Powołania

Psalmy na czas wojny

by serce znalazło siłę w modlitwie

 • Psalm 3

  Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią,
  jak wielu przeciw mnie powstaje!
  Wielu jest tych, co mówią o mnie:
  «Nie ma dla niego zbawienia w Bogu».

  Jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą,
  Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz.
  Wołam swym głosem do Pana,
  On odpowiada ze świętej swojej góry.

  Kładę się, zasypiam i znowu się budzę,
  bo Pan mnie podtrzymuje.
  Wcale się nie lękam tysięcy ludu,
  choć przeciw mnie dokoła się ustawiają.

  Powstań, o Panie!
  Ocal mnie, mój Boże!
  Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów
  i wyłamałeś zęby grzeszników.

  Od Pana pochodzi zbawienie.
  Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim.

   

 • Psalm 10

  Dlaczego z dala stoisz, o Panie,
  w czasach ucisku się kryjesz,
  gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce
  i ulega podstępom, które tamten uknuł?

  Bo występny się chełpi swoim pożądaniem,
  bluźni drapieżca i pogardza Panem.
  W pysze swojej powiada występny: «Nie pomści;
  nie ma Boga»: oto jest całe jego myślenie.
  Drogi jego układają się zawsze szczęśliwie;
  Twe wyroki zbyt są wzniosłe dla niego;
  parska na wszystkich swoich przeciwników.
  Myśli on sobie: «Ja się nie zachwieję;
  nie zaznam niedoli w najdalsze pokolenia».

  Usta jego pełne przekleństwa, zdrady i podstępu,
  na jego języku udręka i złośliwość.
  Siedzi w zasadzce przy drogach
  i niewinnego zabija w ukryciu;
  oczy jego śledzą biedaka.

  Zasadza się w kryjówce, jak lew w swej jaskini;
  zasadza się, by porwać ubogiego:
  porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga.
  Schyla się, przysiada na ziemi,
  a od jego przemocy pada ubogi.
  Mówi w swym sercu: «Bóg nie pamięta,
  odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy».

  Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże!
  Nie zapominaj o biednych!
  Dlaczego występny gardzi Bogiem,
  mówi w swym sercu: «Nie pomści»?

  A Ty widzisz trud i boleść,
  patrzysz, by je wziąć w swoje ręce.
  Tobie się biedny poleca,
  Tyś opiekunem sieroty!

  Skrusz ramię występnego i złego:
  pomścij jego nieprawość, by już go nie było.
  Pan jest królem na wieki wieków,
  z Jego ziemi zniknęli poganie.

  Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych,
  umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha,
  aby strzec praw sieroty i uciśnionego
  i aby człowiek powstały z ziemi nie siał już postrachu.

   

 • Psalm 13

  Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał?
  Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?
  Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania,
  a w moim sercu codzienną zgryzotę?
  Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił?

  Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże!
  Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
  by mój wróg nie mówił: „Zwyciężyłem go”,
  niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieję.
  Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu;
  niech się cieszy me serce z Twojej pomocy,
  chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem.

   

 • Psalm 17

  Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże!
  Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.

  Okaż miłosierdzie Twoje,
  Zbawco tych, co się chronią
  przed wrogami pod Twoją prawicę.

  Strzeż mnie jak źrenicy oka;
  w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj

  przed występnymi, co gwałt mi zadają,
  przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.

  Zamykają oni swe nieczułe serca,
  przemawiają butnie swoimi ustami.

  Okrążają mnie teraz ich kroki;
  natężają swe oczy, by mnie powalić na ziemię –

  podobni do lwa dyszącego na zdobycz,
  do lwiątka, co siedzi w kryjówce.

  Powstań, o Panie, wystąp przeciw niemu i powal go,
  swoim mieczem wyzwól moje życie od grzesznika,

  Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
  powstając ze snu nasycę się Twoim widokiem.

   

 • Psalm 25

  Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną,
  bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

  Oddal uciski mojego serca,
  wyrwij mnie z moich udręczeń!

  Spójrz na udrękę moją i na boleść
  i odpuść mi wszystkie grzechy!

  Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu
  i gwałtownie mnie nienawidzą.

  Strzeż mojej duszy i wybaw mnie,
  bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.

  Niechaj mnie chronią niewinność i prawość,
  bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję.

   

 • Psalm 31

  Panie, do Ciebie się uciekam,
  niech nigdy nie doznam zawodu;
  wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości!

  Skłoń ku mnie ucho,
  pośpiesz, aby mnie ocalić.
  Bądź dla mnie skałą mocną,
  warownią, aby mnie ocalić.

  Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą;
  przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie!

  Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie,
  bo Ty jesteś moją ucieczką.

  W ręce Twoje powierzam ducha mojego:
  Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny!

  Słyszę bowiem złorzeczenia wielu:
  «Trwoga dokoła»,
  gdy przeciw mnie się zbierają,
  zamyślają odebrać mi życie.

  Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
  mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».

  W Twoim ręku są moje losy: wyrwij mnie
  z ręki mych wrogów i prześladowców!

  Niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą:
  wybaw mnie w swej łaskawości!

  Niech zaniemówią wargi kłamliwe,
  co zuchwale wygadują na sprawiedliwego
  z pychą i ze wzgardą.

  Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć,
  którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie,
  i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki
  na oczach synów ludzkich.

  Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności
  od spisku mężów,
  a w swoim namiocie ich kryjesz
  przed sporem języków.

  Bądźcie mocni i mężnego serca,
  wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu!

   

 • Psalm 43

  Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość
  i broń mojej sprawy
  przeciw ludowi, co nie zna litości;
  wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego!

  Przecież Ty jesteś Bogiem mej ucieczki,
  dlaczego mnie odrzuciłeś?
  Czemu chodzę smutny
  gnębiony przez wroga?

  Ześlij światłość swoją i wierność swoją:
  niech one mnie wiodą
  i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę
  i do Twych przybytków!

  Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo,
  i czemu jęczysz we mnie?
  Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać:
  Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.

   

 • Psalm 46

  Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
  łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.

  Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
  i góry zapadały w otchłań morza.

  Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
  dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.

  On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
  On kruszy łuki, łamie włócznie,
  tarcze pali w ogniu.

  Pan Zastępów jest z nami,
  Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

   

©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line