Powołania

Kim jesteśmy

Być Klaretynem to być misjonarzem, codziennie podejmować nowe misje, które nie są grą, ale prawdziwym ratowaniem ludzi, głoszeniem Słowa Bożego. Najczęściej w zgranej ekipie, czasem samemu; najczęściej dając komuś radość i nadzieję, czasem będąc pośrodku tragedii. Niekiedy w Polsce, a czasem poza jej granicami. Być Klaretynem to walczyć o człowieka, towarzyszyć innym w życiu, prowadzić ludzi do zbawienia, szukać odpowiedzi na trudne pytania współczesnych ludzi w świetle Ewangelii; to razem świętować i razem pracować. Każdy Klaretyn ma przywilej korzystania z ogromnego zaplecza duchowego i materialnego swoich braci i całego Zgromadzenia.

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line