Powołania

MODLITWA APOSTOLSKA

 

Boże mój i Ojcze! Spraw,
abym Cię poznał, a przeze mnie inni Cię poznali;
abym Cię kochał, a przeze mnie inni Cię kochali;
abym Ci służył, a przeze mnie inni Ci służyli;
abym Cię sławił, a przeze mnie wszystkie stworzenia Cię wychwalały.
Spraw, Ojcze mój, aby wszyscy grzesznicy się nawrócili,
i wszyscy sprawiedliwi wytrwali w łasce,
abyśmy wszyscy osiągnęli chwałę wieczną.
Amen.

 

 

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line