Powołania

O. Piotr Liszka CMF - Charyzmatyczna moc życia zakonnego

 

Wydawnictwo: Papieski Fakultet Teologiczny, Wrocław 1996

Ilość stron: 205

 

SPIS TREŚCI

 

 

Przedmowa

Wstęp

 

CZĘŚĆ PIERWSZA: POSOBOROWA ODNOWA FUNDAMENTEM DALSZEGO ROZWOJU ŻYCIA ZAKONNEGO

 

Rozdział I - Główne elementy odnowy

  1. Struktura przemian

      Istota i sens odnowy

         Konieczność odnowy

         Aspekty odnowy

         Procesy zachodzące w nurcie odnowy

         Dziedziny podlegające odnowie

      Środowisko odnowy

         Świat

         Kościół

  2. Fazy odnowy

      Przed Soborem

      Okres trwania Soboru i czas bezpośrednio po Soborze

      Pierwsza połowa lat siedemdziesiątych

      Druga połowa lat siedemdziesiątych

      Lata osiemdziesiąte

      Perspektywy

  3. Kapituły odnowy i odnowione Konstytucje

      Okres kapituł przygotowawczych (1967-1971)

      Okres kapituł pośrednich (1972-1976)

      Okres kapituł konstytucyjnych

  4. Negatywne skutki odnowy życia zakonnego

      Ostrzeżenia przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami

      Negatywne skutki odnowy

 

Rozdział II - Rozwój posoborowej teologii życia zakonnego

  1. Fazy rozwoju

      Lata tuż po Soborze

      Lata siedemdziesiąte

      Lata osiemdziesiąte

  2. Rodzaje teologii życia zakonnego

  3. Główne nurty posoborowej teologii życia zakonnego

  4. Typowe aspekty w teologii życia zakonnego

  5. Główne tematy posoborowej teologii życia zakonnego

      Tematy ogólne

      Tematy szczegółowe

      Poszukiwanie teologicznej harmonii

 

Rozdział III - Ewangeliczne fundamenty odnowy życia zakonnego

  1. Początki życia zakonnego

      Duch Święty źródłem życia zakonnego

      Chrystusowy zamysł utworzenia stanu życia konsekrowanego

      Chrystus twórcą podstaw życia zakonnego

      Sakrament Chrztu św. źródłem życia zakonnego

  2. Istota życia zakonnego

      Realizacja rad ewangelicznych

      Specjalne powołanie

      Przymierze - konsekracja

      Świętość

      Stan życia w Kościele

      Naśladowanie Jezusa Chrystusa

  3. Życie zakonne w strukturze Kościoła

      Relacja pomiędzy życiem zakonnym a całością Kościoła

      Eklezjalna struktura życia zakonnego

      Formy życia zakonnego

 

   Bibliografia do części pierwszej

      Odnowa życia zakonnego

      Teologia życia zakonnego po Soborze Watykańskim II

      Ewangeliczne fundamenty odnowy życia zakonnego

 

CZĘŚĆ DRUGA: CHARYZMAT ZAŁOŻYCIELA INSTYTUTU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

 

Rozdział I - Powstawanie teologii charyzmatu Założyciela

  1. Proces uświadamiania potrzeby refleksji teologicznej nad charyzmatem Założyciela

  2. Udzielanie charyzmatu Założyciela w dziejach Kościoła

  3. Drogi rozwoju refleksji nad charyzmatem założyciela

 

Rozdział II - Charyzmat życia zakonnego

  1. Zakorzenienie w charyzmatycznej strukturze Kościoła

  2. Charyzmatyczna struktura wspólnoty parafialnej

  3. Charyzmaty w strukturze Kościoła

  4. Charyzmat życia zakonnego

  5. Różnorodność charyzmatów w życiu zakonnym

 

Rozdział III - Rola Założyciela w powstaniu instytutu zakonnego

  1. Charakterystyka postaci Założyciela

  2. Powołanie i jego rozwój

  3. Założenie instytutu

 

Rozdział IV - Rodzaje i struktura charyzmatów Założyciela Instytutu życia konsekrowanego

  1. Istota charyzmatu Założyciela

  2. Struktura charyzmatu Założyciela

      Eklezjalność

      Charyzmat a duchowość

      Rdzeń charyzmatu Założyciela

      Charyzmat osobisty i charyzmat przekazywany Instytutowi

      Charyzmat Założyciela i charyzmat założenia

      Przekazywanie charyzmatu Instytutowi zakonnemu

 

Rozdział V - Charyzmat instytutu

  1. Otrzymywanie charyzmatu przez uczniów

      Uczniowie Założyciela

      Relacje uczniów z Założycielem w początkowym etapie istnienia Instytutu

  2. Realizacja charyzmatu Założyciela (założenia) w Instytucie zakonnym

      Instytucjonalizacja

      Włączenie w misję Kościoła

  3. Rozwój charyzmatu Założyciela w życiu Instytutu zakonnego

 

Rozdział VI - Przystosowana odnowa charyzmatu Założyciela

  1. Powrót do źródeł rdzeniem odnowy charyzmatu Instytutu zakonnego

  2. Aktualizacja charyzmatu Założyciela

      Adaptacja do nowego środowiska

      Naprawa popełnionych błędów i nowy etap rozwoju Instytutu zakonnego

  

   Bibliografia

      Charyzmatyczny charakter życia zakonnego

      Charyzmat Założyciela Instytutu

 

©2023 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line