Powołania

Kurs Teologii Życia Konsekrowanego

 • KTŻK

  Po raz kolejny zwracamy się do Wszystkich osób konsekrowanych z propozycją uczestnictwa w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego. Czym jest  Kurs Teologii Życia Konsekrowanego?

  Jest to przedsięwzięcie Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Z wykładów mogą skorzystać osoby konsekrowane, jak również osoby należące do indywidualnych form życia konsekrowanego.

  Udział w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego traktowany jest także, jako element formacji początkowej oraz jako przygotowanie się do profesji wieczystej. Wiele osób swoją obecność w Instytucie traktuje, jako istotny element osobistej formacji zakonnej. Naszymi słuchaczami są także ci, którzy w procesie formacji permanentnej chcą – według słów Apokalipsy – powracać do pierwotnej miłości, która z upływem lat mogła zostać „przygnieciona" codziennymi obowiązkami.

  Wiedza zdobyta podczas Kursu stanowi też doskonałą pomoc dla osób zajmujących się formacją (mistrzynie i mistrzowie postulatów, nowicjatów i junioratów).

  Celem Kursu jest - formacja intelektualna w zakresie teologii życia konsekrowanego. W ramach Kursu podejmowane są podstawowe zagadnienia dotyczące ogólnej teologii duchowości, teologii powołania, konsekracji, misji, teologii rad ewangelicznych, charyzmatu, wspólnoty, profetycznego wymiaru życia konsekrowanego, prawa zakonnego, antropologii życia konsekrowanego, formacji na poszczególnych etapach i in.

  Kandydaci - adresatami formacji intelektualnej Kursu Teologii Życia Konsekrowanego (KTŻK) są wszystkie osoby konsekrowane (świeckie i zakonne) pragnące pogłębić swoją osobistą refleksję naukową nad teologią życia konsekrowanego.

  Przyjęcia na Kurs - złożenie wymaganych dokumentów: podanie o przyjęcie na Kurs Teologii Życia Konsekrowanego (adresowane do Dyrektora Instytutu), życiorys, skierowanie lub zgoda przełożonych zakonnych, 1 fotografia.

  Przyjmowanie zgłoszeń do 30 września każdego roku pod adresem:

  Dom św. Wawrzyńca
  ul. Odona Bujwida 51
  50-368 Wrocław

  tel. 71/328-29-03 lub 609 060 505
  e-mail: psiktzk@gmail.com 

  Nauka na Instytucie Teologii Życia Konsekrowanego jest odpłatna i wynosi 600 zł. Opłata dotyczy całości roku akademickiego (300 zł za semestr).

  Czas trwania 

  Zajęcia w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego trwają 2 lata (cztery semestry) z częstotliwością dwóch spotkań w miesiącu (jednorazowo po 6 godzin - w podany czas wliczona jest godzinna przerwa na Eucharystię). Łączna ilość jednostek w ciągu dwóch lat to ok. 196 godzin wykładowych.

  Wykładowcami na Instytucie Teologii Życia Konsekrowanego są pracownicy naukowi KUL, UKSW oraz PWT we Wrocławiu. W ramach ITŻK organizowane jest corocznie Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego (również międzynarodowe). KTŻK stanowią integralną całość wraz ze strukturą organizacyjną Redakcji dwumiesięcznika "Życie Konsekrowane".

   

  Ważne informacje

  Rozpoczęcie: Pierwszy zjazd, wykłady i inauguracja roku 2019/2020 odbędzie się 19 października 2019 roku, godz. 8.30.

  Miejsce wykładów: Seminarium - Dom Formacyjny Misjonarzy Klaretynów, ul. H. Wieniawskiego 38, Wrocław

  Dojazd: Tramwajami: 9, 17, 33 – przystanek STADION OLIMPIJSKI, kierunek - Sępolno.
  Stojąc na wprost głównej bramy Stadionu, kierujemy się w lewo, idąc wzdłuż alei Ignacego Paderewskiego do samego końca. Dochodzimy do Seminarium Misjonarzy Klaretynów.

  Zdobyte kwalifikacje - uwieńczeniem dwuletniego KTŻK jest otrzymanie odpowiedniego zaświadczenia.

  Opiekun naukowy Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego - J. E. O. Bp Jacek Kiciński CMF

  Dyrektor Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego - o. mgr. lic. Aleksander Bober CMF, ul. Odona Bujwida 51, 50-368 Wrocław, tel. 71 328 29 03; 609 060 505, e-mail: psiktzk@gmail.com

   

   

 • Zajęcia w Instytucie Teologii Życia Konsekrowanego 2019/2020

   

   19 PAŹDZIERNIKA 2019

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Życie konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  dr Wacław Chomik OFM

  2.

  920 – 1005

  Życie konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  dr Wacław Chomik OFM

  3.

  1010 – 1055

  Życie konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  dr Wacław Chomik OFM

  4.

  1100 – 1145

  Życie konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  dr Wacław Chomik OFM

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

   

  Kawa

   

   

  9 LISTOPADA 2019

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Teologia Rad Ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  2.

  920 – 1005

  Teologia Rad Ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  3.

  1010 – 1055

  Teologia Rad Ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  4.

  1100 – 1145

  Teologia Rad Ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

   

  23 LISTOPADA 2019

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Życie konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  dr Wacław Chomik OFM

  2.

  920 – 1005

  Życie konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  dr Wacław Chomik OFM

  3.

  1010 – 1055

  Życie konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  dr Wacław Chomik OFM

  4.

  1100 – 1145

  Życie konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  dr Wacław Chomik OFM

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

  1245 – 1330

  Etapy formacji

  lic. Robert Kycia CMF

  7.

  1335 – 1420

  Etapy formacji

  lic. Robert Kycia CMF

   

  7 GRUDNIA 2019

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Teologia Rad Ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  2.

  920 – 1005

  Teologia Rad Ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  3.

  1010 – 1055

  Teologia Rad Ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  4.

  1100 – 1145

  Teologia Rad Ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

  1245 – 1330

  Etapy formacji

  lic. Robert Kycia CMF

  7.

  1335 – 1420

  Etapy formacji

  lic. Robert Kycia CMF

   

  21 GRUDNIA 2019

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Etapy formacji

  lic. Robert Kycia CMF

  2.

  920 – 1005

  Etapy formacji

  lic. Robert Kycia CMF

  3.

  1010 – 1055

  Etapy formacji

  lic. Robert Kycia CMF

  4.

  1100 – 1145

  Etapy formacji

  lic. Robert Kycia CMF

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

   

  Spotkanie opłatkowe

   

   

  11 STYCZNIA 2020

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Kierownictwo duchowe

  lic. Fabian Kaltbach OFM

  2.

  920 – 1005

  Kierownictwo duchowe

  lic. Fabian Kaltbach OFM

  3.

  1010 – 1055

  Kierownictwo duchowe

  lic. Fabian Kaltbach OFM

  4.

  1100 – 1145

  Kierownictwo duchowe

  lic. Fabian Kaltbach OFM

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

  1245 – 1330

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  ks. dr Adam Łuźniak

  7.

  1335 – 1420

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  ks. dr Adam Łuźniak

   

  25 STYCZNIA 2020

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Kierownictwo duchowe

  lic. Fabian Kaltbach OFM

  2.

  920 – 1005

  Kierownictwo duchowe

  lic. Fabian Kaltbach OFM

  3.

  1010 – 1055

  Kierownictwo duchowe

  lic. Fabian Kaltbach OFM

  4.

  1100 – 1145

  Kierownictwo duchowe

  lic. Fabian Kaltbach OFM

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

  1245 – 1330

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  ks. dr Adam Łuźniak

  7.

  1335 – 1420

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  ks. dr Adam Łuźniak

   

  8 LUTEGO 2020

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  dr Jolanta Hernik RMI

  2.

  920 – 1005

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  dr Jolanta Hernik RMI

  3.

  1010 – 1055

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  dr Jolanta Hernik RMI

  4.

  1100 – 1145

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  dr Jolanta Hernik RMI

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

  1245 – 1330

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  ks. dr Adam Łuźniak

  7.

  1335 – 1420

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  ks. dr Adam Łuźniak

   

  22 LUTEGO 2020

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Apostolat instytutów życia konsekrowanego

  dr hab. Bogdan Giemza SDS

  2.

  920 – 1005

  Apostolat instytutów życia konsekrowanego

  dr hab. Bogdan Giemza SDS

  3.

  1010 – 1055

  Apostolat instytutów życia konsekrowanego

  dr hab. Bogdan Giemza SDS

  4.

  1100 – 1145

  Apostolat instytutów życia konsekrowanego

  dr hab. Bogdan Giemza SDS

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

  1245 – 1330

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  ks. dr Adam Łuźniak

  7.

  1335 – 1420

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  ks. dr Adam Łuźniak

   

  7 MARCA 2020

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Apostolat instytutów życia konsekrowanego

  dr hab. Bogdan Giemza SDS

  2.

  920 – 1005

  Apostolat instytutów życia konsekrowanego

  dr hab. Bogdan Giemza SDS

  3.

  1010 – 1055

  Apostolat instytutów życia konsekrowanego

  dr hab. Bogdan Giemza SDS

  4.

  1100 – 1145

  Apostolat instytutów życia konsekrowanego

  dr hab. Bogdan Giemza SDS

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

  1245 – 1330

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

  7.

  1335 – 1420

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

   

  21 MARCA 2020

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Liturgiczny wymiar życia konsekrowanego

  lic. Aleksander Bober CMF

  2.

  920 – 1005

  Liturgiczny wymiar życia konsekrowanego

  lic. Aleksander Bober CMF

  3.

  1010 – 1055

  Liturgiczny wymiar życia konsekrowanego

  lic. Aleksander Bober CMF

  4.

  1100 – 1145

  Liturgiczny wymiar życia konsekrowanego

  lic. Aleksander Bober CMF

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

  1245 – 1330

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

  7.

  1335 – 1420

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

   

  4 KWIETNIA 2020

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

  2.

  920 – 1005

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

  3.

  1010 – 1055

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

  4.

  1100 – 1145

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

  1245 – 1330

  Liturgiczny wymiar życia konsekrowanego

  lic. Aleksander Bober CMF

  7.

  1335 – 1420

  Liturgiczny wymiar życia konsekrowanego

  lic. Aleksander Bober CMF

   

  18 KWIETNIA 2020

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  dr Jolanta Hernik RMI

  2.

  920 – 1005

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  dr Jolanta Hernik RMI

  3.

  1010 – 1055

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  dr Jolanta Hernik RMI

  4.

  1100 – 1145

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  dr Jolanta Hernik RMI

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

  1245 – 1330

  Liturgiczny wymiar życia konsekrowanego

  lic. Aleksander Bober CMF

  7.

  1335 – 1420

  Liturgiczny wymiar życia konsekrowanego

  lic. Aleksander Bober CMF

   

  16 MAJA 2020

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Teologia wspólnoty

  dr Joanna Pępkowska MC

  2.

  920 – 1005

  Teologia wspólnoty

  dr Joanna Pępkowska MC

  3.

  1010 – 1055

  Teologia wspólnoty

  dr Joanna Pępkowska MC

  4.

  1100 – 1145

  Teologia wspólnoty

  dr Joanna Pępkowska MC

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

  1245 – 1330

  Antropologia życia konsekrowanego

  prof. Jerzy Tupikowski CMF

  7.

  1335 – 1420

  Antropologia życia konsekrowanego

  prof. Jerzy Tupikowski CMF

   

  30 MAJA 2020

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Teologia wspólnoty

  dr Joanna Pępkowska MC

  2.

  920 – 1005

  Teologia wspólnoty

  dr Joanna Pępkowska MC

  3.

  1010 – 1055

  Teologia wspólnoty

  dr Joanna Pępkowska MC

  4.

  1100 – 1145

  Teologia wspólnoty

  dr Joanna Pępkowska MC

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

  1245 – 1330

  Antropologia życia konsekrowanego

  prof. Jerzy Tupikowski CMF

  7.

  1335 – 1420

  Antropologia życia konsekrowanego

  prof. Jerzy Tupikowski CMF

   

  13 CZERWCA 2020

  L.P.

  Godz.

  Przedmiot

  Profesor

  1.

  830 – 915

  Antropologia życia konsekrowanego

  prof. Jerzy Tupikowski CMF

  2.

  920 – 1005

  Antropologia życia konsekrowanego

  prof. Jerzy Tupikowski CMF

  3.

  1010 – 1055

  Antropologia życia konsekrowanego

  prof. Jerzy Tupikowski CMF

  4.

  1100 – 1145

  Antropologia życia konsekrowanego

  prof. Jerzy Tupikowski CMF

  5.

  1150 – 1240

  Eucharystia

   

  6.

  1245 – 1330

  Zakończenie i kawa

   

 • Struktura merytoryczna Kursu Teologii Życia Konsekrowanego

   

  STRUKTURA ZAJĘĆ W CYKLU "A"

  1

  Biblijne podstawy życia konsekrowanego

  dr Ryszard Kempiak SDS

  8 godz.

  2

  Historia życia konsekrowanego

  dr hab. Dominik Zamiatała CMF

  8 godz.

  3

  Duchowość życia konsekrowanego

  Bp. prof. Jacek Kiciński CMF

  8 godz.

  4

  Chrystologia i eklezjologia życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

  8 godz.

  5

  Prawo zakonne z elementami prawa wyznaniowego

  dr Krzysztof Gierat CMF

  8 godz.

  6

  Psychologia żk z elementami pedagogiki

  dr Władysława Krasiczyńska CSSJ

  8 godz.

  7

  Życie modlitwy

  lic. Fabian Kaltbach OFM

  8 godz.

  8

  Teologia powołania do życia konsekrowanego

  prof. Kazimierz Lubowicki OMI

  8 godz.

  9

  Inkulturacja życia konsekrowanego

  dr Marek Jeżowski CMF

  8 godz.

  10

  Maryjny wymiar życia konsekrowanego

  dr Joanna Pępkowska MC

  8 godz.

  11

  Posoborowe przemiany w życiu konsekrowanym

  dr Bogdan Giemza SDS

  8 godz.

  12

  Indywidualne formy życia zakonnego

  ks. dr Adam Łuźniak

  8 godz.

   

  STRUKTURA ZAJĘĆ W CYKLU "B" -  realizowana w roku akademickim 2019/2020

  1

  Teologia rad ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  8 godz.

  2

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

  8 godz.

  3

  Apostolat osób konsekrowanych

  prof. Bogdan Giemza SDS

  8 godz.

  4

  Antropologia życia konsekrowanego

  prof. Jerzy Tupikowski CMF

  8 godz.

  5

  Życie Konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  dr Wacław Chomik OFM

  8 godz.

  6

  Teologia wspólnoty

  dr Joanna Pępkowska MC

  8 godz.

  7

  Liturgiczny wymiar życia konsekrowanego

  lic. Aleksander Bober CMF

  8 godz.

  8

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  dr Jolanta Hernik RMI

  8 godz.

  9

  Socjologia życia konsekrowanego

  dr Marek Jeżowski CMF

  8 godz.

  10

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  ks. dr Adam Łuźniak

  8 godz.

  11

  Kierownictwo duchowe

  lic. Fabian Kaltbach OFM

  8 godz.

  12

  Etapy formacji

  lic. Robert Kycia CMF

  8 godz.

   

   

 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni

   

  1. O. Bp. Jacek Kiciński CMF
   - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia duchowości) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia duchowości) KUL; mgr teologii PWT Wrocław
  2. Piotr Liszka CMF
   - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia dogmatyczna) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia dogmatyczna) KUL, mgr matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  3. Kazimierz Lubowicki OMI
   - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia duchowości) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia duchowości) Papieskiego Instytutu Duchowości Teresianum w Rzymie, mgr teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  4. Krzysztof Gierat CMF
   - dr. nauk prawnych (specjalność: prawo kanoniczne małżeńskie)
  5. Bogdan Giemza SDS
   - prof. PWT dr hab. nauk teologicznych (teologia pastoralna) PWT we Wrocławiu; dr nauk teologicznych (teologia pastoralna) KUL
  6. Jerzy Tupikowski CMF
   - prof. PWT dr hab. nauk teologicznych (filozofia chrześcijańska) PWT we Wrocławiu, dr nauk humanistycznych (filozofia) KUL
  7. Dominik Zamiatała CMF
   - prof. UKSW dr hab. nauk teologicznych (historia kościoła); dr teologii (historia Kościoła) KUL; mgr teologii PWT Wrocław
  8. Wacław Chomik OFM
   - dr teologii (moralnej) PUL Rzym
  9. Jolanta Hernik RMI
  10. - dr teologii (dogmatycznej) UKSW Warszawa
  11. Marek Jeżowski CMF
   - dr nauk humanistycznych (socjologii) KUL; mgr lic. teologii (życia konsekrowanego) „Claretianum” Rzym; mgr teologii PWT Wrocław
  12. Ryszard Kempiak SDB
   - dr nauk teologicznych (teologia biblijna) PAT w Krakowie, lic. teologii (nauki biblijne) Franciszkańskiego Studium Biblijnego w Jerozolimie
  13. Władysława Krasiczyńska CSSJ
   - dr psychologii klinicznej KUL, mgr Instytut Psychologii KUL.
  14. Ks. Adam Łuźniak
   - dr nauk teologicznych (patrologia) Papieskiego Instytutu Patrystycznego w Rzymie, lic. teologii PWT we Wrocławiu
  15. Joanna Pępkowska MC
   - dr nauk teologicznych (misjologia) UPJPII w Krakowie
  16. Wiesława Przybyło ASC
   - dr teologii (duchowości) UKSW Warszawa
  17. Aleksander Bober CMF
   - lic. teologii (liturgika) UKSW w Warszawie
  18. Fabian Kaltbach OFM
   - mgr lic. teologii (fundamentalnej) KUL

   

   

 • Terminy wykładów w roku akademickim 2019/2020

    

  Październik
  Po Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
               
   
  Listopad
  Po Wt Śr Cz Pt So N
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
               
   
  Grudzień
  Po Wt Śr Cz Pt So N
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          

   

  Styczeń
  Po Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
               
   
  Luty
  Po Wt Śr Cz Pt So N
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29  
               
   
  Marzec
  Po Wt Śr Cz Pt So N
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          

   

  Kwiecień
  Po Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      
               
   
  Maj
  Po Wt Śr Cz Pt So N
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
               
   
  Czerwiec
  Po Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          
               

   

   

   

   

   

   

©2020 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line