Powołania

Święcenia diakonatu 2023

Wrocław, 13.05.2023

W sobotę, 13 maja 2023 roku, dwóch misjonarzy klaretynów - Jean Gnansounou CMF i Marcin Kisiliczyk CMF - przyjęło święcenia diakonatu z rąk J.E. Księdza Biskupa Józefa Kupnego (tekst kazania tutaj).

Obowiązki diakona są następujące: udzielanie sakramentu Chrztu św., przechowywanie i udzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie związków małżeńskich, udzielanie Wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego i głoszenie kazań, przewodniczenie nabożeństwom, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędom pogrzebowym.

Diakon Marcin zostanie skierowany na praktykę duszpasterską, natomiast diakon Jean, po latach formacji teologicznej spędzonych w Polsce, powróci na Wybrzeże Kości Słoniowej, aby tam przygotować się do przyjęcia święceń kapłańskich.

 

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line