Powołania

Charyzmat

 

Można zapytać: Jakiej muzyki słuchasz? Albo: Jak spędzasz wolny czas? Byłby to fragment odpowiedzi na pytanie o styl życia człowieka. Tu chodzi jednak o określenie całego życia człowieka, jego istoty, najgłębszego sensu. To właśnie oznacza charyzmat.

Charyzmat, to tłumaczenie greckiego słowa charis, oznaczające łaskę, dar lub prezent. Choć do prezentów nie przywiązujemy takiej wagi, jakiej wymagałby charyzmat, czyli dar bezcenny.

Odkrycie własnego charyzmatu jest kluczem do szczęśliwego życia. Niektórzy, bardziej praktycznie, utożsamiają go z talentem. Nie są dalecy od prawdy, jednak wciąż c h a r y z m a t jest czymś głębszym; jest mocą, zmieniającą całe życie.

Skąd się biorą charyzmaty? Tak jak inne najwspanialsze rzeczy i zjawiska na ziemi i wokół niej - są darem Boga. Charyzmat, podobnie jak jego Dawca, ma ogromną siłę, lecz nie narzuca się i pozostaje w delikatnym ukryciu, aż ktoś zacznie szukać prawdy o swoim życiu.

Może wydawać się, że ideałem rozwoju życia dojrzałego człowieka jest osiągnięcie sukcesów najbardziej cenionych ludzi - tak, można dorównać różnym mistrzom. Jednak tylko osobista, indywidualna wartość, w odniesieniu nie do ludzkich karier i dążeń, ale do Kogoś ponad tym wszystkim co zewnętrzne, jest najwyższą miarą tego kim mam być.

Swój charyzmat odkrył Antonio Gaudi, kiedy zrozumiał, że powinien zająć się architekturą. To genialne wyczucie przepełniało go i było czym znacznie więcej niż talentem.

Bogaty Giovanni di Pietro di Bernardone stał się naprawdę szczęśliwy, gdy stał się Biedaczyną z Asyżu, zatracając się i rozkwitając na nowo w ubóstwie, które było jego charyzmatem.

Najpopularniejszym charyzmatem jest miłość w najprostszej postaci, czyli nieodparte pragnienie, aby spędzić życie w bliskości i trosce o ukochaną osobę - męża lub żonę.

Również św. Antoni Klaret, hiszpański ksiądz, poczuł pełnię życia kiedy pozwolił, by jego serce, duszę i ciało wypełnił charyzmat głoszenia Słowa Bożego, Bożej Prawdy, czyli Ewangelii. Do końca życia był zafascynowany uzdrawianiem ludzi z grzechu poprzez nadzieję, prawdę, miłość...

Kim mam być? - to właśnie pytanie o charyzmat. Jaka jest moja droga? Dokąd ma mnie doprowadzić?

Charyzmat, poza wybitnymi właściwościami indywidualnymi, może skupiać ludzi wokół jednego... pomysłu! Okazuje się, że Pan Bóg różnych ludzi obdarza wrażliwością na ten sam charyzmat. W ten sposób do św. Franciszka dołączyli jego bracia franciszkanie, a do św. Klareta - klaretyni.

Na czym więc polega charyzmat bycia KLARETYNEM? Jak poznać, że ma się to "coś" w swoim sercu?

To przede wszystkim chęć ratowania ludzi z ich przeróżnych, trudnych sytuacji, ale przede wszystkim z nieszczęścia grzechu, który sprowadza smutek i cierpienie (co popularnie nazywamy pragnieniem spełnienia misji).
Po drugie, jest to bardzo szczególne spojrzenie na Maryję, która również toczy walkę ze złem tego świata. Jest to więc Kobieta waleczna i zwycięska - Matka Apostołów.
I po trzecie - jest to styl życia szeroko otwarty na współpracę z innymi.

A zatem Ewangelia, Maryja i wspólnota. Symbolem wyrażającym to, co się dzieje w sercu klaretyna jest ogień, czyli gorący zapał do wypełniania misji. Czasem są to drobne sprawy, a czasem wielkie wyzwania, ale spełniane z ogniem w sercu.

Antoni Maria Klaret - święty Założyciel Rodziny Klaretyńskiej - szukając słów, które by oddały bogactwo tego charyzmatu, napisał:

"Synem Niepokalanego Serca Maryi jest ten, kto płonie miłością i rozpala nią wszystko na swej drodze. Kto skutecznie pragnie i wszelkimi środkami usiłuje rozpalić wszystkich ludzi ogniem Boskiej miłości. Nic go nie odstrasza, raduje się w niedostatku, podejmuje trudy, chętnie się poświęca, znajduje upodobanie w oszczerstwach i radość w udrękach. Myśli wyłącznie o tym jak naśladować Jezusa Chrystusa w modlitwie, pracy i cierpieniu, zawsze i jedynie starając się o większą chwałę Boga i zbawienie dusz."

Autobiografia św. Antoniego Marii Klareta, punkt 9

 

 

Skomentuj
©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line