Powołania

Wielkanocne Przesłanie Ojca Generała

   

Drodzy Bracia,

Obchodzimy Wielkanoc 2023 roku w kontekście synodalnej podróży Kościoła
i Zgromadzenia. Tajemnica paschalna, którą obchodzimy w Wielkanoc, daje nam światło do radosnego kroczenia tą drogą. Miłość Boga do ludzkości jest podstawą naszej wspólnej wędrówki jako pielgrzymów na ziemi. Pierwsza księga Biblii opisuje pierwotny projekt dla ludzi w rajskim ogrodzie, w którym przechadza się również Bóg (Rdz 3, 8).

Dramat rozproszenia, zdrady i samotności rozgrywa się jako naturalna konsekwencja ludzkiej pokusy pozostawania w centrum i wypierania Boga i innych ludzi, aby służyć własnym sprawom. W trakcie wydarzenia paschalnego widzimy ludzi, którzy kierują się własnymi pobudkami: Judasz swoją chciwością, Piotr – lękami, a grupy polityczne i religijne swoimi własnymi interesami. Jezus zdecydował się kroczyć drogą wyznaczoną przez Ojca, wypełniając swoją misję.

Dynamika zmartwychwstania skupia się na tym, że Zmartwychwstały Pan gromadzi rozproszoną wspólnotę i zaprasza ją, by szła z Nim drogą zbawienia. Ludzka wolność odkupiona przez miłość jest w stanie iść tą drogą. Zmartwychwstały Pan obiecał, że będzie z nami na naszej drodze aż do końca świata (por. Mt 28, 20). Zakorzeńmy się w Panu, aby każdy z nas i nasze Ukochane Zgromadzenie w łonie Matki Kościoła, szli razem jako pielgrzymi z całą ludzkością, splatając naszą różnorodność w jedność ludzkiego braterstwa dla szczęśliwego życia w naszym wspólnym domu.

Życzę Wam wszystkim radości z Wielkanocy!

 

o. Mathew Vattamattam CMF

Przełożony Generalny

 

8 kwietnia 2023

Rzym, Włochy

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line