Powołania

MISJONARKI SERCA MARYI

MISJONARKI SERCA MARYI (Misioneras Cordimarianas)

Założone w Meksyku w 1921 roku przez Czcigodnego O. Julián Collell CMF y la M. Carmen Serrano.
www.miscordi.com.mx

Instytut został założony w mieście Meksyk dnia 19 marca 1921 roku przez panią Carmen Serrano y Rugama, która otrzymała natchnienie w 1913 roku, kobietę bardzo skromną i o wielkiej miłości do Boga i Serca Maryi oraz przez ojca Julián Collell y Guix, człowieka odważnego i wytrwałego, przykładnego księdza Zgromadzenia Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Maryi. Oboje byli niestrudzonymi katechetami i bardzo gorliwymi pracownikami dla chwały Bożej.

Misja Zgromadzenia polega na przekazywaniu z wielkim i żarliwym zapałem Orędzia Ewangelicznego wszystkim potrzebującym, a zwłaszcza najuboższym: ludności wiejskiej i tubylczej, więźniom, niepełnosprawnym, a przede wszystkim kobietom, młodzieży i dzieciom, poprzez katechezę, wychowanie i środki społecznego przekazu.

Duchowość Zgromadzenia ma swoje korzenie w duchowości Świętego Antoniego Marii Klareta, przeżywanej i praktykowanej przez założycieli. Duchowość członków Zgromadzenia charakteryzuje się głęboką zażyłością z Sercem Maryi, aby nauczyć się od Niej, jak żyć w przyjaźni z Panem, naśladując Chrystusa Misjonarza, który ofiarowuje się Ojcu jako żywa hostia i oddaje się Mu jako ofiara dla zbawienia ludzi.

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line