Powołania

Kwartalnik "Życie Konsekrowane"

"ŻYCIE KONSEKROWANE" jest kwartalnikiem teologicznym poświęconym rozwijaniu i popularyzacji teologii życia konsekrowanego. Ukazuje się regularnie od 1993 roku, w latach 2002-2022 jako dwumiesięcznik. Do tej pory opublikowano 163 numerów tematycznie poruszających problematykę teologii konsekracji, charyzmatu, powołania, rad ewangelicznych, teologii wspólnoty, misji-posłania, profetycznego wymiaru życia według rad ewangelicznych, roli życia konsekrowanego we współczesnym świecie, i in.

Lektura pisma jest bardzo dobrą pomocą do osobistego wzrostu duchowego, formacji - zarówno na poziomie początkowym, jak i permanentnej, jak też swoistym forum wymiany myśli, doświadczeń i świadectwa w duchowej mozaice charyzmatów, którymi żyje Kościół święty.

Autorami współpracującymi z ŻK są przedstawiciele różnych wspólnot życia konsekrowanego (męskich i żeńskich) oraz głównych teologicznych ośrodków naukowych w Polsce (KUL, UKSW, PAT, PWT i in.).

 

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line