Powołania

Modlitwy

 • MODLITWA DO ŚW. A. M. KLARETA 

  Dyrektorium duchowe jest modlitewnikiem klaretyńskim. Zawiera wszystkie modlitwy, nowenny i Triduum.

   

 • MODLITWA APOSTOLSKA

   

  Boże mój i Ojcze! Spraw,
  abym Cię poznał, a przeze mnie inni Cię poznali;
  abym Cię kochał, a przeze mnie inni Cię kochali;
  abym Ci służył, a przeze mnie inni Ci służyli;
  abym Cię sławił, a przeze mnie wszystkie stworzenia Cię wychwalały.
  Spraw, Ojcze mój, aby wszyscy grzesznicy się nawrócili,
  i wszyscy sprawiedliwi wytrwali w łasce,
  abyśmy wszyscy osiągnęli chwałę wieczną.
  Amen.

   

   

 • MODLITWA O UZDROWIENIE Z CHOROBY NOWOTWOROWEJ

   

  Święty Antoni Mario Klarecie, który w życiu ziemskim 
  byłeś pocieszycielem chorych i strapionych. 
  Prosimy Cię, abyś teraz, gdy cieszysz się chwałą nieba, 
  spojrzał litościwie na …... (wymienia się imię chorej osoby) 
  i za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi, 
  wyprosił dla niej łaskę zdrowia, 
  a dla nas, Jej matczyną opiekę w życiu doczesnym 
  oraz Jej obecność w godzinie naszej śmierci. Amen.

  Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

  Święty Antoni Mario Klarecie – módl się za nami.

   

   

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line