Powołania

Modlitwa za 26 Kapitułę Generalną

MODLITWA
ZA XXVI KAPITUŁĘ GENERALNĄ

 

Dziękujemy Ci, Ojcze,
za powołanie nas do naśladowania
Twojego Syna Jezusa Chrystusa
i posłanie nas, jak Apostołów
i naszego Założyciela,
św. Antoniego Marię Klareta,
byśmy całemu światu głosili
Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Zakorzenieni w Tobie i w miłości bliźniego,
prosimy, poślij nam swego Ducha,
abyśmy rozeznali Twoją wolę
dla naszego Zgromadzenia
podczas 26 Kapituły Generalnej.

Jako Synowie Serca Maryi
zawierzamy Ci nasze pielgrzymowanie,
abyśmy przemienieni,
naszym życiem i misją,
odważnie i wiarygodnie
świadczyli o Ewangelii.
Amen.

 

 

©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line