Powołania

Aktualności

 • Lodowa figura - jak żywa!

  Odwiedziny na Syberii

  W środę, 17 stycznia, idąc za przykładem św. Antoniego pustelnika, o. Prowincjał Piotr Bęza CMF z o. Robertem Pyrką CMF udali się na mroźną pustynię Syberii...

 • Nasza najmłodsza parafia w Koudougou

  Zapraszamy do zapoznania się z Parafianami z Koudougou w Burkina Faso, gdzie od 2015 roku posługują Misjonarze Klaretyni.

 • Promocje ministrantów w Miedarach

  W uroczystość Objawienia Pańskiego w naszej parafii św.Floriana w Miedarach miała miejsce dostojna uroczystość obłóczyn i przyjęcia w szeregi ministrantów dwóch kandydatów. Jeden ze starszych ministrantów natomiast został lektorem.

 • Anno Domini 2018

  Z nadzieją w sercach i życzeniami, żeby po prostu było dobrze między nami, wchodzimy w styczniowe, ciepłe poranki, zaskoczeni łaskawością temperatury za oknami wobec nietanich systemów grzewczych...

 • Życzenia Bożonarodzeniowe A.D. 2017

  Drodzy Przyjaciele !  

  „Słowo stało się ciałem…” (J 1,14)

   

  Niech ten fragment Ewangelii wg Jana, który towarzyszy nam w czasie Bożego Narodzenia, stanie się codziennością naszego życia. Niech Słowem, którym żyjemy, stanie się Pan, a słowa przez nas wypowiadane – niech będą głoszeniem Jego Wcielenia....

 • Uroczystość św. A.M. Klareta w naszych misjach afrykańskich

  Misjonarze Klaretyni z Wybrzeża Kości Słoniowej wspólnie ze współbraćmi z Burkina Faso spotkali się w nowo tworzonej parafii św. Jana Pawła II z Adzopé (78 km od Abidżanu), aby świętować narodziny dla nieba naszego Ojca Założyciela, Świętego Antoniego Marii Klareta. Ważnym wydarzeniem tych dni było także udzielenie posług akolitatu i lektoratu naszym klerykom.

 • Kolejne spotkanie Zarządu z Przełożonymi wspólnot

  W ostatnich dniach odbyło się kolejne spotkanie Zarządu naszej prowincji z Przełożonymi lokalnymi (Przełożonymi wspólnot), czyli Superiorami.

  Oprócz charakteru informacyjno-dyskusyjnego miało ono również na celu przeprowadzenie szkolenia z zakresu postępowania w przypadkach przestępstw seksualnych wobec nieletnich.

   
 • Jubileusz Koła Misyjnego w Łodzi

  Jednym z najważniejszych zadań Kościoła jest realizacja misyjnego nakazu Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (zob. Mt 16, 15). Słowa te dotyczą nie tylko osób duchownych, lecz także świeckich. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ich realizację. Oczywiście nie wszyscy mogą wyjechać na misje, jednakże każdy może pomagać misjom, tworząc zaplecze duchowe i materialne dla misjonarzy. 

©2018 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone