Powołania

Święcenia diakonatu

Wrocław, 10.05.2020

W kaplicy Seminarium Duchownego Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu święcenia diakonatu, z rąk o. Biskupa Jacka Kicińskiego CMF, przyjął profes wieczysty Mateusz Cyganik CMF. W uroczystości święceń uczestniczyli najbliżsi współbracia oraz bardzo nieliczni goście. Była to piękna choć skromna ceremonia, z powodu ograniczających wynikających z obecnej jeszcze pandemii. Widok prawie pustej kaplicy jednak nie zasmucał, ponieważ wiele osób duchowo jednoczyło się w tym czasie z Mateuszem. Dzięki transmisji online ponad 150 osób modliło się razem we wzruszających momentach Litanii do Wszystkich Świętych lub podczas modlitwy konsekracyjnej. Diakonat to służba i miłość, odpowiedzialność i troska - tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Zwrócił na to uwagę o. Biskup w kazaniu, nawiązując do potrzeby czujności wobec ubogich i potrzebujących. Powiedział także:

"Mateuszu, za chwilę staniesz się diakonem Kościoła, współpracownikiem biskupów, kapłanów w posłudze Słowa i w służbie ołtarza. Mocą święceń diakonatu zostaniesz posłany po to, by przekazywać prawdy wiary wierzącym i niewierzącym, by przewodniczyć liturgii, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich, by zanosić wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Będziesz diakonem Jezusa Chrystusa, czyli Jego sługą, dlatego zostajesz posłany, by w duchu miłości służyć Bogu i człowiekowi".

Po homilii, złożonych przyrzeczeniach diakońskich, Litanii oraz modlitwie konsekracyjnej, diakon Mateusz został ubrany w dalmatykę, czyli szatę liturgiczną diakona, a włożywszy swoje ręce w ręce Biskupa usłyszał słowa: "Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to co będziesz czytać. Nauczać tego w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać".

Na koniec Eucharystii o. Prowincjał Piotr Bęza CMF podziękował o. Biskupowi Jackowi za udzielenie Mateuszowi święceń oraz złożył życzenia Neodiakonowi, wyrażając wdzięczność za jego postawę skromności i dobroci. Przypomniał także, że diakon, to ten, który przynosi pokój, mówiąc w liturgii "przekażcie sobie znak pokoju" oraz "idźcie w pokoju Chrystusa".

Posługę diakona Mateusza powierzamy Waszej modlitwie.

Uroczystość święceń diakonatu jest udostępniona na kanale YouTube.

 

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line