Powołania

O. Jerzy Tupikowski CMF - Prawda - Dobro - Piękno

Podstawy metafizyki kultury

w odsłonie transcendentaliów

relacyjnych

 

 

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011

Ilość stron: 167

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Rozdział I - Węzłowe prawidła istnienia i poznania świata

   Moc zasady tożsamości

   Obowiązywalność zasady niesprzeczności

   Waga zasady wyłączonego środka

   Oś przyczynowości

   Zasada bytowości

 

Rozdział II - Ontyczny artyzm transcendentaliów

   Ujęcie pierwotne - byt jako byt

   „Poszerzenie" pojęcia bytu - rzecz

   Równość zakresów - byt i jedno

   To, co istnieje jako odrębne

   Czytanie bytu - prawda

   Racja wszelkich działań - dobro

   Miłość bytu - piękno

 

Rozdział III - Analogiczna „mądrość" ontycznej i poznawczej nośności świata

   Ontyczna harmonia ujęć analogicznych

   Analogiczna „moc" bytu i jego poznania

 

Rozdział IV - Głębia racjonalności pluralizmu i „blask" teleologii kosmosu

   W stronę pluralizmu

   Bogactwo różnorodności świata

   Przyczynowanie celowe jako racja racji

 

Rozdział V - Theoria - rzeczywistość w horyzoncie prawdy

   Prawda kluczem rozumienia świata

   Prawda w odsłonie Prawdy

   Świat rzeźbiony Intelektem

   Człowiek i kosmos w blasku Boskich idei

 

Rozdział VI - Praxis - świat w odsłonie dobra

   Racja dynamizmu świata

   Inklinacja podstawowa - inklinacja ku dobru

   Dobro kosmosu w obliczu Dobra

 

Rozdział VII - Poiesis - kosmos w perspektywie piękna

   Celowość piękna - piękno celowości

   „Dusza" prawdy i dobra

   Piękno jako „trójrytm" wnętrza świata

   Piękno (przygodne) ikoną Piękna (absolutnego)

   „Personalizacja" piękna

 

Rozdział VIII - Człowiek-osoba: klejnot natury i twórca kultury

   Substancjalność bytu

   Substancjalność „spersonalizowana"

   Ślady metafizyki religii

   Ludzka mądrość w świetle Boskiej Opatrzności

   Kres wszystkiego - Pełnia Szczęścia w Osobowej Miłości

 

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy

 

©2023 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line