Powołania

Zgromadzenie

 • Charyzmat

  Najlepszym słowem byłby prezent. Od kogo? Co z nim zrobić? Czy go dostałem?

   

 • Święty Antoni Maria Klaret - biografia

  Antoni Klaret był wspaniałym świętym kapłanem i misjonarzem, którym nie przestał być nawet zostawszy arcybiskupem. On sam owo misjonarskie powołanie do ewangelizowania świata uważał za najważniejsze. Mały wzrostem ale wielki duchem, posiadał wspaniały głos, którym posługiwał się wyłącznie w służbie misjonarskiej posługi Słowa, przede wszystkim na ambonie i w konfesjonale...

 • Wspólnoty w Polsce i placówki zagraniczne

  Mapa lokalizacji placówek i wspólnot klaretyńskich w kraju i na świecie oraz dane kontaktowe.

 • Patronowie Zgromadzenia

  „Założenie Zgromadzenia przypisuje się orędow­nictwu Błogosławionej Maryi Dziewicy, którą pod wezwaniem Niepokalanego Serca mamy za Patronkę. Skoro nazywamy się i jesteśmy Synami Jej Serca, czcimy Ją z miłością i ufnością. Za­wierzamy Jej siebie w celu ukształtowania w mi­sterium Chrystusa i dla współpracy z Jej macie­rzyńskim zadaniem w misji apostolskiej”.
  (Konstytucje CMF, 8).

  „Z Kościołem w niebie jednoczymy się najściślej we wspólnej modlitwie i czci oddawanej przede wszy­stkim Błogosławionej Maryi Dziewicy, a także wspominając Błogosławionego Józefa, św. Michała i wszystkich Aniołów i innych świętych, którzy ze względu na prawdziwie misjonarskiego ducha są, zgodnie z tradycją, naszymi Patronami, a to: św. Alfonsa Marię Liguori, św. Ignacego Loyolę, św. Teresę od Jezusa i św. Katarzynę ze Sieny”.
  (Konstytucje CMF, 35).

 • Historia Misjonarzy Klaretynów w Polsce

  Historia Misjonarzy Klaretynów w Polsce rozpoczęła się w latach dwudziestych minionego wieku. Wówczas to, ze względu na dużą grupę Ślązaków, Zarząd tworzącej się wtedy Prowincji Niemieckiej planował założenie domu zakonnego na terenie Śląska. Klaretyni, przy okazjonalnych pobytach na Śląsku, poszukiwali odpowiedniego miejsca dla nowej fundacji. W roku 1931 w Miedarach, wiosce podlegającej tej parafii, rozwinęła działalność sekta Gottsgemeinde (odłam Świadków Jehowy), szybko zdobywając swoich wyznawców. Sytuacja ta zmusiła miejscowego proboszcza do poszukiwania pomocy duszpasterskiej. Korzystając z nadarzającej się sposobności ojciec Matysiok w imieniu Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów wyraził gotowość podjęcia się pracy duszpasterskiej w Miedarach. Pierwsze spotkanie ojców mających rozpocząć pracę w Miedarach miało miejsce w dniu 11 maja 1932 roku, a 13 maja tego samego roku nastąpiło oficjalne objęcie urzędów w nowym klaretyńskim domu zakonnym. Pierwszą wspólnotę tworzyli ojcowie: Jan Mehl, Jan Buhl Langosch, Oscar Giesder oraz brat Czech. Superiorem i ekonomem domu był mianowany ojciec Jan Mehl. Dom w Miedarach podlegał bezpośrednio pod zarząd ojca Superiora Piotra Schweiger ze Spaichingen – pełnomocnika Generała na teren Niemiec...

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line