Powołania

O. Piotr Liszka CMF - Energie duchowe. Refleksja chrześcijańska

 

Wydawnictwo: Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji, Świdnica 2018

Ilość stron: 299

 

SPIS TREŚCI

 

UWAGI WSTĘPNE

  Uwagi ogólne

  Uwagi dotyczące języka

  Uwagi dotyczące badanej rzeczywistości, czyli energii

 

Rozdział I - Energie niestworzone

  Refleksja nad energiami duchowymi niestworzonymi z zastosowaniem narzędzia metodologicznego, zwanego „pięć warstw refleksji"

    Substancja Boga miejscem trzech energii personalnych

    Energie Boże niestworzone relacyjne. Zwijanie się trzech energii personalnych w substancję

    Energia wewnętrzna Osób Boskich. Wyposażenie wewnętrzne, personalne

    Objawianie się wnętrza Boga przez energie zewnętrzne

    Energia Boga działająca w świecie

  Energie specyficzne Osób Bożych

    Energia Ojca

    Energia Syna

      Energia duchowa Syna Bożego

      Energia Logosu stwarza świat

      Energia Logosu stwarza naturę ludzką

      Sposoby objawiania się energii Logosu w świecie

      Energia natury ludzkiej Chrystusa przemienia świat

      Oglądanie energii Syna Bożego na górze Tabor

    Energia Ducha Świętego

      W wewnętrznym życiu Trójcy Świętej

      Energia personalna Ducha Świętego w akcie stwórczym

      Działanie Ducha Świętego w świecie

  Energia boska w stworzeniach

    Energia boska we wszystkich bytach stworzonych

    Energia boska w ludziach

    Energia boska w aniołach

    Energia boska w kosmosie

 

Rozdział II - Energie stworzone

  Energia stworzona-materialna

    Energia materialna tworem i śladem energii duchowych

    Próżnia

    Wielki Wybuch

    Źródło życia

  Ślad Boży w bytach materialnych

    Struktura falowa i korpuskularna materii

    Powiązanie energii materialnej z materią korpuskularną, E=mc2

    Powiązanie energii materialnej z energią duchową człowieka

 

Rozdział III - Powiązanie energii materialnej z energią duchową człowieka

  Energia natury ludzkiej w relacji do Boga i świata

    Specyficzne właściwości natury ludzkiej Chrystusa

    Kształtowanie człowieka na obraz Boży

    Wyrażanie się energii duchowej człowieka na zewnątrz

    Ubogacanie energii ludzkiej naturalnej energią boską

    Działanie energii boskich w naturalnych ludzkich energiach personalnych (intelekt, wola, uczucia)

    Personalizacja wszechświata przez byty stworzone personalne

    Sakramentalna struktura personalizacji człowieka i całego wszechświata

  Energia ludzka przebóstwiona

    Jedność energii boskiej stworzonej w człowieku z energią ludzką naturalną

    Struktura przechodzenia energii boskiej do człowieka

  Energie duchowe w czynach człowieka

    Współpraca człowieka z Bogiem

    Działanie łaski w społeczności Kościoła

    Działanie łaski w liturgii sakramentalnej i w „liturgii świata"

    Działanie łaski w sakramentach

      Chrzest

      Bierzmowanie

  Kształtowanie energii ludzkiej i działań człowieka przez energię boską

    Sposób przyjmowania łaski

      Przyjmowanie łaski Bożej przez człowieka

      Pośrednictwo Chrystusa w przekazywaniu energii boskiej ludziom

      Przyjmowanie energii Słowa Bożego

    Kształtowanie działania człowieka przez łaskę uczynkową

      Łaska uczynkowa, czyli energia boska stworzona pobudzająca do czynów zbawiennych

      Charyzmaty

    Przyjmowanie łaski uświęcającej i współpraca z nią

      Energia ludzka otwarta na przyjmowanie łaski uświęcającej

      Energia ludzka naturalna jednoczy się z energią boską stworzoną w jedną całość

 

Rozdział IV - Energie w społeczności eklezjalnej

  Energie duchowe Kościoła - Ciała Chrystusa

  Jedna energia Boska źródłem wielorakiego działania ewangelizacyjnego

  Energie duchowe społeczności świeckich

  Dążenie do maksymalnego scalenia energii ludzkiej i boskiej w wymiarze społecznym

  Energia informatyczna i jej podłoże

  Marnowanie energii duchowej ludów i narodów

  Literatura i sztuka efektem energii duchowej i przekaźnikiem pobudzającym energię duchową u innych

    Społeczny i historyczny aspekt sztuki

    Literatura nośnikiem energii duchowej

    Malarstwo

    Architektura

    Muzyka

    Taniec

    Rola sztuki w chrześcijaństwie

 

Rozdział V - Pojmowanie panteistyczne energii (spirytualizm i materializm) i chrześcijańskie

  Energia boska w człowieku według chrześcijaństwa

  Energie duchowe motorem ewolucji materialnej i duchowej

  Myślenie panteistyczno-gnostyckie i kreacjonistyczne

  Konkretyzacja gnozy w wymiarze społecznym. Tożsamość kolektywu z człowiekiem kosmicznym

  Odrodzenie panteizmu kosmicznego w świecie

    Szamanizm

    Buddyzm i hinduizm

    New Age

 

MYŚLI KOŃCOWE

BIBLIOGRAFIA

 

 

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line