Powołania

Spotkanie Przełożonych Wyższych w Chile

Spotkanie Przełożonych Wyższych w Talagante (Chile), 20.01.2020

Spotkanie Zarządu Generalnego z Przełożonymi Wyższymi rozpoczęło proces przygotowań do XXVI Kapituły Generalnej. 

Ojciec Gonzalo Fernandez CMF, główny koordynator spotkania, przedstawił jego tematykę:

1. Określenie „chorób” naszego Zgromadzenia, czyli tego, co zabiera nam siły witalne, co odbiera radość, zapał i entuzjazm. Po południu zastanawialiśmy się nad wyzwaniami jakie stawia przed nami świat i kościół.
2. Odkrycie życiodajnych ziaren w naszym Zgromadzeniu, czyli tego wszystkiego, co daje radość, co nas rozpala i prowokuje do działania.
3. Marzenia na temat naszej przyszłości. Jak byś chciał, żeby wyglądało nasze Zgromadzenie w roku 2030 i jak to osiągnąć?
4. W świetle tego wszystkiego, co powiedzieliśmy do tej pory, jak powinno wyglądać bezpośrednie przygotowanie do Kapituły, jak również ona sama.
5. Wszystkie etapy Kapituły Generalnej.

Metodologia jest interesująca, bo zakłada przede wszystkim pracę w grupach. Praca w taki sposób wymaga ciągłej uwagi, zaangażowania i skupienia, ale według zamysłu autorów pomoże w sposób bardziej kolegialny przygotować Kapitułę Generalną.

 

©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line