Powołania

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, obchodzone 8 września, dla wielu Misjonarzy Klaretynów jest również dniem złożenia pierwszych i wieczystych ślubów zakonnych lub też pierwszej i wieczystej profesji zakonnej. 

Po rocznym przygotowaniu, czyli postulantacie, oraz po roku próby - nowicjacie - kandydaci do życia zakonnego, w obecności zebranych Misjonarzy Klaretynów, rodziny, przyjaciół i gości, na ręce Przełożonego Prowincji składają publiczne zobowiązanie do życia w stylu Pana Jezusa, Apostołów i św. Antoniego Marii Klareta.

Jest to wielka i wyjątkowa uroczystość, ponieważ niewielu mężczyzn podejmuje tak hojną decyzję życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. "Będę żył jak Pan Jezus" - to piękne słowa, jednak domyślamy się, że praktyka takiego życia wymaga odwagi, stanowczości, wiary i zaangażowania.

Wydarzenie to od strony zewnętrznej jest bardzo piękne i podniosłe: uroczyste słowa ślubowania, błogosławieństwo i założenie nowych strojów zakonnych, wręczenie krzyży misyjnych, przekazanie Konstytucji, podziękowania, życzenia i kwiaty... Wszystko to w rodzinnej atmosferze wdzięczności, radości, przyjaźni i zaufania.

Również na poziomie duchowym dokonują się ważne zmiany. Na Chrzcie świętym rodzicie ofiarowali Bogu swoich synów, dzięki temu stali się oni dziećmi Bożymi; teraz oni sami pogłębiają to ofiarowanie, podejmując decyzję, że chcą żyć wyłącznie dla Niego i Jego Królestwa. W ceremonii ślubów wieczystych, podczas śpiewania Litanii zaprasza się do modlitwy wstawienniczej Świętych, prosząc o ich pomoc i wypraszanie łask do tak wymagającego stylu życia. Nieprzypadkowo ta uroczystość ma miejsce właśnie w dzień Narodzenia Maryi, której zadaniem było pośrednictwo obecności Syna Bożego - Jezusa Chrystusa. Jej narodziny to początek spełniania się wielkiej nadziei - Światłość w końcu przyszła na świat! Podobnie ci młodzi mężczyźni - składając śluby, będą szczególnymi posłańcami, reprezentantami, misjonarzami obecności Jezusa szczególnie tam, gdzie ciemność niewiedzy i grzechu pozbawiła ludzi radości i nadziei. A wszystko to jest możliwe dzięki wolnej decyzji - Tak, chcę to zrobić, chcę zanieść światu prawdę do Dobrej Nowinie.

Oto tekst składanego ślubowania:

 

Odpowiadając na Boże wezwanie, ja..., pragnę
wytrwale szukać chwały Bożej, całkowicie się
Jemu poświęcić i jak Apostołowie iść wiernie za
Chrystusem Panem w służbie zbawienia ludzi
na całym świecie.

Dlatego, w obecności zgromadzonej tutaj rodziny
Bożej, przez twoje ręce, ..., poświęcam się w Duchu
Świętym Bogu Ojcu przez Syna Jezusa Chrystusa
i oddaję na specjalną służbę Niepokalanemu Sercu
Błogosławionej Maryi Dziewicy, dla spełnienia zadania,
dla którego zostało ustanowione w Kościele
nasze Zgromadzenie.

Dla tej przyczyny ślubuję Bogu na zawsze (na rok),
CZYSTOŚĆ, UBÓSTWO i POSŁUSZEŃSTWO
i przyrzekam żyć we wspólnocie życia
apostolskiego naszego Zgromadzenia Misjonarzy
Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej
Maryi Dziewicy, zgodnie z Konstytucjami, których
będę przestrzegał z całą możliwą starannością.
Dlatego proszę was, bracia, abyście zechcieli być
świadkami mojej Profesji.

Módlcie się za mnie, abym w służbie Bogu
i Kościołowi był wierny duchowi Założyciela,
świętego Antoniego Marii Klareta
i osiągnął miłość doskonałą.

Amen.

 

 

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line