Powołania

Modlitwy o rozeznanie powołania

Boże, przenikasz i znasz mnie.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia,
Pomóż mi je odnaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to,
co dla mnie zamierzyłeś
jeszcze w łonie mej matki.
Chcę być Tobie posłuszny we wszystkim.
Pójdę, gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz
i chcesz mojego dobra.
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach.
Święty Antoni Mario Klarecie, módl się za mną!
Amen.

 

Panie Jezu znasz mnie lepiej niż ja sam siebie.
Ty masz najlepszy plan dla mojego życia i zależy Ci na mnie.
Ufam Ci, bo wiem że mnie poprowadzisz najlepszą dla mnie drogą.
Dlatego otwieram się na Twoją wolę.
Spraw, abym chciał tego czego Ty chcesz
i nauczył się podążać za Twoim głosem.
Święty Antoni Mario Klarecie, módl się za mną!
Amen.

 

MODLITWY O POWOŁANIA

Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wejrzyj na swoje wielkie żniwo i poślij na nie robotników, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu; niech Twój lud, zgromadzony przez Słowo życia i pokrzepiony mocą sakramentów, kroczy drogą zbawienia i miłości. Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen.

 

Wszechmogący wieczny Boże,
racz za przyczyną św. Antoniego Marii Klareta,
powołać z polskiej ziemi wielu szlachetnych,
młodych ludzi, pełnych ideałów i gotowych do wyrzeczeń,
do służby w Twojej winnicy.
Ześlij, Chryste, liczne powołania, by przez Ciebie
i za przyczyną Twojej łaski Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów
– Synów Serca Maryi,
wiernie Ci służyło w pracy
dla dobra Twego świętego Kościoła.
Niepokalane Serce Maryi
– Bądź naszym ratunkiem.
Święty Antoni Mario Klarecie.
– Módl się za nami.

 

Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoją Ofiarę. Ty Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.
Rozszerzaj, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościołowi oraz ludziom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

 

Panie, Ty powołałeś Apostołów,
aby byli rybakami ludzi.
Powołaj do Rodziny Klaretyńskiej
nowych członków,
aby byli solą ziemi i światłem świata
i rozniecali po całym świecie miłość,
która przynaglała Twojego sługę, Antoniego Marię Klareta.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi
Panie, Boże nasz,
Ty przez Niepokalane Serce Maryi
obdarzyłeś św. Antoniego Marię Klareta
wielką miłością do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa
i natchnąłeś Go do założenia
Zgromadzenia Misjonarzy,
aby zbawić wszystkich ludzi.
Prosimy Cię, błogosław Zgromadzenie Klaretyńskie
nowymi powołaniami
i daj nam łaskę wytrwania aż do końca
w głoszeniu Ewangelii.
Amen.

 

O powołania misjonarskie

O Boże,
Ty chcesz, aby wszyscy ludzie osiągnęli zbawienie
i doszli do poznania prawdy.
Przyciągnij do siebie nowych naśladowców Twojego Syna,
na wzór św. Antoniego Marii Klareta,
i poślij ich na cały świat,
aby przepowiadać Ewangelię całemu stworzeniu,
i Twojemu ludowi, zgromadzonemu przez Twoje Słowo życia,
który, umocniony siłą Twoich sakramentów,
niech kroczy drogą zbawienia i miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line