Powołania

X Światowe Spotkanie Rodziny Klaretyńskiej

PRZESŁANIE Z X SPOTKANIA RODZINY KLARETYŃSKIEJ

DO WSZYSTKICH SIÓSTR I BRACI W CHARYZMACIE

Rzym, 8 grudnia 2021

Ukochana Rodzino:

Przy akompaniamencie harmonicznego dźwięku maszyn tkackich, odpowiedzialni i reprezentanci ośmiu gałęzi rodziny klaretyńskiej świętowali dziesiąte światowe spotkanie w Rzymie, w Domu Rekolekcyjnym Pasjonistów w Celio. Chociaż pandemia zmusiła nas do zmiany naszego pierwotnego planu, ponieważ spotkanie miało odbyć się w Londrinie (Brazylia), Duch Święty pomógł nam w dostrajaniu naszych serc i pleść nasze nici, aby wspólnie utkać piękną tkaninę w kolorze naszej Rodziny razem z całym Kościołem synodalnym, który chce ogrzać świat ciepłem radości Ewangelii.

Były to błogosławione dni radosnego spotkania, serdeczności i intensywnej pracy, w której czuliśmy się jedną wspólnotą, jedną rodziną. Wspominaliśmy ogromny dar tak wielu osób, które w ciągu dziesięciu spotkań, które odbyły się na przestrzeni prawie czterdziestoletniej historii, a które wytyczyły naszą rodzinną drogę. Cieszyliśmy się wszystkimi „ziarnami życia”, które w ciągu ostatnich czterech lat, w oparciu o zobowiązania z Mühlberg, kiełkowały i przynosiły dobre owoce, dzięki pracy wykonywanej w naszej Rodzinie i ożywiane przez generalny zespół koordynacyjny. Była to refleksja nad wspólnymi cechami, które identyfikują nas jako członków tej samej Rodziny (patrz poniżej), spotkania i zespoły Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań, w tym ŚDM w Rodzinie Klaretyńskiej (FC), promocja sieci młodzieżowej +18 „Claret Way”, fundusz solidarności i wsparcia kryzysowego SOS-FC, plan strategiczny Laudato Si w FC, skoordynowana praca w Solidarności i Misji (SoMi) z obchodami Światowych Dni ONZ, IV Kongres Wychowawców Rodziny Klaretyńskiej, postęp w komunikacji (nowa strona internetowa) oraz cały proces przygotowania tego X spotkania, ubogacony wsparciem formacyjnym, które przygotował o. Adrián de Prado CMF 13 listopada, zatytułowanym „Gdzie krzyżują się nici. Od rodziny do rodzinności”. Z radością odkryliśmy „tak wiele dobra”, które się dzieje, a jednocześnie byliśmy zmotywowani, aby dostrzegać wszystko to, co dobre, a co kreatywność Ducha Świętego stawia nam na horyzoncie jako projekt Boży dla naszej Rodziny.

W atmosferze otwartego i szczerego dialogu przeprowadziliśmy wspólnotowe rozeznanie, wsparte pomysłami i doświadczeniami kościelnymi. W tym świetle ośmielamy się powiedzieć, że w tym historycznym momencie Duch Święty wzywa nas do zrobienia kolejnego kroku i przejścia od rodzinności do komunii. Nie chodzi już tylko o bycie obok siebie, ale o przeplatanie się dla wspólnej i wzajemnej komunii, współbrzmienia, praktyki dzielenia się, wspólnej misji, rozeznania, gdzie wszyscy wzrastamy w wspólnie korzystając z naszych darów. Niezbędne jest poczucie przynależności i świadomego uczestnictwa, przy jednoczesnym poszanowaniu czasu wszystkich.

„Charyzmat ujawnia się jako autentycznie i tajemniczo owocny w komunii, nawet jeśli wymaga to trudu” (EG 130). O. Klaret marzył o rodzinie, a my jesteśmy rodziną. Czujemy się rodziną, która jedności różnych darów pragnie postawić w centrum wspólny charyzmat. Obowiązkiem każdego jest ochrona i uwidocznienie w Kościele i świecie tego otrzymanego daru, umacnianie naszej tożsamości i kształtowanie się w służbie ewangelizacji. W tym celu postanowiliśmy rozpocząć proces nabywania osobowości prawnej jako charyzmatyczna rodzina, dająca świadectwo jedności z poszanowaniem odmienności i odrębności.

Pijąc z naszych charyzmatycznych korzeni, na podobieństwo o. Klareta, nie chcemy myśleć o niczym innym jak tylko o szukaniu większej chwały Bożej, zawsze naśladując Jezusa Chrystusa w modlitwie, pracy i cierpieniu: modlitwie się jako zaproszeniu do głębokiej relacji z Bogiem, tak aby Jezus odcisnął się na naszym sercu; pracy jako zaproszeniu do nawrócenia, aby nasze działanie ewangelizacyjne było zgodne z życiem; i cierpieniu jako zaproszeniu do ofiary i oddania bez zastrzeżeń misji powierzonej nam przez Ducha Świętego.

W takiej tożsamości misyjnej proponujemy dalszy rozwój naszej Rodziny. Aby to zrobić, chcemy stawić czoła wyzwaniom:

– promocja wspólnych spotkań formacyjnych na poziomie lokalnym, regionalnym i światowym;

– refleksja i ustalenie strategii komunikacyjnej,

– wykorzystanie różnych miejsc spotkań do dalszego dzielenia się inicjatywami Solidarności i Misji – w sposób szczególny, oferując naszą klaretyńską perspektywę w ramach Organizacji Pozarządowych akredytowanych przy ONZ,

– radosne szerzenie rodzinności we wszystkich naszych środowiskach, zachęcając do spotkań braterskich, które umożliwiają umacnianie więzi poprzez wzajemne poznanie różnych gałęzi Rodziny.

Jako rodzina klaretyńska czujemy się mocno wezwani do udziału w synodalnej drodze Kościoła, poszukując nowych i twórczych odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, poprzez prorocki znak komunii dla powszechnego braterstwa (por. FT 95-96).

Zawierzeni Sercu Maryi, naszej Niepokalanej Matki, której uroczystość Niepokalanego Poczęcia mogliśmy wspólnie świętować, pragniemy zjednoczyć się we wspólnocie modlitwy, aby Pan udzielił nam łaski dalszego wzrastania jako Rodziny i bycia coraz bardziej wrażliwymi na głos Boga, który przemawia do nas przez codzienne życie.

Bóg był hojny wobec nas i dziękujemy Mu za to, Jemu chwała!

  

Uczestnicy X Spotkania Rodziny Klaretyńskiej:

Misjonarze Synowie Niepokalanego Serca Maryi (CMF)

Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki (RMI)

Misjonarki Maryi Niepokalanej (MMI)

Misjonarki Serca Maryi (MCM)

Córki Niepokalanego Serca Maryi – Filiación Cordimariana (HICM)

Misjonarki Instytutu Klaretyńskiego (MIC)

Misjonarki św. Antoniego Marii Klareta (MSAMC lub MC)

Ruch Klaretynów Świeckich (SSCC)

a

 

©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line