Powołania

"Zakorzenieni i odważni"

Zakorzenieni i odważni

Drodzy Współbracia i Przyjaciele!

Na progu XXVI Kapituły Generalnej pragniemy w naszych sercach poznać i czynić to, o co Pan prosi nas jako Klaretynów w naszych czasach. Pragniemy wejść w Boże marzenia, tak jak robił to nasz Ojciec Założyciel, św. Antoni Maria Klaret, który porzucił wszystko i wyruszył w pełną wyzwań podróż misjonarza apostolskiego swoich czasów.

Dla Ojca Klareta Serce Maryi było źródłem siły i inspiracji dla jego życia i misji. Widział Serce Maryi jako „kuźnię i narzędzie miłości”, „organ, zmysł i narzędzie miłości i woli”, centrum Jej życia. Kontemplujmy Serce Maryi, płonące Bożą miłością i wychodzące naprzeciw temu, co było niewyobrażalne dla wiejskiej dziewczyny z Nazaretu. W ten sposób będziemy mogli poczuć w sobie to, o czym Klaret marzył dla Syna Niepokalanego Serca Maryi: by był „człowiekiem płonącym miłością, który rozpala wszystko na swojej drodze”.

Żyjemy w czasach epokowych zmian. Wiele z tego, co uważaliśmy za bezpieczne i znajome właśnie upada, a pojawia się coś nowego. Maryja znajduje się w przejściu ze starego do nowego; zakorzeniona w Panu, Jej Zbawicielu, i odważnie mówi fiat na Boży plan dla ludzkości. Pragniemy być podobni do Niej, zakorzenieni w Panu życia i odważni, by iść w nieznaną przyszłość i współpracować z Duchem Chrystusa, aby przyjąć rozwój woli Bożej na ziemi.

W czasach pandemii świat powoli wraca do „nowej normalności”. Przyjmiemy tę fazę z odnowioną świadomością i mądrością serca, dojrzałymi owocami naszego wspólnego cierpienia, aby pracować dla bardziej sprawiedliwego, braterskiego i ludzkiego świata oraz zdrowej planety Ziemi, naszego wspólnego domu.

Zbliżmy się do Kapituły Generalnej z sercem rozpalonym miłością Bożą i otwarci, aby powiedzieć dzisiaj nasze fiat na Boże wezwanie.

Życzę wam wszystkim bardzo owocnego świętowania Niepokalanego Serca Maryi, naszej Matki.

o. Mathew Vattamattam CMF
Przełożony Generalny
Rzym, 12 czerwca 2021

©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line