Powołania

VII Kapituła Prowincjalna

Ostatni tydzień kwietnia Roku Pańskiego 2022 to również zakończenie kadencji obecnego Zarządu Prowincjalnego oraz Kapituła Prowincjalna, która wsłucha się w głos Bożego prowadzenia, aby skuteczniej odpowiadać na współczesne problemy i efektywniej nieść Ewangelię dzisiejszemu światu, tam gdzie posługują Misjonarze Klaretyni, a więc w ponad 60 krajach, na wszystkich kontynentach.

Konstytucje Zgromadzenia opisują tę sytuację następująco:

Kapituła prowincjalna jest organem zarządzającym, który reprezentuje prowincję oraz wyraża uczestnictwo, wspólną odpowiedzialność i jedność całej prowincji. Powinna być przeprowadzona z największą troską, aby za jej przyczyną wspólnota prowincjalna osiągnęła najwyższy i najbardziej wewnętrzny zapał do życia misjonarskiego oraz była zharmonizowana i otwarta na wspólnotę całego Instytutu (CC 122).

Ponadto, Kapituła prowincjalna bada stan prowincji celem określenia programu działania na przyszłość; dostosowuje wytyczne Kapituły Generalnej dotyczące życia misjonarskiego; wybiera przełożonego prowincjalnego, jego konsultorów i ekonoma (CC 125).

Prosimy w tym czasie o modlitwę za Misjonarzy Klaretynów, o pokorną wierność, o otwartość na Boże natchnienia i nowy zapał w służbie Bogu i każdemu człowiekowi.

 

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line