Powołania

Święcenia kapłańskie Mateusza Cyganika CMF

Galeria

Wrocław, 22.05.2021

Dziś, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, misjonarz klaretyn, Mateusz Cyganik CMF przyjął święcenia kapłańskie. Obszerny materiał dotyczący samej uroczystości święceń znajduje się na stronie Gość.pl, w tym wiele zdjęć, a także transmisja ze święceń. 

W Archikatedrze Wrocławskiej abp Józef Kupny wyświęcił 16 kapłanów, którzy przez ostatni rok pełnili w Kościele posługę diakonów. Obecnie, przyjąwszy namaszczenie na prezbiterów, będą w praktyce poznawać zakres nowych obowiązków, jako współpracownicy proboszczów. Posłanie misjonarza klaretyna kapłana jest jednak odmienne od księdza diecezjalnego, ponieważ niekoniecznie musi on pełnić funkcje kapłańskie w konkretnej parafii. Tak właśnie jest w przypadku ojca Mateusza (od teraz tak go nazywamy), który został przez o. Prowincjała posłany do prowadzenia Duszpasterstwa Powołań (w którym pomagał przez ostatni rok) oraz posługi w Duszpasterstwie Akademickim "Wawrzyny".

Konstytucje Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów w punktach 82-86 tak opisują posługę kapłanów:

  • ich szczególnym obowiązkiem jest ofiarować siebie w duchu misjonarskim dla dobra wszystkich Kościołów;
  • stają się uczestnikami życia i śmierci Chrystusa Kapłana, aby w ludzkiej wspólnocie uobecniać innym pamiątkę obecności Pana;
  • aby byli w stanie skuteczniej służyć ludziom, niech nie pozostają w nieświadomości co do ich życia i położenia;
  • będąc pasterzami mają pomagać chorym i tym, którzy z jakiegokolwiek powodu znaleźli się poza marginesem społeczeństwa;
  • niech będą gotowi oddać życie za braci;
  • zawsze niech będą gotowi do świadczenia pomocy związanej z urzędem kapłańskim.

Życzymy o. Mateuszowi, aby jego codzienna posługa była mocno zakorzeniona w Chrystusie i Jego mocą wydawała uświęcające owoce w życiu tych, do których zostanie posłany. Niech Duch Święty prowadzi, uzdalnia i działa przez Ciebie, o. Mateuszu!

 

©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line