Powołania

Spotkanie sekretarzy, ekonomów i zakrystianów

Kielce, 10-12 czerwca 2019

Trzydniowe spotkanie osób konsekrowanych, odpowiedzialnych za prowadzenie sekretariatów, archiwów, ekonomii oraz zakrystii rozpoczęło się 10 czerwca w Centrum Konferencyjnym Targów w Kielcach.

Dwie pierwsze konferencje prowadzili prawnicy: ks. prof. UKSW dr hab. Marek Stokłosa SCJ oraz o. prof. UKSW dr. hab. Dariusz Borek OCarm, na tematy: Wydalenia z instytutu zakonnego według motu proprio "Communis Vita" i Ochrona osób małoletnich i z nimi zrównanych według najnowszych przepisów kanonicznych i Państwa Watykańskiego. Poruszone tematy pomogły w poznaniu teoretycznych podstaw aktualnego prawodawstwa oraz ich praktycznych zastosowań.

W kolejnym dniu omówiono następujące tematy: Zasady udostępniania dokumentów kancelariach i archiwach zakonnych w świetle najnowszych przepisów ochrony danych osobowych (o. Grzegorz Filipiuk OFMCap) i Wskazania dotyczące zorganizowanych wyjazdów z nieletnimi - uwagi związane z obowiązującymi przepisami prawnymi i wskazania praktyczne (p. Beata Pytel, wicedyrektor Zespołu Szkół Diecezji Kieleckiej). 

Druga część Spotkania, poświęcona zagadnieniom ekonomicznym, dotyczyła bezpieczeństwa i organizacji danych, ubezpieczeniom i współpracy z partnerami na płaszczyźnie ekonomicznej. Za tę część spotkania odpowiadał ks. Piotr Ciepłak MS, ekonom KWPZM.

W ostatnim dniu uczestnicy Spotkania mogli wysłuchać konferencji o. dra Jacka Dembka CSsR na temat Ekonomii w służbie charyzmatu - ukierunkowania wynikające z dokumentu KIŻiSŻA dla posługi  ekonomów we wspólnotach życia konsekrowanego., a także Bieżących zagadnień prawnych i skarbowych, dotyczących "podatków od życia zakonnego", mec. Stanisława Skwierczyńskiego.

Spotkanie odbywało się w kontekście pobliskich targów SACROEXPO, o których więcej tutaj.

Więcej na temat Spotkania na stronie zyciezakonne.pl.

 

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line