku. Obu naszym Neoprezbiterom życzymy wielu łask i wszelkiego błogosławieństwa w posłudze kapłańskiej i misyjnej w naszym Zgromadzeniu.  OJCIEC ADAM BARTYZOŁ NA MISJACH W CHILE

  11. maja br. O. Adam Bartyzoł CMF rozpoczął pracę misyjną w Chile. Jest on 40-tym misjonarzem-klaretynem z Prowincji Polskiej pracującym na misjach. Obecnie Ojciec Adam przynależy do Delegatury Chilijskiej. Swoją posługę misjonarską bedzie pełnił w niedawno utworzonej parafii pw. Jezusa z Nazaretu w Copiapo. Dziękując za wieloletnią pracę podejmowaną w Polsce, życzymy ojcu Adamowi wielu łask Bożych w misjonasrkiej służbie na ziemi chilijskiej. Szczęść Boże!  MISJONARZE KLARETYNI ZAPRASZAJĄ NA REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ

  25.06-28.06.2006 – dla młodzieży gimnazjalnej

  29.06-02.07.2006 – dla młodzieży ponadgimnazjalnej w Krzydlinie Małej, k. Wołowa. Koszt pobytu: dobrowolna ofiara.

  SPOTKANIA FORMACYJNE DLA INISTRANTÓW: 20-24.08.2006 – Krzydlina Mała, k. Wołowa. Koszt pobytu: dobrowolna ofiara.

  WYJAZD DO ZAKOPANEGO: 24-28.07.2006. Osoby chętne proszonesą o kontakt do dnia 25 czerwca br. Liczba miejsc ograniczona! Wiek od 17 lat. Koszt pobytu: 50 zł, dojazd do Zakopanego we własnym zakresie.

  WIĘCEJ INFORMACJI I ZGŁOSZENIA POD ADRESEM: Misjonarze Klaretyni o. Aleksander Bober cmf ul. Wieniawskiego 38, 51-611 Wrocław tel. (071) 348 15 29 lub (071) 348 30 86 e-mail: referatcmf@wp.pl  JUBILEUSZ 25-LECIA KAPŁAŃSTWA OJCÓW Jana Opali, Jana Gogolina i Piotra Liszki CMF

  Dnia 07 maja br., w niedzielę Dobrego Pasterza, w naszym kościele parafialnym w Miedarach o godz. 11.00 została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana z okazji 25-lecia Kapłaństwa Ojców: Jana Opali, Jana Gogolina i Piotra Liszki. Jubilaci oraz uczestnicy Uroczystości łączyli się duchowo także z Ojcem Eugeniuszem Spyrką – misjonarzem na Syberii, który także obchodzi w tym roku 25-lecie kapłaństwa. Mszy św. przewodniczył jubilat – Ojciec Jan Gogolin. Kazanie wygłosił O. Prowincjał Krzysztof Gierat CMF. W Uroczystości Jubileuszowej uczestniczyli Członkowie Zarządu Prowincjalnego, zaproszeni Klaretyni, Siostry Klaretynki z Warszawy i Aleksandrii, Rodzina Jubilatów, Księża z dekanatu oraz liczni Parafianie, którzy w tym dniu świętowali także swoją Uroczystość odpustową, pod patronatem św. Floriana. Po zakończeniu uroczystości Jubilaci przyjęli życzenia, upominki i dużo, dużo kwiatów. Wszystkim naszym Jubilatom życzymy dalszego trwania w świętym powołaniu, w służbie Kościołowi i Zgromadzeniu. Szczęść Boże!  ŚLUBY WIECZYSTE BR. KAZIMIERZA GIBASA CMF

  Dnia 18 marca 2006 roku, w kaplicy klasztornej Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej, Brat Kazimierz Gibas CMF złożył prefesję wieczystą. Podczas tej samej uroczystości swoje śluby odnowił także brat Marcin Kukuś CMF. Uroczystości przewodniczył i śluby przyjął O. Prowincjał - Krzysztof Gierat CMF. Homilię wygłosił Wikariusz Prowincjalny - O. Jerzy Tupikowski CMF.  Udzielenie posług lektoratu i akolitatu

  W dniu 12 marca br., w naszym Domu Formacyjnym we Wrocławiu dwoch naszych kleryków przyjęło posługę akolitatu, a sześciu posługę lektoratu. Przyjęcie posług było poprzedzone 3-dniowymi rekolekcjami wielkopostnymi. Posług udzielił o. Prowincjał Krzysztof Gierat CMF.  Spotkanie Wyższych Przełożonych Europejskiej Konferencji Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów

  W dniach od 16 do 20 lutego 2006 r. w Sulejówku miało miejsce zebranie Przełożonych Wyższych Konferencji Europejskiej Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów (CEC, IBERIA oraz Delegat z Rosji). Spotkaniu przewodniczył O. Generał Josep Maria Abella CMF. Tematem spotkania była „Przyszłość obecności klaretyńskiej w Europie”.  III Spotkanie Przyjaciół Misji Klaretyńskiej w Krzydlinie Małej

  W dniach 6-8 stycznia 2006 r. w Domu Rekolekcyjnym w Krzydlinie Małej odbyło się III Spotkanie Przyjaciół Misji Klaretyńskiej przybyłych z różnych stron Polski, a także z Niemiec. Pośród nich byli obecni również niektórzy rodzice naszych misjonarzy. Organizatorem spotkania, jak poprzednio, był o. Piotr Boroń cmf – Referent ds. Misji Klaretyńskich. Tym razem spotkanie było poświęcone tematowi RODZINY, jako miejscu, w którym realizuje się to najbardziej podstawowe posłanie misyjne wiary, nadziej i miłości. Organizatora Spotkania wspomagali niektórzy klerycy klaretyńscy, Siostry Misjonarki Klaretynki z Warszawy oraz ojcowie i bracia klaretyni. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystia, której przewodniczył o. Prowincjał Krzysztof Gierat. W atmosferze rodzinnej około 60 uczestników tego Zjazdu brało udział we wspólnych modlitwach, spotkaniach z misjonarzami, w wieczorze opłatkowym, wspólnym Apelu Jasnogórskim. Uczestnicy odwiedzili też Dom Dziecka w Krzydlinie Małej prowadzony przez Siostry de Notre Dame. Spotkanie to było także okazją do dzielenia się uczestników własnym świadectwem. Zakończyło się ono Mszą świętą, której przewodniczył Wiceprowincjał i Prefekt ds. Apostolatu – O. Jerzy Tupikowski cmf.  Sesja Klaretyńskiej Wspólnoty Ewangelizacyjnej

  W dniach 27-31 grudnia 2005, w Krzydlinie Małej miała miejsce już VIII Sesja Ewangelizacyjna, organizowana przez Klaretyńską Wspólnotę Ewangelizacyjną „Poślij mnie” z Wrocławia, a prowadzoną w tym roku przez o. Krzysztofa Sikorę CMF oraz Jadwigę Choroszy. Temat Sesji poświęcony był mocy Słowa i naszych słów. Konferencje przeplatane były modlitwami, śpiewami, dialogami w grupach i wspaniałymi posiłkami. Uczestnicy, blisko 60 osób z Wrocławia, Łodzi, Essen (Niemcy) i wielu innych miejscowości, praktycznie doświadczali mocy słów przebaczenia, błogosławieństwa, pocieszenia, prawdy, itd. Wielokrotnie zastanawialiśmy się także nad negatywnymi słowami i ich skutkami w życiu osobistym i wspólnotowym.

  Tradycyjnie, po zakończeniu części rekolekcyjnej, rozpoczęły się przygotowania do uroczystej Eucharystii noworocznej i zabawy sylwestrowej. Słowa podziękowań ze strony uczestników często były uzupełniane i łzami wdzięczności. Nie było nikogo, kto nie wyjechałby przemieniony. Jeszcze raz objawiło się piękno i bogactwo naszego charyzmatu – misjonarzy klaretynów – sług Słowa. Bogu niech będą dzięki! /O. Łukasz Przybyło cmf/  Bożonarodzeniowa żywa szopka w parafii Misjonarzy Klaretynów w Łodzi

  Więcej zdjęć znajduje się na stronie parafialnej: www.parafia.klaretyni.pl

  Długo oczekiwana żywa szopka została w końcu zainaugurowana! W czasie pasterki, w tradycyjny już sposób, o. Wojciech Matuła – proboszcz, wprowadził do szopki Świętą Rodzinę, czyli te osoby, które dają całemu temu przedstawieniu sens. Trzeci rok z rzędu pojawiają się w niej żywe postacie: Święta Rodzina z Dzieciątkiem, Aniołowie i aniołki, królowie, pasterze. Ludziom - podobnie jak było w szopie w Betlejem - towarzyszą także zwierzęta: osiołek Duran z łódzkiego ZOO, kucyk, owca z jagnięciem, króliki, psy. Wystrój szopki przypomina starą gospodarską chatę, dlatego są w niej różne ciekawe przedmioty niegdyś używane w gospodarstwach domowych. W szopce znajdują się też produkty żywnościowe, które pasterze podczas Mszy niosą w procesji z darami.

  Większość osób występujących w naszej szopce pochodzi z terenu parafii, inni z innych części naszego miasta. Każdego roku zapraszamy do występów w szopce także rodziny, które chrzczą swoje dzieci w naszej parafii. Nasze „aniołki” są uczennicami szkoły podstawowej i gimnazjum leżących na terenie parafii. Niektórzy maja już 3-letni staż. Pasterze pochodzą z tych samych szkół, co anioły, choć... podczas pasterki w roli pasterzy wystąpili ojcowie ministrantów oraz dziewcząt zaangażowanych w parafii. Z całą pewnością dla każdej rodziny stanowi to niezapomniane wydarzenie. Prawie od samego początku naszej szopce towarzyszy wielkie zainteresowanie. Przyjeżdżają do nas wierni z całej Łodzi. I bardzo dobrze, chcemy bowiem przyciągnąć jak najwięcej ludzi, którzy w tym czasie będą mogli wysłuchać Dobrej Nowiny o narodzonym dla całej ludzkości Zbawicielu. Celem szopki jest jak najlepsze przybliżenie realiów Betlejem i podziwianie wielkiej Bożej miłości. Ponieważ naszą szopkę przychodzą oglądać także ludzie niezwiązani z Kościołem ani z wiarą, ma ona także charakter ewangelizacyjny. Szopka jest pokazywana tylko podczas Mszy świętych. Podczas uroczystości Bożego Narodzenia porządek Mszy św. jest niedzielny: sprawujemy Liturgię o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15 i 18.00. Podczas tegorocznego okresu Narodzenia Pańskiego szopka będzie pokazywana jeszcze dwa dni dłużej – 7 i 8 stycznia /Andrzej Kobylski cmf/.  „In ipso vita erat, et vita erat lux hominum: et lux tenebris lucet” (J 1,4-5)

  Po raz kolejny doświadczamy radości i obfitości łaski płynącej z Uroczystości Bożego Narodzenia. Blaski nocy betlejemskiej są źródłem najlepszych nadziei i mocy ducha. Życzę wszystkim, by moc dobra płynąca od Wcielonego Słowa pozwoliła przeżyć obecny czas w radości wiary i w miłości do Boga i bliźniego. Życzę także nadziei, której źródłem jest Chrystus. Niech nadchodzący Nowy Rok będzie dla każdego dalszą drogą w błogosławieństwie Dobrego Boga, abyśmy mogli jak najlepiej wypełnić swoją drogę życia i powołania, czyniąc ją drogą miłości i dobra. Z darem pamięci modlitewnej /O. Krzysztof Gierat, CMF - prowincjał/.  „Wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem..”

  Z wielkimi emocjami, które bardzo trudno wyrazić w słowach i z szczerą radością informujemy o umieszczeniu podczas uroczystej Mszy świętej, relikwii świętej Faustyny Kowalskiej w parafialnym kościele w Abidjanie – Vridi Cite .

  W dniu 2.07.05 na naszą prośbę, wspartą listem polecającym ojca Prowincjała, wydano nam w Sanktuarium w Łagiewnikach relikwie św. Faustyny z przeznaczeniem zabrania ich na Wybrzeże Kości Słoniowej.

  Z dniem 23.10.2005 z czcią im należną relikwie spoczywają w kaplicy „Bożego Miłosierdzia” w nowo wybudowanym kościele pod wezwaniem św. Jana Vianeya w diecezji Grand Bassam na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w parafii, gdzie od roku 1990 pracują ojcowie klaretyni - Roman Wożnica i Andrzej Kobyliński.

  Dziękujemy tym wszystkim naszym Przyjaciołom, dzięki którym mamy to, co bardzo pragnęliśmy mieć – relikwie św. Faustyny, co było marzeniem tak wielu tutaj na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Dziękujemy przede wszystkim Matce Prowincjalnej Sióstr Elżbietanek, Czcigodnej Siostrze Mieczysławie Krawczyńskiej, Księdzu Stanisławowi Stalmaszek, siostrze Ignacji oraz wszystkim Siostrom z klasztoru w Łagiewnikach. Niech Bóg Wam wynagrodzi. /o. Roman Wożnica cmf./  ŚWIĘCENIA DIAKONATU

  W dniu 03. grudnia 2005 r. w kaplicy Domu Formacyjnego Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu, profes wieczysty – Tomasz Polak CMF przyjął święcenia diakonatu. Święceń udzielił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Józef Pazdur.  MISJONARZ KLARETYN - MĘCZENNIK Z MEKSYKU

  20. listopada 2005 roku w Guadalajarze w Meksyku, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, miała miejsce beatyfikacja Sługi Bożego, misjonarza klaretyna, Męczennika – ojca Andrés Solá Molist i Jego Współtowarzyszy: kapłana diecezjalnego – ks. Trinidad Rangel i Leonardo Pérez – osoby świeckiej

  "W tle autentycznego życia misjonarza zawsze jawi się możliwość męczeństwa, realny przypadek poświęcenia, miłosierdzia, wyznania wiary i głoszenia nadziei. Męczeństwo jest darem. I tak zawsze było uznawane. Jest darem dla męczennika i także dla wspólnoty i Zgromadzenia. Ten dar jest paradoksem, ale jest czymś realnym. Możemy od niego w pierwszej chwili uciekać, jeśli stronimy od niebezpieczeństw, jeśli szukamy bezpieczeństwa, jeśli unikamy jakiegokolwiek ryzyka. Męczeństwo w tle nadaje szczególnej barwy życiu misjonarskiemu". (Nuestra espiritualidad en el camino espiritual del Pueblo de Dios, s. 46)

  Ojciec Andrés Solá (Katalończyk) urodził się w Taradell, blisko Vic w Hiszpanii, w kolebce Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, dnia 7 października 1895. Śluby zakonne złożył dnia 15 sierpnia 1914 roku w Cervera, a święcenia kapłańskie przyjął w Segowii dnia 23 września 1922 roku. Jako misjonarz wyznaczony do misji powszechnej, przybył w dniu 23 sierpnia 1923 roku do Meksyku, gdzie znalazł nową Ojczyznę, a w Meksykanach swój nowy lud. Ukochał ich do głębi jako misjonarz i nie opuścił ich w ciężkich czasach prześladowania religijnego, kiedy najbardziej potrzebowali jego obecności pośród siebie. Potrafił być wiernym aż do końca w pasterskiej służbie ludowi. Został zamordowany dnia 25 kwietnia 1927 roku w San Joaquín, w pobliżu miasta León, w Meksyku.  ZEBRANIE PRZEŁOŻONYCH I ODPOWIEDZIALNYCH ZA POSZCZEGÓLNE DZIEDZINY KLARETYŃSKIEGO APOSTOLATU (KUDOWA ZDRÓJ, 16-17 LISTOPADA 2005)

  UCZESTNICY SPOTKANIA  25-LECIE NASZEJ OBECNOŚCI W KRZYDLINIE MAŁEJ

  23 października w Krzydlinie, na uroczystości 25-lecia zgromadziło się wiele osób: reprezentanci wszystkich wspólnot klaretyńskich w Polsce, Siostry św. Antoniego M. Klareta, lokalne władze świeckie, przedstawiciele parafian z Krzydliny Wielkiej, Domaszkowa i Dębna oraz liczni zaproszeni goście. Jubileuszowe obchody obejmowały dwa dni: w sobotę 22 października miały miejsce uroczyste nieszpory oraz wieczór braterski; w niedzielę (23 X 05): uroczysta jutrznia, prezentacja przygotowana przez o. Marka Jeżowskiego dotycząca rysu historycznego Misjonarzy Klaretynów w kontekście naszej duchowości misjonarskiej, zatytułowana „Droga do Krzydliny”.

  Jej Autor tak zakończył: „Czym jest Krzydlina dla mnie dzisiaj, po 25 latach? Z apostolskiego punktu widzenia Krzydlina to Centrum Duchowości Klaretyńskiej, przez które rozumiem Dom Rekolekcyjny i parafię razem. Dla mnie jednak Krzydlina to przede wszystkim miejsce formowania przyszłych moich współbraci – to nowicjat. Rzecz w tym, że nowicjat to nie jest miejsce zdobywania przede wszystkim wiedzy intelektualnej. Owszem, bardziej niż postulat, ale również tutaj, jak w postulacie, formacja polega głównie na przyswajaniu charyzmatu: a więc stylu życia i posługi, tradycji i obyczajów, zasad współżycia i współpracy. Wszyscy jesteśmy obserwowani i wszyscy jesteśmy współformatorami nowicjuszów. Jeśli dobrze robimy co do nas należy – proboszcz jako proboszcz, dyrektor domu rekolekcyjnego jako animator tego ośrodka, ekonom jako zarządca tych dóbr, mistrz nowicjatu jako formator powołań – oni, nasi przyszli współbracia, będą dobrymi misjonarzami, będą dobrymi klaretynami. Ale nic nie zaczyna się od zera. Wszystko osadzone jest w jakimś kontekście, wsparte na określonej tradycji.

  Nie chodzi o to, że parafia krzydlińska jest „stara jak świat”, że istniała już na pewno w 1293, więc powstała w czasach, kiedy te ziemie należały do śląskich książąt piastowskich, a dookoła panoszyło się jeszcze pogaństwo. Choćby z tego punktu widzenia, Krzydlina od początku była parafią misyjną. Nie chodzi o to, że Krzydlina Mała – Klein Kreidel, ewentualnie Skrzydlin – podobnie zresztą jak Krzydlina Wielka, jest jedyną miejscowością w Polsce i na świecie o tej nazwie. I nie chodzi nawet o to, że przez co najmniej dwa stulecia była siedzibą i miejscem pracy zakonników augustiańskich. Na pewno wszystko to powinniśmy mieć na uwadze. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, że od 25 lat parafia Krzydlina jest parafią klaretyńską. A jeżeli klaretyni biorą się za parafię, to nie może to być zwykła parafia. To musi być szczególne wyzwanie. W tym musi być coś, co by uzasadniało złamanie zasady, o której w 1877 pisał ojciec Clotet: „Nie wypada, abyśmy przyjmowali posługę w parafii. Ojciec generał zabronił mi tego”. Ów generał – ojciec Xifré – przed śmiercią sam złamał tę zasadę, bo chodziło o Andacollo, o sanktuarium maryjne, o kuźnię nawróceń ludzkich serc w parafii pw. Michała Archanioła.

  Niech Krzydlina Mała, jako wspólnota klaretyńska i jako parafia Michała Archanioła, będą taką kuźnią, takim sanktuarium. Bez relikwii – jak w Andacollo, bez cudownych objawień – jak w Andacollo. Niech będą sanktuarium, o jakim naucza Sobór Watykański II: jako wspólnota zakonna niech będą „domowym sanktuarium Kościoła” (DA 11), a jako parafia miejscem, w którym każdy przybysz znajdzie pomoc w dotarciu do sanktuarium własnego serca (KDK 16).

  Po zakończonej prezentacji, o godz. 12.00 została odprawiona uroczysta Eucharystia dziękczynna, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Abp Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski, który wygłosił także homilię. Po Mszy św. odbył się koncert – „misterium o miłosierdziu” wykonany przez aktorów sceny wrocławskiej.


  Galeria

  Kuria Prowincjalna     
  ul. Poborzańska 7     
  03-368 Warszawa     
  tel. (022) 614-40-00     
  fax. (022) 675-90-26