Powołania

MODLITWA O UZDROWIENIE Z CHOROBY NOWOTWOROWEJ

 

Święty Antoni Mario Klarecie, który w życiu ziemskim 
byłeś pocieszycielem chorych i strapionych. 
Prosimy Cię, abyś teraz, gdy cieszysz się chwałą nieba, 
spojrzał litościwie na …... (wymienia się imię chorej osoby) 
i za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi, 
wyprosił dla niej łaskę zdrowia, 
a dla nas, Jej matczyną opiekę w życiu doczesnym 
oraz Jej obecność w godzinie naszej śmierci. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

Święty Antoni Mario Klarecie – módl się za nami.

 

 

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line