Powołania

Przesłanie o. Generała na Boże Narodzenie 2022

 

 

BOŻONARODZENIOWE PRZESŁANIE PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO

 

Drodzy Siostry i Bracia Rodziny Klaretyńskiej

Boże Narodzenie nadchodzi z nowymi nadziejami pośród wielu wyzwań naszych czasów. Świętujemy narodziny Króla pokoju w obliczu nieustających konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata i powtarzających się niepowodzeń w dialogu między narodami. Przejmujące jest myślenie o tysiącach ludzi w takich sytuacjach, żyjących w udręce, głodzie i zimnie podczas tych Świąt. W takim kontekście nawet ludzie dobrej woli mają tendencję do popadania w pesymizm i utraty wiary w Bożą godność każdej osoby. Raz jeszcze witamy Emmanuela, Boga z nami, który przychodzi, aby obudzić nas ze snu, pomóc nam odkryć naszą tożsamość jako Dzieci Bożych i rozpoznać wszystko, co jest prawdziwe i dobre wokół nas.

Dla nas, Klaretynów, Boże Narodzenie przychodzi z nowym duchem, aby w naszych umysłach i sercach utrzymać żywe marzenie Boga dla naszego Zgromadzenia (QC 43) i umiejscowić je w wielkim marzeniu Boga dla ludzkości, odsłoniętym podczas pierwszego Bożego Narodzenia. Bóg Ojców, który szedł ze swoim Ludem przez całą historię, zawarł z ludzkością nowe, niezłomne przymierze, jednocząc ludzką naturę ze wspólnotą Trójjedynego Boga w Synu przez Ducha Świętego. W ten sposób Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14). Wymarzonym projektem miłości Boga do świata było oddanie swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). Możemy doświadczyć tej nowej możliwości naszej własnej ludzkiej natury, żyjąc tak, jak żył Jezus. Grzech i egoizm, które rodzą przemoc i śmierć, mogą teraz ustąpić miejsca życiu i miłości. Jest to jedyny sposób, aby zakończyć wojny i wprowadzić dialog, przebaczenie i pojednanie jako sposób życia w życiu człowieka.

Maryja przyjęła Boży plan swoim bezwarunkowym „Fiat” i stała się pierwszą, która poszła nową drogą. W te Święta Bożego Narodzenia kontemplujmy dwie sceny: z Dzieciątkiem Jezusem na Jej kolanach oraz Pietę i uczmy się iść naprzód z odwagą.

Aby wpleść nasze małe marzenia w wielkie marzenie Boga dla ludzkości, przyjmijmy Słowo, aby stało się „ciałem” w naszej kruchej ludzkiej naturze poprzez słowa i czyny, które ukazują miłość Boga w świecie.

Życzę wszystkim radosnych Świąt Bożego Narodzenia 2022 roku i błogosławionego Nowego Roku 2023!

o. Mathew Vattamattam CMF

Przełożony Generalny

Rzym, 25 grudnia 2022

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line