Powołania

Eryk i Jan

  • Wyższy to Jan

    Wyższy to Jan

Minęły dwa tygodnie od przyjazdu do Wrocławia naszych dwóch współbraci z Afryki: Eric’a i Jean’a (lub już zwyczajnie po polsku – Eryka i Jana).

Najwięcej trudności wydaje się sprawiać im drastyczna zmiana klimatu – zostawili przecież 30-stopniowe podrównikowe upały na rzecz polskiej zimy. Jednak dzięki temu mogli po raz pierwszy zobaczyć padający śnieg.

Przedstawiamy pokrótce ich sylwetki.

Eric Guy Roland Djan Kouame CMF pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej. W kwietniu tego roku skończy 30 lat i spośród ośmiorga rodzeństwa - czterech sióstr i czterech braci - jest najmłodszy. W parafii Miłosierdzia Bożego w Bouaflé zetknął się po raz pierwszy z Misjonarzami Klaretynami i po trzech latach podjął decyzję o wstąpieniu do Zgromadzenia. Po trwającym rok Postulacie, rozpoczął 3-letnie studia filozoficzne, po czym został przyjęty do Nowicjatu naszego Zgromadzenia w Kamerunie. Na jego zakończenie, 15 sierpnia 2018 roku, złożył swoje pierwsze śluby zakonne i przywdział sutannę. Został następnie przez przełożonych skierowany do kontynuowania formacji w Polsce, co przyjął w duchu posłuszeństwa i z radosnym sercem.

Jean Atsu Mawuse Gnansounou CMF urodził się w 1982 roku, jest zatem 7 lat starszy od Eryka. Pochodzi z Togo, gdzie dorastał w licznej rodzinie, należąc do sześciorga rodzeństwa: dwóch sióstr i czterech braci. Janek wspomina, że już od pierwszej Komunii Świętej chciał zostać misjonarzem. Mając 24 lata poznał Misjonarki św. Antoniego Marii Klareta. To dzięki nim Janek poznał św. Antoniego Marii Klareta i zapragnął wstąpić do Misjonarzy Klaretynów. Skontaktował się zatem ze Zgromadzeniem i po skończonym studium został w 2015 roku przyjęty do Postulatu na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Po rocznej praktyce w parafii klaretyńskiej w Soubré rozpoczął Nowicjat w Kamerunie, gdzie poznał się z Erykiem, i podobnie jak on, 15 sierpnia 2018 złożył pierwszą profesję zakonną w naszym Zgromadzeniu. Wiadomość o skierowaniu na studia do Polski przyjął z dużym zadowoleniem.

Prosimy o modlitwę w intencji Eryka i Janka, o potrzebne łaski w ich powołaniu do kapłaństwa i życia konsekrowanego, o szybkie odnalezienie się w nowej rzeczywistości oraz życzliwość ludzi, których Bóg zechce postawić na ich drodze.

 

©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line