Powołania

Wdzięczność za życie papieża Benedykta XVI

Misjonarze Klaretyni (Synowie Niepokalanego Serca Maryi) łączą się z całym Kościołem w modlitwie za papieża Benedykta XVI. Dzisiaj dziękujemy Panu za jego długie życie w służbie Ewangelii i Kościoła.

W latach pełnienia funkcji Biskupa Rzymu (2005-2013) Benedykt XVI okazał głębokie uznanie dla naszego założyciela, św. Antoniego Marii Klareta. Zachęcał Zgromadzenie swoim słowem i przykładem. Jak wyraził to o. Josep Maria Abella CMF, ówczesny Przełożony Generalny, w 2013 roku, gdy Papież Benedykt przedstawił rezygnację: nasze Zgromadzenie jest wdzięczne za jego duchową głębię, wielkoduszną i mądrą służbę Kościołowi i światu, a w szczególny sposób za jego bliskość i prowadzenie wobec życia konsekrowanego.

Życie i misja klaretyńska w tych latach (2005-2013) zostały szczególnie ubogacone jego magisterium (Deus caritas est, Verbum Domini, Caritas in veritate...) oraz impulsem do zwrócenia uwagi na młodzież i dialog między wiarą, rozumem i kulturami.

W grudniu 2007 r. Benedykt XVI, który dwa miesiące wcześniej zachęcił młodzież, aby wzięła sobie za wzór o. Klareta, skierował do Rodziny Klaretyńskiej serdeczny list z okazji dwusetnej rocznicy jego urodzin, w którym przywołał jego bezwarunkową miłość do Chrystusa, bezgraniczne oddanie i niestrudzoną pracę ewangelizacyjną oraz określił jego życie, nauczanie i przykład jako „niezwykłe dziedzictwo duchowe dla całego Kościoła”.

Jedyna Kapituła Generalna Zgromadzenia, która odbyła się podczas jego pontyfikatu, w 2009 roku, potwierdziła głębokie wyzwanie, które my, Misjonarze Klaretyni, odkryliśmy w jego nauczaniu i w synodach na temat Eucharystii i Słowa Bożego. Kapituła Generalna z 2015 roku, obchodzona w czasach papieża Franciszka, pogłębiła refleksję rozpoczętą przez synod na temat nowej ewangelizacji, zwołany przez Benedykta XVI, w latach, w których nasze Zgromadzenie szczególnie rozważało na temat sensu misji i jej centralności w życiu klaretyńskim.

Wpływ papieża Benedykta jest również łatwo dostrzegalny w opcjach proponowanych przez Kapitułę Generalną z 2021 roku, która kładła nacisk na fundament biblijny całej naszej posługi duszpasterskiej oraz na znaczenie Słowa Bożego, które jest „światłem i siłą naszego życia misjonarskiego”. Pontyfikat papieża Benedykta XVI, który zatwierdził beatyfikację o. Andrés Solá oraz męczenników z Tarragony, Sigüenza i Fernán Caballero, pobudził również Rodzinę Klaretyńską do pogłębienia wiary i wierności powołaniu misjonarskiemu.

Misjonarze Klaretyni, dziękując dziś Bogu Ojcu za dar życia Benedykta XVI, wspominają zaproszenie, jakie skierował do nas w 2007 roku:

„Zapraszam was do pogłębienia skarbu życia i duchowego przesłania św. Antoniego Marii Klareta, aby przekazać je młodszym pokoleniom i rozpalić w waszych sercach wielką miłość, która kierowała życiem o. Klareta: Słowo Boże, Eucharystia, jedność Kościoła, przylgnięcie do Papieża i nabożeństwo do Matki Bożej”.

W najbliższych dniach Zgromadzenie oficjalnie złoży kondolencje papieżowi Franciszkowi.

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line