Powołania

Przesłanie o. Generała na 174 rocznicę Założenia Zgromadzenia

   

Drodzy Współbracia

Przed 15 dniami rozpoczęliśmy „Klaretyński Rok Jubileuszowy”, przygotowując się do obchodów 175. rocznicy Założenia naszego Zgromadzenia. Dzisiaj pragnę serdecznie pozdrowić każdy Organizm, każdą wspólnotę i każdego misjonarza. Fragment z Łk 4, 18-19 (por. Iz 61, 1-2) przedstawia nam Jezusa namaszczonego przez Ducha, posłanego, aby wypełnił misję, powierzoną Mu przez Ojca. W tym programowym tekście Jezus jest ukazany jako głosiciel Dobrej Nowiny, która przekłada się na konkretne gesty wyzwolenia wobec najbardziej pokrzywdzonych.

W ramach tego misyjnego projektu Jezus ogłasza „rok łaski” Pana dla swojego ludu. Wiemy bardzo dobrze, że ten tekst był kluczowy dla naszego Założyciela w zrozumieniu jego tożsamości i misji. My, którzy mamy tego samego ducha, również wiemy, że jesteśmy namaszczeni przez Ducha, aby uczestniczyć w misji Jezusa. Z tego powodu, gdy obchodzimy kolejną rocznicę założenia naszego Zgromadzenia, czujemy szczególne wezwanie do życia zakorzenionego w tym namaszczeniu, które upodabnia nas do Chrystusa misjonarza i do wyjścia na spotkanie najbiedniejszych z biednych, aby dzielić się
z nimi Dobrą Nowiną o wyzwoleniu.

Ten rok jubileuszowy jest dobrą okazją, aby w głębi naszych serc wsłuchać się w dobre nowiny, którymi Bóg chce nas radować i pozwolić, aby Jego dobroć uwolniła nas od wszelkiego rodzaju światowości i byśmy mogli współpracować z innymi w synodalności, całkowicie skoncentrowani i oddani misji.

Aby podkreślić znaczenie tego święta, możemy przypomnieć pewne wydarzenie
z naszego życia rodzinnego. Z okazji obchodów pierwszej rocznicy powstania Zgromadzenia, nasz Ojciec i Założyciel zaprosił Ojca José Caixala, aby przyłączył się do świętowania (por. EC, I, 410). Kilka dni wcześniej, w innym liście, napisał mu, że kupił dwanaście figurek apostołów,aby wręczyć je każdemu misjonarzowi (por. EC, I, 394). Ta piękna historia przypomina nam, że nasze powołanie jest apostolskie: „Nam, Synom Niepokalanego Serca Maryi, powołanym na wzór Apostołów, udzielony został dar, abyśmy naśladowali Chrystusa we wspólnocie życia i idąc na cały świat, głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (CC 4).

Niech Serce naszej Matki, Kuźnia, w której się formujemy, pomoże nam wcielić
w życie motto tego Roku Jubileuszowego: „175 lat płonąc ogniem Ducha Świętego”.

W braterskiej jedności,

o. Mathew Vattamattam CMF

Przełożony Generalny

 

16 lipca 2023 roku

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line