Powołania

O. Jerzy Tupikowski CMF - Logos i prawda

Od projektu naturalnej teologii

do afirmatywnej chrystologiki

 

 

Wydawnictwo: Salwator, Kraków 2017

Ilość stron: 278

 

SPIS TREŚCI

 

 

Wykaz wybranych skrótów

Wstęp

Wprowadzenie - podstawowe aporie

 

Rozdział I - Istnienie i natura Boga - argument z prostoty różnicy

   Intuicja pierwotna - absolutna inność Boga wobec Świata

      Specyfika intuicyjnego (naturalnego) poznania Boga

      Prosta analiza atrybutów Boskiej natury

      Egzemplifikacja - sposób myślenia św. Anzelma z Canterbury

   Analiza faktów - relatywna odrębność świata względem Boga

      Wewnętrzna sprzeczność (słabość) interpretacji panteistycznej

      Analiza świata jako zbioru faktów

      Egzemplifikacja - podejście tomistyczne

   Supozycja granic warunkiem istnienia, struktury i funkcjonowania świata

      Granica ontologiczna - niesamodzielność istnienia

      Granica epistemiczna - nieczytelność prawdy

      Granica aksjologiczna - niespójność dobra i piękna

 

Rozdział I - Od prawdy bytu przez prawdę poznania do prawdy osoby

   Intuicja prawdy w odsłonie tego, co istnieje

      Spór o punkt wyjścia

      Dziejowe tło odkrywania prawdy

      Kwestie etymologiczne i ustalenia leksykograficzne

   Definicyjne rozumienie prawdy

      Aletyczne intuicje metafizyki

      Ontyczne podstawy prawdy

      Logiczny (epistemiczny) aspekt prawdy

   Kreacja, czy lektura prawdy?

      Algorytm istnienia i prawdy

      Ostateczna racja prawdy

      Racjonalność prawdy w narracji biblijnej

 

Rozdział III - Od antropologii filozoficznej do filozoficznej chrystologii

   Ontyczna Konstytucja Osoby

      Dusza i ciało - racje konieczne i niewystarczające

      Metafizyczna substancjalność osoby

      Intelekt i wola - wokół niektórych kontrowersji

   Umysł i jego funkcje - aletyczność poznania i języka

      Poznanie jako naturalna funkcja rozumu

      Pryncypia racjonalnego poznania i jego komunikowalności

      Relacyjność prawdy i języka a inteligibilność świata

   Od transcendencji prawdy do jej personalnej Immanencji

      Personalna racja (za)istnienia prawdy

      Logos i czas. Temporalna struktura bytu a przyczynowość

      Logos Istnienia i Prawdy a personalizm Inkarnacji

 

Zakończenie

Bibliografia

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy

Summary

 

©2023 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line