Powołania

O. Jerzy Tupikowski CMF - Natura i łaska

Antropologiczne implikacje

integralnej duchowości

św. Antoniego Marii Klareta

 

Wydawnictwo: Salwator, Kraków 2017

Ilość stron: 108

 

SPIS TREŚCI

 

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

 

Rozdział I - Epistemiczny horyzont istnienia i działania człowieka

   Osoba i natura - świadomość i samoświadomość

   Poznanie drugiego "ja" - boskiego i ludzkiego

   Poznawalność świata w perspektywie soteriologicznej i eschatologicznej

 

Rozdział II - Hermeneutyka osobowej wolności

   Fenomen doświadczenia osobistej wolności

   Wolność człowieka w aspekcie antropologicznym i trynitarnym

   Posłuszeństwo jako istotny aspekt wolności

 

Rozdział III - Sfera afektywna ludzkiej natury

   Osoba dojrzałość i spełnienie

   Naturalne i nadprzyrodzone motywy działania

   Heroiczna odpowiedzialność i altruizm

 

Rozdział IV - Chrystologiczna optyka personalizmu

   Biblijna wizja człowieka

   Osoba - wspólnota w horyzoncie antropologicznym oraz trynitarnym

   Koncepcja człowieka nowego

 

Zakończenie

Summary

Resumen

Bibliografia

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy

 

©2023 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line