Powołania

O. Piotr Liszka CMF - Teologia hiszpańska

w pierwszych siedmiu wiekach

chrześcijaństwa 

 

 

Wydawnictwo: Alta 2, Wrocław 2001

Ilość stron: 160

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Rozdział I - Sytuacja chrześcijaństwa na terenie Półwyspu Iberyjskiego

  1. Ogólna charakterystyka środowiska teologicznego Hiszpanii IV wieku

      Potrzeby katechetyczne wobec religii iberyjskich

      Walka ze skutkami pogaństwa

      Szkoły rzymskie w Hiszpanii i formacja kulturowa

  2. Reorganizacja Kościoła w wieku IV w Hiszpanii i jej skutki dla teologii

      Kościół w Hiszpanii w IV wieku

      Dzieło Hozjusza z Kordoby i jego teologia polityczna

      Nurty myślowe hiszpańsko-romańskie IV wieku

      Napięcie między humanizmem a rygoryzmem, postawą optymistyczną a pesymistyczną

 

Rozdział II - Trynitologia hiszpańska w IV wieku

  1. Trynitologia Potamiusza z Lizbony

      Chrystologia trynitarna Potamiusza

      Realizm i zbawcze znaczenie Człowieczeństwa Chrystusa

  2. Grzegorz z Elwiry

      Dzieła teologiczne Grzegorza z Elwiry

      Metoda interpretacji Pisma Świętego

      Teologia Grzegorza z Elwiry

      Bóg Trójjedyny według Grzegorza z Elwiry

      Chrystologia

      Pneumatologia Grzegorza z Elwiry

  3. Teologia Pryscyliana

      Trynitologia Pryscyliana

      Chrystologia Pryscyliana

      Rola Ducha Świętego w dziele zbawczym

      Trynitarne stworzenie i zbawienie człowieka

 

Rozdział III - Antropologia pierwszych teologów hiszpańskich. Poszukiwanie fundamentalnego paradygmatu człowieka

  1. Antropologia Potamiusza z Lizbony

      Wcielenie Słowa według Potamiusza z Lizbony

      Stworzenie człowieka

      Elementy konstytutywne człowieka: ciało, dusza, duch

  2. Grzegorz z Elwiry - Próba zjednoczenia dwóch podstawowych nurtów w pierwszej antropologii chrześcijańskiej: Orygenesowej - hellenizującej i ireneuszowej - judeochrześcijańskiej

      Historyczno-teologiczne tło antropologii Grzegorza z Elwiry

      Dwa stworzenia i miejsce obrazu Boga w człowieku

      Kolejność stworzenia duszy i ciała

      Sposób nadania formy ciału ludzkiemu

      Zbawcza harmonia duszy i ciała

      Obraz Boga w człowieku

      Podobieństwo człowieka do Boga celem procesu zbawczego

      Ciało chwalebne, cel realizacji człowieka i stwórczego dzieła Boga

      Personalizacja kosmosu przez przebóstwienie ciała

  3. Antropologia Pryscyliana

      Stworzenie kosmosu

      Stworzenie człowieka

      Ukrzyżowanie ciała

      Trzy stopnie rozwoju duchowego

      Obrona Pryscyliana wobec oskarżeń o manicheizm

  4. Poezja teologiczna: Prudencjusz i kantyknowym człowieku

      Bóg stwarza i czyni nowego człowieka

      Bóg modelem człowieczeństwa. Teologia Wcielenia

      Chrystus fundamentem nowego humanizmu

      Relacja między duszą i ciałem

      Obraz Boży na obliczu człowieka

      Podobieństwo Boże

 

Rozdział IV - Rozwój teologii hiszpańskiej po IV wieku

  1. Rola synodów i pisarzy chrześcijańskich

  2. Późniejszy rozwój hiszpańskiej teologii

  3. Szkoły katedralne i klasztorne

  4. Odpowiedzialność kapłanów za rozwój teologii

  5. Konsolidowanie się Kościoła i władzy państwowej

  6. Przemiany w hiszpańskiej duchowości

  7. Rozwój życia konsekrowanego, indywidualnego i wspólnotowego

  8. Mistyka hiszpańska w VII wieku

  9. Pisarze chrześcijańscy na Półwyspie Iberyjskim w VI i VII wieku

 

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line